Zápach infekce dutinových dutin (Objednejte antifungální sprej OnycoSolve)

Nasodren mнsto punkce

Ъиinek jiћ od 1. dne
pro dospмlй a dмti od 5 let

k dostбnн v lйkбrnбch

Nasodren je nosnн dбvkovaи obsahujнcн extrakt z bramboшнku, urиenэ pro lйиbu akutnнho i chronickйho zбnмtu vedlejљнch nosnнch dutin, zбnмtu stшednнho ucha a k pooperaиnн pйиi po zбkrocнch v dutinбch. Jeho zбkladnнm „lйиebnэm“ ъиinkem je podpora uvolnмnн hromadнcн se sekrece v dutinбch.

Pшednostн Nasodrenu je rychlэ nбstup ъиinku. Ъleva od symptomщ nastupuje jiћ bмhem 2-3 dnщ.

Nasodren je urиen pro dospмlй a dмti od 5 let.

Zбnмt vedlejљнch nosnнch dutin (sinusitida) je jednou z nejиastмji se vyskytujнcнch nemocн v otorinolaryngologickй klinickй praxi. Jelikoћ jsou sliznice nosnн dutiny pшilehlй ke sliznicнm vedlejљнch nosnнch dutin a podlйhajн stejnэm zбnмtlivэm procesщm, je izolovanб sinusitida bez zбnмtu nosnн sliznice velmi vzбcnб. Proto pro toto onemocnмnн uћнvбme pшesnмjљн termнn – zбnмt nosnнch dutin. Je to jedno z nejbмћnмjљнch onemocnмnн, pшi kterйm pacienti vyhledбvajн lйkaшskou pйиi. Ze statistik vyplэvб, ћe toto onemocnмnн postihuje 2 aћ 16 % populace, coћ z nмj иinн zбvaћnэ zdravotnн problйm, na nмjћ jsou vynaklбdбny vэznamnй zdroje ze zdravotnн pйиe a znaиnй finanиnн nбklady.

U jednotlivэch pacientщ mщћe bэt pшниinou zбnмtu nosnнch dutin zejmйna alergickэ terйn. U nealergickэch se jednб o infekиnн nebo smнљenэ zбnмt, nмkdy vyplэvajнcн z imunitnн nedostateиnosti, jeћ mщћe bэt vrozenб nebo zнskanб. Nejbмћnмjљн lokalita zбnмtu je v dutinбch иelistnнch. Zбnмt se mщћe rovnмћ vyskytovat – v poшadн podle klesajнcн иastosti – v иichovэch, иelnнch a klнnovэch dutinбch. V zбvislosti na иasovйm prщbмhu je zбnмt nosnнch dutin definovбn jako akutnн (trvajнcн mйnм neћ 12 tэdnщ a je zcela vylйиen) nebo chronickэ (trvajнcн po dobu 12 tэdnщ nebo dйle a obecnм je spojen s akutnнmi ataky).

Americkб akademie otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku rovnмћ vypracovala smмrnice nejlepљнch metod, v nichћ definuje 4 podtypy zбnмtu nosnнch dutin na zбkladм podkladщ z anamnйz pacientщ a zбkladnнch vyљetшenн zdravotnнho stavu (bez endoskopie, radiografie nebo bakteriбlnн kultivace):

 • Akutnн (trvajнcн kratљн dobu neћ 4 tэdny)
 • Akutnн opakujнcн se (4 nebo vнce epizod roиnм, pшiиemћ kaћdб z epizod trvб nejmйnм 7 dnщ)
 • Subakutnн (trvajнcн 4 aћ 12 tэdnщ)
 • Chronickэ (trvajнcн 12 tэdnщ nebo dйle)

Pшнznaky a symptomy zбnмtu nosnнch dutin jsou klasifikovбny jako zбvaћnй a mйnм zбvaћnй. Diagnуza je stanovena na zбkladм vэskytu dvou nebo vнce zбvaћnэch pшнznakщ nebo symptomщ; jednoho zбvaћnйho a dvou nebo vyљљнho poиtu mйnм zбvaћnэch pшнznakщ nebo symptomщ; nebo nбlezu hnisavйho zбnмtu pшi vyљetшenн.

NAPМЌН TVБШН (85 %)

BOLEST TVБШE – TLAK

APLNМNOST VE TVБШI (83 %)

SEKRET/HNIS Z NOSNU (PODLE ANAMNЙZY NEBO VYЉETШENН ZDRAVOTNНHO STAVU) (82 %)

ZHORЉENН ИICHU (68 %)

HOREИKA (POUZE PШI AKUTNНM ZБNМTU NOSNНCH DUTIN)

BOLESTI HLAVY (83 %)

BOLEST – TLAK V UCHU (68 %)

ZБPACH Z ЪST (53 %)

HOREИKA (JINБ NEЋ Z DЩVODU AKUTNНHO ZБNМTU NOSNНCH DUTIN)

Faktory, kterй mohou predispoziиnм ovlivnit normбlnн funkci sliznice nosnнch dutin a tнm vйst k vzplanutн zбnмtu mohou bэt buп dмdiиnй (jako v pшнpadм cystickй fibrуzy nebo Kartagenerova syndromu), ale иastмji je to vэsledek doиasnйho nebo trvalйho poљkozenн tйto sliznice v prщbмhu ћivota. Takovй poљkozenн mщћe nastat nбsledkem infekce, zneиiљtмnн prostшedн, kouшenн (vиetnм pasivnнho kouшenн), nevhodnй stravy иi nadmмrnэm pouћнvбnнm nosnнch sprejщ s obsahem lбtek sniћujнcнch pшekrvenн. U osob s alergickou rэmou, nosnнmi polypy nebo nealergickou rэmou (dшнve nazэvanou vazomotorickou) je pravdмpodobnмjљн, ћe vznikne zбnмt nosnнch dutin v dщsledku nadmмrnйho zbytnмnн nosnн sliznice. Predisponujнcнmi anatomickэmi faktory jsou napшнklad abnormбlnм ъzkй otvory dutin nebo deformace nosnн pшepбћky. Vzбcnмjљн pшниiny chronickйho zбnмtu zahrnujн imunitnн nedostateиnost, cizн tмlesa v nose, tumory nebo infekci иelistnн dutiny rozљншenнm zбnмtu z koшene zubu hornн шady. Epizodu zбnмtu mohou rovnмћ uspнљit nбhlй zmмny atmosfйrickйho tlaku.

Mмjme na pamмti, ћe vмtљina pшнpadщ akutnнho zбnмtu nosnнch dutin mб virovэ pщvod a jejich vэskyt se vэraznм zvyљuje bмhem chшipkovэch epidemiн nebo v roиnнch obdobнch s vэskytem akutnнch virovэch respiraиnнch infekcн. Akutnн zбnмt nosnнch dutin je zpravidla spontбnnм mizejнcн stav se symptomy odeznнvajнcнmi bмhem 5 aћ 7 dnщ. Zhorљenн transportu sekretu nбsledkem virovй infekce vљak pшipravuje ћivnou pщdu pro druhotnou infekci bakteriemi, kterй se bмћnм vyskytujн v nosnнch dutinбch. Symptomy naznaиujнcн nasedajнcн akutnн bakteriбlnн zбnмt se projevн hnisavou sekreci, kterб se po 5 dnech buп zhorљн nebo trvб dйle neћ 10 dnщ. Pшнp. se pшidajн dalљн symptomy, kterй jsou nepшimмшenй k pшнznakщm, typicky spojenэm s pщvodnн virovou infekcн hornнch cest dэchacнch.

Akutnн bakteriбlnн zбnмt nosnнch dutin je mnohem vбћnмjљн stav neћ prostэ virovэ zбnмt, jelikoћ je pravdмpodobnмjљн jeho generalizace nebo vэvoj v chronickй onemocnмnн. Proto je rychlб a ъиinnб lйиba akutnнho zбnмtu nosnнch dutin tolik dщleћitб.

Lйиba zбnмtu nosnнch dutin je obecnм zamмшenб symptomaticky. Zahrnuje zlepљenн kvality ћivota a prevenci progrese nebo recidivy onemocnмnн. U pacientщ s akutnнm, akutnнm opakujнcнm se nebo subakutnнm bakteriбlnнm zбnмtem dutin se lйиba zpravidla sestбvб z antibiotik, hydratace a pшнpravkщ sniћujнcнch pшekrvenн po dobu 7 aћ 14 dnщ. Pacientщm s chronickэm onemocnмnнm je indikovбn stejnэ reћim lйиby na dalљн 4 nebo vнce tэdnщ; v pшнpadм inhalaиnн alergie nebo podezшenн na ni mщћe bэt rovnмћ podбn nosnн kortikosteroid. Jinй lйиebnй metody zahrnujн vэplachy nosu solnэm roztokem, antihistaminika, mukolytika, fytoterapii, atd. V nмkterэch zemнch se uplatтuje drenбћ punkcн иelistnнch dutin nebo odsбvбnн sekrece z vedlejљнch nosnнch dutin za pouћitн specializovanйho katйtru dutin YAMIK. Operace je indikovбna v pшнpadм extranazбlnнho rozљншenн infekce z dutin, mukokйly nebo vэhшezu dutiny, plнsтovйho zбnмtu dutin nebo masivnн nosnн polypуzy, kterб blokuje ъstн dutiny. Dalљн indikacн pro operaci mщћe bэt pшetrvбvajнcн nebo opakujнcн se zбnмt nosnнch dutin, kterэ se nedaшн vylйиit konzervativnм.

Zánět vedlejších dutin nosních

Komplikace

Klasická léčba

 • před jejich nasazením je vhodné určit citlivost bakterií, na určitá antibiotika
 • časté braní antibiotik nebo předčasné ukončování příjmu antibiotik před vybráním celé dávky vede k pěstování odolných kmenů bakterií (rezistenci)

  Analgetika – léky proti bolesti

  Sekretolytika – látky zkapalňující hlen

  Punkce a odsávání hlenu a hnisu

  Endoskopická operace – metoda proti těžké chronické sinusitidě, čistí dutiny bez zevně prováděného řezu

  Přírodní a doplňková léčba

  Důležité je časté větrání, popř. užívání ionizátorů a zvlhčovačů vzduchu.

  Anýz, pískavice řecké seno a jetel luční – podporují uvolnění hlenu a zmírnění zánětu.

  Echinacea – podporuje imunitní systém

  Černý bez, řebříček – působí protizánětlivě, snižují horečku

  Vironal – bylinný sirup posilující imunitu s protibakteriálním a protivirovým účinkem

  Droserin – bylinný krém uvolňující hlen ve vedlejších nosních dutinách

  Koupele – přidáme 20 kapek eukalyptového, citrónového nebo cedrového oleje

  Inhalace vodní páry s éterickými oleji – přidáme 20 kapek eukalyptového, citrónového, borovicového nebo cedrového oleje

  Aromalampa v místnosti- jasmínový olej, eukalyptový olej

  Promývání či vyplachování nosu vodou s éterickým olejem – čajovníkový olej

  U dětí do dvanácti let se používají poloviční dávky .

  Je třeba vyloučit:

  Mléčné výrobky, cukr a sladkosti, bílé pečivo – působí hlenotvorně.

  Omezte i příjem soli.

  Kávu a čaj (mimo bylinného)

  Do jídelníčku zařaďte:

  Ze tří čtvrtin syrové potraviny, dostatek tekutin, česnek, křen, feferonky, kari koření

  (ostré pokrmy pomáhají uvolňovat hlen)

  Vyzkoušejte pročišťovací půst.

  Betacaroten – 25 000 m.j. denně -podporuje imunitu, chrání sliznice dýchacích cest

  Vitamín C – 3-5 g denně – působí proti zánětům, bojuje proti volným kyslíkovým radikálům

  Ponořte ruce po lokty do horké vody – reflexně působí na uvolňování hlenu.

  Terapeut vpichuje jehly do meridiánu plic, tlustého střeva a žaludku.

  Snižuje tak produkci hlenu.

  Použití homeopatik je nutno konzultovat s homeopatem!

  Největších úspěchů je dosaženo při konstituční homeopatické léčbě, protože pouze ta zajistí celkovou léčbu, ne pouze potlačení symptomů.

  Při zánětu čelní dutiny: hledat konfrontaci

  Při zánětu čelistních dutin: mít zdravou agresi, “zakusovat se“ do řešení problémů

  Vyřídit staré věci, aby mohl vzniknout prostor pro nové – dosáhnout volné hlavy

  Zarputilost vyměnit za lehkost.

  Další články z rubriky

  Lékárny v Belgii od března nabízejí zdarma jódové tablety

  Pacienti často nejsou informováni o možnosti nové léčby

  Zdravotně gramotní lidé chodí méně často k lékaři

  Do kdy je nutné nastoupit do lázní

  Proč senioři špatně spí

  Odborníci radí, jak pomoci orgánům zbavit se toxinů

  Hledají se lékaři do venkovských praxí

  Když potraviny lékům nesvědčí aneb proč zapíjet léky jen čistou vodou?

  Jaké projevy může mít detoxikace

  E-kůže je recyklovatená plnohodnotná náhražka kůže

  Poslední aktivní témata diskuse

  Cinkali byste znovu klíčema?

  Komentářů: 48561 | Poslední komentář: 3.4.2018 22:56

  Komentářů: 70 | Poslední komentář: 3.4.2018 22:55

  alkoholismus

  Komentářů: 23203 | Poslední komentář: 3.4.2018 22:53

  antikoncepce novynette

  Komentářů: 270 | Poslední komentář: 3.4.2018 22:53

  Podvazky a punčochy

  Komentářů: 2556 | Poslední komentář: 3.4.2018 22:48

  Příznaky zánětu vedlejších nosních dutin

  Bolest a tlak v obličeji

  Sinusy jsou dutiny z většiny rozmístěné v obličejové části lebky. Ve vnitřní oblasti nosu (čichová kost), v kostech horní čelisti a v kosti čelní.

  Kromě toho, že odlehčují kostru hlavy a podílí se na tvorbě hlasu, mají za úkol oteplovat a zvlhčovat vdechovaný vzduch a zbavovat jej nečistot. Jsou pokryté sliznicí, která produkuje sekret, stejně jako sliznice nosu.

  Viry poškozenou sliznici snadno napadnou bakterie a sekret se zmnoží a je hnisavý. Probíhá zde zánět. Infekce většinou přestoupí z nosní dutiny do vedlejších nosních dutin. Zmnožený sekret ucpe drobné průchody, které spojují sinusy s nosními cestami a nemůže odcházet. Jeho akumulace v dutinách vede k pocitům tíže až bolesti v obličeji.

  Bolest při pohybu

  Bolest a tlak v obličeji při pohybu hlavou a hlavně v předklonu může být také známkou sinusitidy.

  Zmnožení sekretu v důsledku zanícené sliznice a jeho pohyby v dutinách jsou důvodem těchto pocitů.

  Bolest hlavy

  Otoky a tlaky v oblasti obličeje v důsledku ucpaných dutin se snadno „přetaví“ v bolest hlavy.

  Žlutý až nazelenalý sekret

  Změna rýmového výtoku z bezbarvého v žlutozelený je známkou probíhající infekce, i když ne vždy to znamená, že potřebujete nějakou léčbu. Změna barvy je způsobena bílými krvinkami a je tedy známkou, že váš imunitní systém se pustil do boje s infekcí.

  Žlutozelený výtok může přetrvat i dny až týdny po překonané infekci, neboť bílé krvinky na odlivu infekce nepřestávají pracovat.

  Náhlá změna dechu

  Zápach z úst (halistosis) může doprovázet zánět vedlejších dutin. Organismy způsobující infekci se shromažďují v sekretu v napadených dutinách a produkují látky, které k zápachu přispívají.

  Vykašlávání hlenu

  Tzv. „produktivní“ kašel často doprovází zánět v nosu a v dutinách. Často je zaměňován za kašel z nachlazení či bronchitidu.

  Na rozdíl od nich se však zhoršuje v noci a ráno, zatímco přes den téměř není. Důvodem nočního kašle při zánětu dutin je stékající hlen dráždící zadní část nosohltanu.

  Zvýšená teplota

  Běžné ucpávání nosu a rýma z nachlazení nebývají doprovázeny teplotou. Pokud se objeví, zvláště při déletrvajících obtížích, je známkou, že tělo bojuje s infekcí a vy byste měli měli navštívit lékaře.

  Bolest zubů

  Ve skutečnosti většinou nejde o bolest vycházející ze zubů jako takových, ale jde o důsledek zvýšených tlaků v oblasti hlavy a obličeje. Někdy ale zanícený zub sám může být zdrojem zánětu vedlejších nosních dutin. Dutiny v horní čelisti totiž leží v bezprostřední blízkosti kořenů horních předních zubů.

  Kdy potřebujete lékaře

  Neléčený zánět dutin může někdy vést k chronickému zánětu vedlejších nosních dutin, ušním infekcím, ztrátám vidění nebo dokonce k meningitidě, to pokud bakterie napadnou mozkové či míšní obaly. Proto sinusitidu nepodceňujte.

  Pokud výše popsané symptomy přetrvávají více než 10 dnů a máte zvýšenou teplotu s návštěvou lékaře rozhodně neváhejte.

  Příznaky zánětu vedlejších nosních dutin patří do témat

  Zánět dutin

  Další články na téma Zánět dutin

  Zadní rýma – jak ji vyléčit?

  Komentáře (3)

  mam zánět tzv. vedlejších nosních dutin (sinusitida) co mam delat :<

  bezte urcite k doktorovi.

  Zánět dutin patří do témat

  Zánět dutin ptejte se v poradně

  Diskutujte na téma Zánět dutin

  Píšeme jinde

  Recept na velikonoční vajíčkovou pomazánku krok za krokem

  Vejce k velikonočním svátkům neodmyslitelně patří. Dnes si připravíme výbornou pomazánku z přebytků vajec, kterou podáváme na čerstvém pečivu.

  Recept na tvarohového beránka krok za krokem

  Vyzkoušejte recept na velmi jemného a vláčného tvarohového beránka s čokoládovou polevou, který krásně dozdobí velikonoční stůl.

  Zpravodajství

  Praktické služby

  Inzerce a katalogy

  Komunikace a zábava

  Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí článků je bez souhlasu Economia, a. s. zapovězeno.

  Zápach z úst

  Zápach z úst (odborně halitóza) je velice nepříjemný příznak, kterým trpí celá řada lidí. Většinou je jen obtěžující, ale vzácně může být i příznakem vážných chorob a stavů.

  1. Kouření – Cigaretový kouř je směs mnoha agresivních chemických sloučenin, které nelibě zapáchají. Kuřáci tak mají přirozeně časté obtíže se zápachem z úst. Kromě toho kouř vysušuje dutinu ústní, což k zápachu rovněž přispívá.

  2. Sucho v ústech – Sliny pomáhají čistit dutinu ústní od nečistot, a proto je vysychání dutiny ústní bez ohledu na jeho příčinu přímo spojeno s nepříjemným zápachem. Vysychání může být způsobeno dehydratací, kouřením, některými imunitními chorobami apod (viz. příslušný článek).

  3. Vliv jídla – Mnoho potravin i pitných nápojů ovlivňuje zápach vydechovaného vzduchu. Typické jsou aromatické pochutiny jako například česnek, z tekutin je to zejména alkohol.

  4. Špatná hygiena dutiny ústní a zubní kazy – Toto je poměrně častá příčina zápachu z úst. Nejvíce se na ní podílí málo časté čištění zubů. Jsou-li přítomné i zubní kazy, potíže se zhoršují. Za zápach jsou zodpovědné bakterie, které jsou součástí zubního plaku, a které vytváří mnoho zapáchajících sloučenin.

  5. Infekční procesy – Infekce dutiny ústní a přilehlých oblastí mohou být spojeny se zápachem z úst. Může jít o záněty dásní, hnisavé angíny, záněty dutin apod. to samé platí i pro záněty dolních dýchacích cest.

  6. Refluxní choroba – Navrací-li se žaludeční šťáva do jícnu, může to způsobovat nepříjemný zápach z úst. Typické to bude zejména po ránu, protože návrat šťáv je častější v noci, kdy člověk leží v horizontální poloze.

  7. Porucha vyprazdňování žaludku – Odborně se označuje jako gastroparéza. Má řadu příčin, poměrně často se s ní setkáváme jako s komplikací u mnoha let trvající cukrovkou 1. typu nebo 2. typu. Cukrovka narušuje mimo jiné i nervy ovlivňující pohyblivost trávícího traktu a to vede k hromadění potravy v žaludku. Jako řešení obvykle podáváme léky na zrychlení pohybu trávícího traktu (prokinetika).

  Pozn: Pokud jde o zápach z trávícího traktu, setkávají se gastroenterologové vzácně i se zápachem způsobeným chronickým žaludečním vředem. Neléčený vřed může někdy prorůst z žaludeční stěny do některého blízko uloženého orgánu. U některých pacientů došlo k prorůstání vředu do tlustého střeva a následné propojení dutiny žaludku s dutinou tlustého střeva nově vzniklou píštělí. To mělo za následek ztrátu na váze, protože velká část potravy se bez vstřebání v tenkém střevě dostala píštělí přímo do tlustého střeva, a odporný zápach z úst, který vycházel z tlustého střeva (de facto zápach stolice).

  7. Selhávání jater – Tento stav se může vyznačovat mimo jiné i zvláštním zápachem z úst, který se nazývá jako foetor hepaticus [fétor hepatikus]. Je těžké ho popsat, ale věřte mi, že není vůbec příjemný. Připodobnil bych ho ke sladkému zápachu, ve kterém jsou cítit výkaly.

  8. Cukrovka 1. typu – Neléčená cukrovka 1. typu je spojena s nedostatkem inzulinu a zvýšenou hladinou krevního cukru. Při přílišném zvýšení hladiny cukru a rozvratu vnitřního prostředí člověk upadá do bezvědomí, které se označuje jako hyperglykemické koma. Nedostatek inzulinu vede v organizmu k tvorbě sloučenin známých jako ketolátky, které slouží místo cukru jako náhradní zdroj energie. Jednou z těchto ketolátek je i plynný aceton, který je nemocným vydýcháván. Vydechovaný aceton způsobuje charakteristický zápach, který je naneštěstí dost podobný alkoholu. Bezvědomý diabetik 1. typu v hyperglykemickém komatu ležící na ulici může být tak zaměněn s alkoholikem a ponechán bez pomoci, což může mít tragické důsledky.

  9. Selhávání ledvin (akutní či pokročilé chronické) – V tomto případě dochází k hromadění dusíkatých zplodin v těle včetně amoniaku, což způsobí charakteristický zápach vydechovaného vzduchu.

  10. Nádory – Jakékoliv nádory v oblasti dutiny ústní, či horní části dýchacího či trávícího traktu mohou způsobit nepříjemný zápach z úst.

  Pozn: Body 1-5 jsou běžné. Body 6-9 jsou vzácnější, ale pro internisty podstatně zajímavější.

  Základní prevencí je dostatečná zubní hygiena – pravidelné čištění zubů, používání mezizubní nitě apod. důležité je to zejména ráno, eventuálně po jídle. Vhodný je i pravidelný pitný režim, pomáhá i žvýkání žvýkaček – podporuje tvorbu slin a zvlhčení dutiny ústní. Samozřejmostí je nekouřit, kuřák bude mít se zápachem z úst vždy problémy. Pokud jde o zápach z úst způsobený interními chorobami, je nutné léčit především je.

  Zánět dutin

  Zánět dutin (sinusitida) znamená zánět vedlejších dutin nosních. Většinou bývá komplikací obyčejného nachlazení s rýmou, které je způsobeno viry. Toto onemocnění je nepříjemné, nemocnému způsobuje bolesti hlavy, obtížné dýchání, teploty. Léčba probíhá komplexně, pokud nezabírá, musí odborný lékař provést tzv. punkci dutin. Tento zákrok je velmi neoblíbený, ale přináší pacientovi úlevu. Z důvodu punkce je mezi lidmi zánět dutin obávanou nemocí.

  Co jsou to vedlejší nosní dutiny?

  Vedlejší dutiny nosní (paranasální dutiny) se nachází v lebce, přesněji za tvářemi a obočím. Jsou to prostory, které jsou v normálním případě naplněny vzduchem, jejich výstelkou je sliznice. Jde o párové prostory, jež jsou uloženy na pravé a levé straně od osy lebky. Vedlejší dutiny jsou v čelní, klínové a čichové kosti a také v horní čelisti. Jejich funkce spočívá v odlehčení kostí lebky a v rezonanci hlasu. Jsou spojeny s nosní dutinou krátkými průduchy.

  Jaké jsou příčiny vzniku sinusitidy?

  Zánět vedlejších dutin je vlastně zánět sliznice těchto dutin. Pravým důvodem tohoto onemocnění je uzavření průduchů vedoucích do nosní dutiny. Zamezení přístupu vzduchu vede k množení bakterií a vznikajícího hlenu, který nemůže volně odtékat. Příčin zúžení průduchů může být víc.

  • Virové onemocnění s rýmou (tzv. nachlazení). To je nejčastější příčina. Nedoléčení této banální nemoci, vede k ucpání nosu a ke vzniku bakteriálního onemocnění.
  • Alergie. Může jít o tzv.sennou rýmu, ale i alergii na lepek. V každém případě v reakci na alergen zduří sliznice nosu a tak se zúží průduchy.
  • Onemocnění horních cest dýchacích. Je tím míněno bakteriální onemocnění, které se šíří i do vedlejších nosních dutin a tak je uzavírá.
  • Infekce zubu v horní čelisti. Zvláště neléčený zánět se rozšiřuje dál do těsné blízkosti ohniska infekce.
  • Úraz. Pokud dojde při úrazu ke zlomeninám či poškození chrupavek či drobných kůstek, průchod do některé z vedlejších nosních dutin může být zamezen. Může dojít i k otoku sliznic.
  • Vrozené vady. Příliš úzké dutiny, nebo nějaká abnormalita ve stavbě nosu může také znepřístupnit volné proudění vzduchu v dutinách a tím dát základ k množení bakterií.
  • Nadužívání některých léků, zvláště antihistaminik.

  Jak se zánět dutin projevuje?

  Při zánětu vedlejších nosních dutin pacient cítí tupou bolest v oblasti hlavy a obličeje, zvláště čela a nadčelistních prostor. Někdy se objevuje tlak v uších. Bolest se zvětšuje při změně tlaku a polohy hlavy, hlavně při předklonu, v leže či smrkání. Ze smyslových vjemů je snížen čich, chuť a někdy i sluch. Dotek postižených míst je nepříjemný a bolestivý. Smrkání je obtížné, nosní hlen je husté konzistence a žlutozelené barvy, někdy s příměsí krve. Nemocný je celkově schvácen, jeho pracovní výkon se snižuje, mohou ho provázet zvýšené teploty až horečky. Dech má z důvodu infekce typický zápach, v ústech je nepříjemný pocit. Někdy se přidá i bolest v krku či kašel.

  Jak probíhá diagnostika a léčba?

  Záněty vedlejších nosních dutin mohou být buď akutní či chronické. Akutní stádium je otázkou dvou až třech týdnů, má bouřlivější průběh, ale po vyléčení je dotyčný v naprostém pořádku. U chronických sinusitid je průběh mírnější, může trvat i několik měsíců a trvale poškodit citlivé sliznice.

  • Diagnostika. Prvním úkonem při diagnostice (u praktického lékaře) je zjištění anamnézy, co potížím předcházelo, zda se častěji opakují, jaká je konzistence či zabarvení sputa (hlenu). Poté lékař pohmatem a poklepem zjišťuje citlivost postižených oblastí, celkový stav organismu, případnou teplotu a zvýšenou sedimentaci krve. Pokud se potvrdí podezření na zánět vedlejších nosních dutin následuje vyšetření u odborného lékaře, tzv. rhinoskopie, která se zabývá podrobnějším zkoumáním nosních dutin. Diagnostika a léčba probíhá v ambulanci otorhinolaryngologa. Mezi základní vyšetření patří i zobrazovací metody, např. rentgen či počítačová tomografie. Na rentgenovém snímku zkoumá lékař vzdušnost a průchodnost vedlejších nosních dutin, případnou změnu v anatomii nosu. Někdy se provádí tzv. diafonoskopie, kde se pomocí speciálního světla zavedeného do úst zkoumá stav dutin.Dále se provádí odběr krve k hematologickému a biochemickému vyšetření a rozbor sputa (hlenu).
  • Léčba. Po potvrzení diagnózy sinusitidy, jejímž původcem jsou většinou bakterie streptokoků, lékař předepíše antibiotika. Ty pacient pravidelně užívá po dobu nejméně deseti dní. Jako doplňující léky se doporučují nosní kapky a léky snižujícíotok sliznice. Při bolestech se mohou užívat v rozumné dávce analgetika. Někdy pomáhají koupele paží a dolních končetin v teplé vodě.Pokud se touto standardní léčbou nepodaří potlačit zánět a uvolnit dutiny, může lékař nařídit tzv. punkci, při které se speciální jehlou odsávají nahromaděné hleny a postižená oblast se proplachuje. Při závažném stavu se přistupuje k chirurgickému zákroku.

  U zánětu nosních dutin hrozí několik komplikací, např. zánět průdušek, očnice nebo dokonce meningitida či encefalitida. Proto je vždy lépe včas a účinně zahájit léčbu, obzvlášť u malých dětí.

  Vše o zánětu močových cest najdete na Zánět močových cest.

  Je možná prevence?

  Prevence je stejná, jako u všech zánětlivých onemocnění. Ne vždy se však daří. Prakticky je téměř nemožné se vyhnout styku s infekcí, proto je vhodné :

  • Posilovat imunitu. U některých je přístupnějším způsobem otužování, většina však sáhne po nějakých doplňcích stravy, vitamínech či prostředcích, které zvyšují obranyschopnost.
  • Včasná léčba nachlazení. Týká se to hlavně rýmy. Dnes je na trhu řada léků, které pomáhají ředit nosní hlen či uvolňovat nosní dutiny. Hlavně u dětí je třeba dbát na pravidelné a správné smrkání. U těch nejmenších případně použít odsávačku.
  • Inhalace. Pokud někoho trápí rýma a má obtíže se smrkáním, je dobré nahřát dutiny nad párou s nějakým uvolňujícím prostředkem (aromaolejem apod.). Jako alternativa je dobré jakékoliv světelné či tepelné nahřívání. To je lépe však provádět dřív, než nastane zánět.
  • Vyhýbání se alergenům. U alergických osob je nutné se co nejvíce vyhýbat prostředí, kde se nachází alergeny, případně dodržovat správnou léčbu (vakcinaci).
  • Chirurgický zákrok.Pokud je příčinou opakujících se zánětu vadná anatomie nosu, je dobré se poradit s odborným lékařem o případné chirurgické korekci.

  Záněty vedlejších nosních dutin jsou poměrně časté. Podíl na tom má i dnešní hektický způsob života, kdy nikdo nemá čas na včasnou léčbu. K rýmě se přistupuje laxně, bere se jako banální onemocnění.

  Sinusitida se většinou léčí bez obávané punkce, pokud je však punkce nutná, je už pacient svou nemocí tak ztrápen, že jakoukoliv úlevu uvítá. Nakonec se přesvědčí, že je tento zákrok spíš nepříjemný, než bolestivý. Každopádně se vždy oplatí jakékoliv nemoci předcházet a udělat vše pro své zdraví.

  Příznaky zánětu dutin

  Popis zánětu dutin

  Sinusitida znamená zánět vedlejších dutin nosních. Ve většině případů je spojena se zánětem sliznice nosu a pak se nazývá rhinosinusitida. Jedná se o onemocnění časté, především v dětském věku.

  Dutinami se myslí opravdové dutiny, vyskytující se v naší lebce, respektive v jejích několika kostech. Jsou vystlány sliznicí a zvětšují se s tím, jak lebka od dětství do dospělosti roste. Jejich funkce není jasná, každopádně se podílejí na tvorbě hlasu, kterému dávají jeho osobitou barvu.

  Dutin je několik. Dvě v horní čelisti, dvě v kosti čelní, jedna (respektive 3 vzájemně propojené) v kosti čichové a dvě v kosti klínové.Všechny tyto dutiny komunikují s nosní dutinou (vnitřkem nosu) svými vývody. Všechny jsou vystlány sliznicí stejnou, jaká je v nose.

  Nejčastěji jsou na vině viry, které do dutin přestoupí z nosní sliznice. Poté, co poškodí sliznici, dojde k jejímu oslabení a na tuto poškozenou sliznici se snadno uchytí bakterie. Proto většinou rýma vodová přechází v rýmu hnisavou.

  Tím, jak se dutiny začnou plnit zánětlivým sekretem, často dochází k ucpání vývodů. V tomto případě se vzdušnost musí obnovit lékařským zásahem.

  Dále se zde mohou uplatňovat mykotické (houby) infekce, což je problematika lidí s chronicky oslabenou imunitou (leukémie, HIV/AIDS).

  Nejčastěji bývají postiženy dutiny v kosti čichové a dutiny horní čelisti.

  Příčiny vzniku zánětu dutin

  Jako u mnoha jiných onemocnění i u sinusitid může být průběh akutní nebo chronický.

  K zánětu dochází nejčastěji přestupem infekce z dutiny nosní, při rýmě (rhinitida). Dále mohou vznikat při zánětu zubního lůžka, takto se mohou infikovat dutiny horní čelisti, které leží v bezprostřední blízkosti kořenů horních předních zubů ( špičáky, třenové zuby, 1. stoličky). K tomu dochází například při neléčeném zubním kazu. Kost mezi kořenem a vlastní dutinou je zde velice tenká a zánět tudy snadno prostoupí. Tyto infekce mohou mít velice prudký průběh s bolestmi, vysokou teplotou a otoky obličeje.

  Speciální formou jsou takzvané letní sinusitidy, které vznikají typicky při vodních radovánkách. Jde o to, že pokud ve vodě uděláte stojku nebo kotrmelec, hrozí riziko, že se Vám voda dostane nosem do dutin. Tyto infekce bývají typicky po koupání v bazénech nebo přírodních koupalištích a mívají velmi prudký průběh.

  Ke vzniku sinusitid dochází také často ve spojitosti s alergiemi.

  Vzácnější je postižení dutin při zánětu jinde v těle, kdy se patogen může do dutin dostat krevní cestou a sinusitida je pak komplikací původního onemocnění.

  V poslední řadě je dobré zmínit ještě infekci traumatickou, kdy se infekce do dutiny dostává po poranění obličeje, nosu nebo oka.

  Rizikové faktory zánětu dutin

  Mezi rizikové faktory patří především oslabený organismus, fyzické/psychické vyčerpání, nachlazení, dlouhodobý stres, alergie, špatná životospráva, nedostatek vitamínů, poruchy výživy a kouření.

  Též dlouhodobější vdechování chemikálií, prachu nebo kouře.

  Dobré je upozornit na suché teplo, které vzniká v přetopených místnostech s nízkou vlhkostí vzduchu. Proto je dobré ho na noc zvlhčovat odpařovači.

  Dále, jak již bylo zmíněno výše, vážná onemocnění imunitního systému typu leukemie, HIV/AIDS.

  Prevence zánětu dutin

  Dodržovat zásady správné životosprávy, tedy jíst pravidelně, do jídelníčku zahrnout hodně ovoce, zeleniny, dodržovat pravidelný spánkový režim.

  Samozřejmostí je nekouřit, jelikož kouř sám o sobě sliznice dráždí a ty jsou pak mnohem náchylnější k osídlení viry.

  V případě výskytu epidemií chřipky se doporučuje nezdržovat se v místech zvýšené kumulace lidí (kina, divadla, plesy) a v případech, kdy není zbytí omezit zde pobyt na co nejkratší možnou dobu.

  Doma potom vlhčit vzduch, zbavit se alergenů.

  Příznaky a projevy zánětu dutin

  Onemocnění většinou začíná jako rýma, ze začátku vodnatá, postupně dochází k její změně v hnisavou, přidávají se teploty kolem 38˚C, u dětí mohou být vyšší. Dále se objevují příznaky typické pro chřipkovitá onemocnění, tedy celková únava, nechutenství, bolesti svalů.

  Postižený začíná huhňat a zhoršuje se kvalita čichových vjemů, která může vést až k přechodné ztrátě čichu. Může se přidat pálení nebo bolest v krku.

  Vyskytují se bolesti hlavy, někdy celé poloviny hlavy, dle postižené dutiny, resp. dutin. Dále je pro sinusitidy typická bolest v oblasti postižené dutiny při poklepu. V případě bolestivosti při poklepu v souvislosti s rýmou je diagnóza téměř jistá. Dále můžeme zkusit další příznak a to poskakování nebo předklon. V obou těchto případech totiž bývají tyto úkony provázeny bolestí v oblasti zánětu.

  Bolest bývá nejintenzivnější především v odpoledních hodinách.

  V případě, že chybí rýma ale oblast dutiny je bolestivá na poklep, je nutno myslet na nerozpoznaný zubní kaz, který se může projevit jako přenesená bolest, případně může jít o komplikaci kazu, kdy zánět zubu na dutinu přestoupil. V takovémto případě je proto dobré vyhledat zubního lékaře a o tomto ho informovat.

  V dětském věku je riziko přechodu infekce do tzv. latentní (skryté, neprojevující se) fáze, kdy klasických příznaků bývá velice málo nebo chybí úplně. Upozornit by nás na to mohly ale jiné příznaky. U dětí se mohou objevit častější smrkání, kdy sekret bývá hlenohnisavý, také je dobré si všímat toho, jak dítě spí. Při této formě je totiž často možno všimnout si nočního kašle a chrápání. Děti též častěji dýchají ústy. Je dobré si též povšimnout okolí nosu, kdy se v oblasti vchodu může dělat chronicky ekzém. Toto celé pak může být provázeno opakovanými akutními sinusitidami.

  U chronických sinusitid, které mohou být následkem nedostatečně vyléčené akutní infekce se mohou vyskytovat některé výše uvedené příznaky, ale většinou nebývají doprovázeny zvýšenou teplotou. Bývá dlouhotrvající hnisavá rýma, trvale ucpaný nos, v noci časté chrápání. Také často dochází k chronickému zánětu hltanu a dýchacích cest.

  Léčba zánětu dutin

  V případě sinusitid se léčí podle příčiny. U virového původu je to hlavně klid a dále podpůrná terapie zaměřená na posílení imunity organismu. Uplatňují se též nesteroidní protizánětlivé léky ke zmírnění příznaků.

  U bakteriálních infekcí spočívá léčba v podávání antibiotik. Dále je potřeba, pokud dojde k ucpání vývodu dutiny, nebo se vytvořenému sekretu nechce samovolně odtékat, udělat punkci dutiny. Při něm je pomocí tlusté jehly propíchnuta stěna dutiny a odsán její obsah. Často je potřeba tento výkon opakovat pro zajištění úplného vyléčení zánětu. Zákrok se může zdát velice dramatický, ale v rukou zkušeného odborníka nejde o nic výrazně nepříjemného.

  Dále se doporučuje prohřívání paží horkou vodou (30 min při 45˚C), ideálně v předklonu. Při této proceduře dochází k lepšímu prokrvení sliznic a uvolňování sekretu. Po tomto procesu by měla následovat potní kůra, která přináší též zlepšení stavu.

  Pokud je podezření, že za šíření infekce je zodpovědná nosní mandle, je dobré ji odstranit. Dělá se takzvaná adenektomie.

  Z dalších léků, které může lékař zvolit jsou to především mukolytika (léky na zkapalnění hlenu), antihistaminika (léky proti alergii), případně lokální kortikosteroidy (léky zmírňující zánětlivé projevy).

  U opakovaných zánětů se změnami na sliznici a vývodu dutin někdy k vyléčení přispívá chirurgický zásah.

  Komplikace zánětu dutin

  Jak již bylo řečeno výše, sama sinusitida bývá komplikací „rýmy“. Komplikace sinusitid se pak dělí na místní, tj. lokalizované do blízkého okolí dutin a na vzdálené.

  Ke vzdáleným komplikacím patří záněty středoušní dutiny, což je komplikace poměrně častá, především v dětském věku. Dále může infekce přejít na dolní cesty dýchací, kdy, pokud to je komplikace chronických sinusitid, mohou být projevy infekce dýchacích cest (průdušnice, bronchů) výraznější než sama sinusitida.

  Z místních to mohou být například slizniční cysty. K jejich tvorbě dochází tehdy, když se ucpe vývod slizniční žlázky. K tomu může docházet právě drážděním sliznice při zánětu. Tyto cysty potom mohou tlačit na nervy v dutině a vyvolávat tak nepříjemné pocity tlaku nebo dokonce bolest. Léčí se tak, že se cysta punktuje. Potom ve většině případů dochází k úplnému odstranění těchto problémů.

  Při uzávěru východu dutiny vzniká riziko zadržení hlenovitého obsahu uvnitř dutiny, ten se zde množí a vzniká tzv. mukokéla. Nejhojněji je tomu tak v případě dutin čelních. Tento proces sám o sobě většinou nebolí, ale tím, jak obsah tlačí na struktury kolem sebe může dojít k tomu, že tlakem oslabuje okolní struktury a může se skrz ně provalit. U dutin čelních a dutin v kosti čichové se tento obsah pak většinou provalí do očnice a tlakem na oko ho posune. Toho si dotyčný delší dobu nemusí všimnout.

  Tento problém se řeší chirurgickým odstraněním obsahu a opětovným zprůchodněním vývodu dutiny.Vzácně se mukokéla může infikovat a pak probíhá jako akutní sinusitida s komplikacemi přestupu zánětu např. právě do očnice.

  V dnešní době již vzácnou komplikací je přestup zánětu na okolní kosti, ale je to komplikace vážná s bouřlivým průběhem.

  Z dalších vážnějších komplikací sem patří komplikace očnicové. Jedná se o tzv. orbitocelulitidu a flegmonu očnice. V prvním případě přestoupí zánět na okostici očnice, bývá postiženo i pojivo v okolí bulbu a oční víčka. častěji se s tím můžeme setkat u dětí. Mají pak základní příznaky sinusitidy a k tomu se přidává otok a zarudnutí víčka, nejvíce ve vnitřním koutku, bulbus může být lehce odtlačen na vnější stranu. V krajních polohách při pohledu do stran může vznikat dvojité vidění. K tomu se často přidává zánět spojivek.

  Tento stav se může zkomplikovat buď vznikem abscesu nebo neohraničeným šířením zánětu do okolí oka. V tom případe pak vzniká flegmona očnice, což je velice vážný, oko ohrožující stav, kdy se zánět může šířit až do lebeční dutiny.

  Tento stav vypadá tak, že jsou víčka většinou zarudlá obě (ale nemusí být), oko je vytlačováno z důlku ven, takže je povystoupeno ze své normální polohy dopředu, chybí schopnost pohybů okem do stran a oko je velice bolestivé (ještě více na dotyk). Důležitou známkou je též horečka.

  Častější komplikací bývá přestup infekce na dolní cesty dýchací, projevující se jako zánět průdušek nebo zápal plic.

  Někdy dochází na sliznici dutiny nosní nebo dutin vedlejších k tvorbě polypů, které pak svojí velikostí mohou bránit v dýchání nosem a musí se chirurgicky odstranit.

  Nakonec je nutno se zmínit o komplikaci, která představuje život ohrožující stav, ale která je v dnešní době antibiotik díkybohu vzácná. Jedná se o přestup infekce do žil, kterými odtéká krev z mozku, na obaly mozku, případně na mozek.

  Typickými příznaky pro postižení měkkých mozkových plen jsou tzv. meningeální příznaky. Patří sem neschopnost dotknout se bradou hrudníku, kdy je pokus provázen bolestivostí, člověk se neposadí s propnutými koleny, v pozdějších fázích dochází k záklonu hlavy a propnutí zad. Dále dochází ke stahům svalů.

  Jsou silné bolesti hlavy, nutkání na zvracení a zvracení. Bývá také přecitlivělost na světlo a hluk. Toto je při zánětlivém původu doprovázeno horečkou. Při postižení mozku se pak přidávají symptomy podle toho, na jakém místě je mozek postižen.

  Další názvy: sinusitida, sinusitis, zánět vedlejších nosních dutin, akutní sinusitida, chronická sinusitida, akutní zánět dutin, chronický zánět vedlejších nosních dutin

  Zkušenosti uživatelů s zánětem dutin

  Zánět hrtanu Dace (06.10.16)

  Projevoval se bolením a škrábáním v krku, kašel, teplota.

  Moc mi pomohl Bactoral a klidový režim. Dala jsem na radu lékárnice a dobře jsem udělala.

  Punkce Eranik (22.11.14)

  Zánět dutin, příznaky s tím spojené. Nikdy nechoďte na punkci. Obejděte víc doktorů, jen né punkci. Já jich mám 13 a dál jsem souhlasila jen s antibiotiky. S dutinami už mám velké problémy napořád. Pozor na delší braní kapek do nosu. Byla jsem 5 let závislá, když jsem si cca 2 x denně nenakapala, bolela mě pak hlava k nesnesení. Odvykala jsem měsíc. Strašný. A také pozor na rentgen, podstatně zvyšuje pravděpodobnost rakoviny či ji dokáže o přivodit. To raději antibiotika bez RTG, těch se tělo zbaví. Hodně štěstí.

  Sinusitis Aneztuzka (05.11.14)

  Bolest vedlejších dutin nosních, hnisavá rýma, zvýšená teplota.

  Co mi pomohlo

  Mně pomohl Sinupret, inhalace heřmánkového čaje, teplo (nahřátý plyšák do mikrovlnky na hlavu), hodně pít (zázvor, citron, med, hřebíček).

  Micky_mouse (26.09.14)

  Ucpaný nos, bolest hlavy, únava, horečky.

  Dlouho jsem přecházela různé nachlazení a rýmičky. Není to nic hrozné, normálně jsem chodila do práce a fungovala jsem jako vždycky. Je pravda, že jsem se nachlazení nemohla zbavit a po nějakém čase se k tomu přidaly i horečky a strašná únava. Nedalo se svítit, musela jsem se sebou začít něco dělat. Antibiotika jsem nechtěla. Už jenom z toho důvodu, že bych musela ležet dlouho doma a nemohla bych do práce. Hledala jsem tedy jinou alternativu a našla Senzycol. Na stránkách www.maxivitalis.cz jsme se dočetla, že to mimo jiné působí také na nejrůznější záněty. Začala jsem ho tedy používat a za chvíli jsem byla zdravá jako rybička. Horečky ustoupily okamžitě. Rýmu jsem sice ještě chvíli měla, ale i ta postupem času odešla. Nejvíce mě na Senzycolu přilákalo to, že to je doplněk stravy. Tudíž jsem do sebe necpala žádné chemie, ale přírodní přípravek, který mi opravdu pomohl.

  Co mi pomohlo

  Zánět dutin Reivo (26.03.14)

  Dlouhodobě mám celkem slušnou rýmu. Jednou se mi to ale zvrhlo v opravdu moc nepříjemný zánět dutin. Smrkal jsem jak o závod, ale stejně se mi to dostalo do uší, nejdřív levé a pak pravé – moc hezký zážitek, když nevíte co s tou hlavou máte udělat, aby ta bolest ustoupila.

  Na doporučení jsem si v lékárně koupil přípravek Nasodren. Každý den jsem si jednou stříknul do každé nosní dírky podle návodu. Hodinu v kuse jsem pak měl u nosu kapesník, ale po pár dnech jsem byl zase provozuschopný. Na to, že je to dle složení vlastně jenom kořen bramboříku s vodou a žádná chemie, je to dost rychlý. I přes to, že mi nemoc ustoupila, jsem si to poctivě dostříkal a musím říct, že od tý doby mám od podobně silný rýmy klid.

  Punkce při zánětu dutin Monmny (31.05.13)

  Nikdy nedělat punkci, pak už je to narušené a záněty hrozí do budoucna pořád. Antibiotika a babské rady, voda-sůl. Nahřátí paží.

  Sinusitida a punkce Helčus (16.01.13)

  Leden 2012 teploty, bolest hlavy, vadilo mi světlo. Už jsem poznala, že se nejedná o obyčejnou rýmu. Jednalo se o zánět horních dutin, pomohla mi antibiotika a drátkování (7×). Po roce jsem opět po přechozených rýmách pociťovala bolesti hlavy, čelisti a zubů, špatné smrkání, ztráta čichu, teploty. Už jsem věděla, co mě čeká, nebo jsem si jen myslela že vím.

  Tentokrát se jednalo o zánět vedlejších i čelních dutin, když už mi nezabírali ani druhý antibiotika, rozhodla jsem se pro punkci, aktuálně jsem 3. den po první punkci obou dírek a mám závratě, pulsující bolesti celé hlavy a reaguji stále na světlo, užívám už jen sprej do nosu Avamys a za týden jdu na kontrolu, podle mě mi budou opět dělat punkci.

  Jen se modlím ať to nemám do budoucna chronické, teď si to přetrpím a budu v pořádku. Všem přeji hodně štěstí v této nepříjemné nemoci a těm co se bojí punkce tak jako jsem se bála já držím palce a vážně se není čeho bát, jsou opravdu horší věci.

  Zkušenost se zánětem vedlejších nosních dutin BlankaT (31.03.12)

  Ucpaný nos, bolest hlavy, bolest zubu prostupující až do ucha.

  Zřejmě to bylo způsobeno neléčeným kazem. Bolest to byla strašná, myslela jsem, že mi pukne hlava. Nemohla jsem spát, smrkat a ani hýbat. Stalo se mi to v pátek večer, tak jsem ani nemohla běžet do lékárny pro nějakou první pomoc. Sáhla jsem do železných domácích zásob a připravila si vodu s mentolem k inhalování, čínskou mastí mazala hlavu a nasadila wobenzym. Druhý den ráno mi přítel sjel pro Nasivin a v neděli už jsem mohla nějak fungovat.

  První pomoc při sinusitidě a následné léčení Marta_Netusil (28.12.11)

  Osobně nerada marodím, a tak většinu nemocí přecházím, což rozhodně není správné, ale nemůžu si pomoci. Sinusitidu jsem měla kvůli tomu chronickou. Někdy mě dokonce bolely dutiny a hlava až k prasknutí. Jako první pomoc mi pomáhá tygří mast a inhalace páry, popřípadě nasivin (ale ten nemám tak často v lékárničce). Na dva týdny nasadím Wobenzym a snažím se být hodně doma. Což znamená do práce a z práce hned do postele. Marta

  Bolest očí při zánětu dutin Dodinka (08.12.11)

  Dcera byla ráno ještě zcela fit, v poledne horečka 39°C a stěžovala si nejprve jen na bolest očí, později na bolest čela. Nechutenství, po lécích na snížení horečky několikrát zvracení a bolest břicha. Následující den teplota až přes 40°C, v nemocnici RTG vyšetřením zjištěn zánět dutin na jedné straně. Překvapil mě rychlý nástup a nejprve jen bolest očí.

 • Leave a Reply