Vřetenovitá infekce kůže (Objednejte antifungální sprej OnycoSolve)

Kožní infekce

Onemocnění kůže patří mezi nejčastější nemoci, někdy jen banální, jindy vedoucí k dalekosáhlým imunobiologickým a psychickým následkům. Častou příčinou onemocnění kůže jsou zánětlivé stavy.

Bakteriální záněty (Pyodermatitis)

Spektrum bakteriálních zánětů kůže sahá od snadno rozpoznatelných, lehce ovlivnitelných povrchových kožních infekcí až po hluboké agresivní, gangrenózní až nekrotizující záněty kůže, ohrožující život. Včasné rozpoznání zánětu a včasná léčba může zvrátit průběh onemocnění. Typickou charakteristikou bakteriálních zánětů je hnis, označují se také jako hnisavé záněty.

Mezi běžné bakteriální infekce patří impetigo. Jde o povrchový zánět kůže vznikající nejčastěji osídlením streptokoky a stafylokoky. Postihuje všechny věkové kategorie a vyskytuje se nejčastěji v místech předchozího porušení kožní celistvosti. V úvodním stadiu se objevují žlutavé bulky, které často praskají a vysychají. Formují se v dlouhotrvající jizevnaté změny a nezřídka jsou přítomné zarudnutí a svědění. Většinou se impetigo nešíří, avšak u oslabených jedinců se může šířit do hlubších vrstev a vést k systémovému zánětu s dalšími komplikacemi.

Léčba závisí v první řadě na zvýšení osobní hygieny a zvýšení dezinfekčních opatření. Ručníky a povlečení by mělo být denně vyměněno a práno při vyšších teplotách. U stavů s těžším průběhem se doporučuje lokální léčba Bactrofenem případně celková léčba antibiotiky. Osvědčila se i fototerapie a z přírodních možností se uplatní zejména šalvěj, měsíček, přeslička a další.

Léčba přírodními preparáty – vhodné jsou včelí produkty, zevně i vnitřně. K posílení imunity zejména pak pýr plazivý a kopřiva.

Folikulitida (Folliculitis)

Folikulitida je formou bakteriálního zánětu kůže postihující zejména vlasové folikuly. Zánět však nezůstává ohraničen pouze na vlasový folikul ale šíří se v přilehlé tkání, formujíc takzvaný furunkl. Častěji postihuje oblasti s větším zastoupení potních žlázek. Nejčastějším původcem je zlatý stafylokok, z dalších patogenů jsou známé Klebsiely, Enterobacter a Proteus.

Účinnost léčby závisí na možnostech ovlivnění kauzální příčiny, kterou je nejčastěji narušení imunitního systému (AIDS, cukrovka, stavy po transplantacích, léčba kortikosteroidy). Lokálně lze aplikovat protizánětlivé masti, například Bactroban. Základem je opět dostatečná hygiena.

Celulitida (Cellulitis)

Pod pojmem celulitida si každý představí pomerančovou kůži na stehnech. Ve zdravotnické terminologii se však pod tímto pojmem označuje akutní hnisavý zánět zasahující kůži i podkoží. Zánět se zachytí i v přilehlých uzlinách a v nejtěžší formě vede ke gangrénám a nekrózám. V počátečním stadiu se projeví zarudnutím a ztvrdnutím kůže spojené s výraznějším edémem. Stav rapidně pokračuje, zasahuje zmíněné přilehlé uzliny. Celkové příznaky zánětu v pokročilejších fázích zahrnují vysoké horečky, schvácenost, bolestivost a vyžadují hospitalizaci a vysoko dávkovanou kombinovanou antibiotickou léčbu. V krajních případech je přistupováno k chirurgickému „debridementu“ kdy postižená tkáň musí být chirurgicky odstraněna. Komplikace mohou být smrtelné (bakteriální endokarditida, záněty ledvin, septický stav). Nejčastějším původcem jsou zlaté stafylokoky a hemolytické kmeny streptokoků.

Absces kůže je vzácnější komplikací hnisavých infekcí postihující zejména pacienty s postižením imunity. Projeví se zejména zarudnutím, bolestmi, teplem a otokem postiženého místa. Absces vyžaduje chirurgické ošetření a v některých případech celkovou antibiotickou terapii.

Virové záněty kůže

Spektrum virových zánětů kůže je široké a s většinou běžných virových nákaz se setkáváme v dětském věku. Jejich projevy i závažnost jsou velice různorodé a závisí také na obranyschopnosti organizmu a hygienických návycích.

Herpetické infekce

Pod obrazem spalniček probíhá infekce varicella-zoster virem. V dospělosti se můžeme setkat s hůře probíhající lokalizovanou formou, známou spíše pod názvem pásový opar. Jde o nepříjemné onemocnění postihující nervovou tkáň s typickými puchýřky v oblasti zásobené postiženým nervovým kořenem. Projevuje se silnými bolestmi a nepříjemným svěděním v postižené oblasti, někdy i s projevy oslabení postižené končetiny. Odeznívá během několika týdnů a vyžaduje včasnou antivirovou terapii.

Průběh může být zmírněn zejména vyšší dávkou vitaminů nezbytných pro správnou funkci nervového systému (vitaminy skupiny B, vitamin C, vitamin E). Zvláště u starších lidí může i dlouho po proběhlém zánětu přetrvávat výrazná bolestivost a změna citlivosti kůže označovaná jako post herpetická neuralgie.

Herpes simplex virus naproti tomu probíhá většinou jen s lehkými projevy a je známější jako anguli infectiones s postižením ústního koutku. Postačí běžná lokální terapie například Zoviraxem a vitaminy.

Parvovirus B19

Malý DNA-virus ze skupiny Parvoviridae je původcem způsobujícím onemocnění známější pod názvem pátá nemoc. Vyskytuje se nejčastěji ve věku 4-15 let. Klasická manifestace zahrnuje mírně zvýšenou teplotu několik dnů s nasedajícími projevy zánětu dýchacích cest, typickým drobným načervenalým výsevem na tvářích šířícím se na končetiny a trup. Závažnější komplikací infekce parvovirem, naštěstí však méně častou, je artritida.

Ostatní infekční onemocnění

Z dalších virových zánětů kůže lze zmínit infekce enteroviry projevující se v dětství příznaky zahrnující kromě kůže i postižení dutiny ústní a infekce poxviry způsobující měkké vředy.

Stejně jako u ostatních virových infekcí je léčba symptomatická a doporučuje se zvýšený přísun vitaminů.

Parazitární onemocnění

Parazitární onemocnění kůže jsou v naších klimatických podmínkách vzácnější. Výjimkou je onemocnění svrabem. Infekce odborně označována Scabies, je způsobená drobným pavoukovcem, Sarcoptes scabiei. Přenos je zprostředkován úzkým osobním kontaktem (rodina, společné lůžkoviny, sexuální kontakty) a již dávno se nejedná jen o onemocnění lidí s nižšími hygienickými návyky. Parazit se stal odolnějším a přirozeně přichází ve vlnách přibližně každých pět let v místních epidemiích.

Základem léčby je ošetření celé kůže Permetrinem nebo Ivermectinem (Anti-scabies mast), a denní výměna a vyvařování lůžkovin a všeho oblečení. Oblečení je třeba prát okamžitě, případně vystavit nízkým teplotám, vzhledem k velké schopnosti původce přesunu.

Z přírodních látek se osvědčuje extrakt „Tee trea“, zvláště u forem rezistentních k běžným anti – parazitárním lékům.

Plísňové onemocnění

Plísňové onemocnění kůže jsou často opomíjené pro svůj pomalý průběh a celkové komplikace. Svým charakteristickým zápachem a narušením estetického vzhledu však i tyto pomalu probíhající záněty mohou způsobit nemalé potíže. Obecně jsou původci plísňových onemocnění velice odolné, a také obtížně zvládnutelné běžnými metodami léčby.

Epidermofyty – jedná se o nejrozšířenější plísňové onemocnění kůže. Plísně se usazují zejména v záhybech, v místech záparu. Časté jsou plísňová onemocnění nehtů, meziprstních prostor, v tříslech a pod prsy.

 • Plísňové onemocnění nohou je jedno z nejčastějších plísňových onemocnění. Příležitost nákazy se vyskytuje především na veřejných koupalištích, sprchách tam, kde chodíte bosi. Onemocnění se projevuje svědění, zčervenání a šupinatěním kůže, mohou se projevit i puchýře na prstech nebo na ploskách nohou. Nehty na prstech jsou tlustější a žloutnou. Někdy se dostaví i zápach.
 • Plísňová onemocnění v oblasti třísel se častěji vyskytují u mužů než u žen. Onemocnění se projevuje výskytem svědivé červené plochy v tříslech, popř. na genitáliích. Někdy dochází k rozšíření vyrážky i na hýždě.
 • Kvasinková infekce dochází k ní tehdy, jestliže plíseň, která již v těle existuje nahradí užitečné bakterie , které ji jinak mají pod kontrolou.

Kvasinkové infekce se vyskytují především u žen v pochvě, méně častěji u mužů na žaludu, a pokud nedojde k léčbě lehce se šíří dál do těla. Kvasinková infekce se projevuje především hustým, bílým, tvarohovým výtokem z pochvy, v okolí genitálu dochází ke zvýšené citlivosti a svědění. Postižený má časté nucení na močení, při kterém se dostavuje pocit pálení. Kvasinková infekce se může vyskytovat i v ústech. Způsobuje ji moučnivka.

Léčba – kromě syntetických antimykotických preparátů (Nizoral, Mycomax) lze využít opět obklady z listů šalvěje, ořechu a yzopu lékařského. Základem je samozřejmě zvýšená hygiena a zabránění zapaření.

Hnisavé kožní infekce

Bakteriální kožní infekce jsou nejčastěji vyvolané pyogenními (hnisání vyvolávajícími) bakteriemi. Zpravidla se jedná o stafylokoka a streptokoka. Odborně se ohraničené hnisavé zánětlivé postižení kůže označuje jako pyodermie, postihuje pokožku, škáru a případně i podkožní vazivo. Většinou se jedná o akutní onemocnění s tendencí k jeho opakování (recidivám).

Bakteriální onemocnění kůže se mohou vyskytovat jako samostatné choroby nebo komplikují již existující jiné kožní onemocnění (jako tzv. impetiginizace).

Původci hnisavé kožní infekce

Nejčastějšími původci pyodermií je Streptococcus pyogenes a Staphylococcus aureus, ale způsobit je může prakticky každá bakterie. Stafylokoky se běžně vyskytují na kůži a sliznicích člověka, tudíž může snadno docházet k autoinfekci (nakažení sebe samotného). Streptokoky osidlují různá místa, zejména dýchací ústrojí.

U koho pyodermie vznikají?

Hnisavé kožní infekce jsou častější u mužů než u žen. Snadněji pak vznikají u diabetiků, podvyživených osob, jedinců s nízkou hladinou železa či osob s poruchou imunity. Velice ohroženou skupinou jsou narkomani užívající nitrožilně drogy. Rozvoj infekce u nich usnadňuje nízká hygienická úroveň, opakované vpichy jehlami do tkání a špatná funkce imunitního systému poškozeného užíváním drog. Kromě snížené funkce imunity bývá u těchto jedinců vysoký stupeň kolonizace kůže.

Čtěte také:

Příznivé místní podmínky poskytuje horké a vlhké prostředí, nadměrné pocení a špatná hygiena. To je často důvod, proč pyodermie postihují obézní jedince. Infekce kůže snadněji vznikají při zvýšeném tření kůže v místech kožních záhybů nebo oděvem, po kontaktu kůže s minerálními oleji a dehtem.

Přenos kožní infekce

Přenos kožní infekce se děje především přímým kontaktem, uplatňují se také kapénky aerosolu šířící se vzdušnou cestou a částečky prachu ve vzduchu. Pyodermie se většinou vyskytují v létě. Jsou vysoce nakažlivé. Při opakovaném výskytu se často zjistí nosičství těchto bakterií na kůži nebo v dýchacích cestách samotného nemocného či osoby žijící v jeho těsné blízkosti.

Jak hnisavé kožní infekce vznikají?

Na lidské kůži se běžně vyskytuje velké množství bakterií, které člověka neohrožují. Problém nastane, když se bakterie dostanou přes přirozenou kožní bariéru (trhlinou v pokožce, ránou) a způsobí infekci.

Streptokok i stafylokok má receptory (bílkoviny, které fungují jako přijímače signálů z vnějšího prostředí) umožňující vazbu na vazivové složky kůže (kolagen a fibronektin). Kromě toho produkuje toxiny rozvolňující vazby mezi kožními buňkami a způsobující vznik puchýřků. Obě bakterie tvoří enzymy (látky bílkovinné povahy) usnadňující jejich šíření.

U stafylokoka se jedná o koagulázu a hemolyziny. Koaguláza umožňuje vznik krevní sraženiny (přeměnou bílkoviny fibrinogenu na fibrin). Hemolyziny způsobují rozpad červených krvinek. Tyto enzymy umožňují šíření do hloubky, infekce kůže se šíří podél vlasových váčků a potních žláz.

Streptokoky se šíří horizontálně díky produkci streptokinázy a hyaluronidázy. Hyaluronidáza rozpouští mezibuněčné tmely a pojivo. Streptokináza rozpouští krevní sraženiny.

Streptokoky i stafylokoky mohou pronikat do krevního i mízního oběhu a způsobovat celotělovou infekci (tzv. sepsi). Taková forma infekce již přímo ohrožuje nemocného na životě.

Zánět vlasového váčku (folikulitida)

Hnisavé záněty vlasových a chlupových váčků (folikulitidy) jsou poměrně časté, postihují silně ochlupené partie kůže. Vlasové váčky jsou snadným místem vstupu infekce. Její vznik podporují mechanické faktory jako tření oděvu nebo holení, které poškozují vyústění váčku na kožní povrch. Infekce snadněji vzniká při pobytu v horkém prostředí.

U mužů se v oblasti vousů vytvářejí větší zarudlá a prosáklá ložiska a hrboly naplněné hnisem a pokrytá žlutými krustami. Průběh onemocnění je chronický, často se vrací. Některé projevy se hojí zcela, v místech hlubšího zánětu vznikají jizvičky.

Téměř kdekoliv se mohou objevit bolestivé zarudlé pupínky, z nichž postupně vznikají puchýřky vyplněné hnisem. Z puchýřku ční vlas nebo chlup. Po jejich prasknutí se vytváří žlutozelené krusty. Projevy se nacházejí v různém stádiu vývoje.

Furunkl (lidově nežid) je ohraničený kožní útvar vyplněný hnisem (tzv. absces), vzniká ze zánětu vlasového váčku či nezávisle na něm. Furunkly se obvykle vytvoří na šíji, v podpaží, tříslech či na hýždích. Pokud furunkl vzniká v místech s fixovanou kůží (zevní zvukovod či chrupavka), je velmi bolestivý. Výskyt několika furunklů současně nebo jejich postupná tvorba se označuje jako furunkulóza.

Na kůži se nejprve vytvoří zarudlý tuhý bolestivý hrbol a po několika hodinách se na jeho vrcholu objeví puchýřek. Vznik furunklu může provázet zvýšená teplota či zduření přidružených mízních uzlin. Postupně dochází k nahromadění hnisu v centrální části, prasknutí a hnisavému výtoku. Místo se hojí jizvou.

Splynutím několika sousedních furunklů vzniká karbunkl. Vytváří se rozsáhlý a velmi bolestivý hrbol s jedním nebo více žlutavými čepy vyprazdňující se píštělemi. Celý proces bývá provázený horečkou, někdy se vyskytnou i třesavky a celková slabost. Častou lokalizací je šíje a záda silných mužů.

Impetigo je povrchovou kožní infekcí, která vzniká v místě drobných prasklin rohovějící vrstvy pokožky. Je vysoce infekční, bakterie se přenášejí kontaktem.

U dětí a mladých dospělých se na obličeji (zejména v blízkosti nosních vchodů) nebo exponovaných a oděvem nechráněných místech těla (hlavně končetinách) objevují drobné nebolestivé puchýřky s čirým až mírně zkaleným obsahem. Výsevu puchýřků předchází zarudnutí kůže. Po prasknutí se vytvářejí souvislé plochy pokryté krustami medové barvy. V okolí vznikají další puchýřky a postupně se vytváří kruhovitá ložiska. Kůže v místě lézí často svědí, což vede ke škrabání a drbání, a tím pak k přenosu infekce na další místa nebo i další osoby.

Celkové potíže nebývají časté, ale impetigo může provázet zvětšení mízních uzlin v přilehlé oblasti. Onemocnění se hojí bez vzniku jizev, ojediněle se mohou po zhojení objevit zarudlé plochy nebo zvýšená pigmentace kůže. U malých dětí a starých dospělých se může impetigo vysévat v ústních koutcích. V takovémto případě se označuje jako infekční koutky.

Komplikace bakteriální infekce kůže

Nebezpečné je, když se bakterie dostanou do krevního oběhu, jímž jsou rozneseni po celém těle. Mohou způsobit velmi závažná onemocnění jako zánět nitroblány srdeční (endokarditidu), zánět tělní dutiny, nejčastěji pohrudniční (empyém), zánět kostí (osteomyelitidu) či zánět kloubu (artritidu). Nejzávažnější komplikací je rozvoj celotělové infekce – sepse ohrožující život nemocného.

Diagnostika bakteriální infekce kůže

Stanovení diagnózy probíhá na základě vzhledu kožních projevů. Mikroskopický a kultivační průkaz původce kožní infekce se provádí u karbunklu. K vyšetření se odebírá hnis z karbunklu. Průkaz původce je důležitý k potvrzení výběru vhodného antibiotika, zejména u obtížně léčitelných (rezistentních) infekcí.

Léčba bakteriální infekce kůže

Terapie bakteriální kožní infekce závisí na jejím konkrétním typu. U lehčích forem (zejména folikulitid) postačí lokální dezinfekce kůže nebo aplikace lokálních antibiotik. U těžších forem (furunklu a karbunklu) se připojuje i celková antibiotická léčba. Chirurgická terapie je vyhrazena pro léčbu karbunklů. Nezbytné je dodržování léčebných opatření, která zároveň brání dalšímu šíření infekce nejen u daného jedince, ale také v kolektivu.

Lokální léčba hnisavé infekce kůže

K lokální dezinfekci kůže se používají antiseptické roztoky bránící šíření infekce. Nejčastěji se volí roztoky s obsahem kyseliny salicylové a jódu nebo hypermanganu. Dezinfekce kůže postačí u folikulitid a impetiga menšího rozsahu.

Z lokálních antibiotik se k terapii menšího impetiga nejčastěji používá Bactroban, Fucidin a Framykoin. Brání množení bakterií a jejich dalšímu šíření. Lokální antibiotika se také aplikují po odstranění hnisu z furunklu a karbunklu.

K nenásilnému odstranění žlutých a žlutozelených krust u impetiga a urychlení zrání a uvolnění hnisavého útvaru se používají keratolytika. Nejčastěji saloxylová mast, která obsahuje kyselinu salicylovou a ichtamol. Vyhojení ložiska může urychlit aplikace masti obsahující protistafylokokové antibiotikum Framykoin nebo Bactroban a přikládání teplých obkladů.

Celková léčba hnisavé infekce kůže

U furunkulózy, karbunklu a většího impetiga je nezbytné celkové podání antibiotik. Jakákoliv lokální léčba je málo spolehlivá. Antibiotická léčba se volí i při neúspěchu místní léčby impetiga. U lehčích infekcí se antibiotika podávají ústy, u těžších se aplikují do žíly.

Při streptokokové infekci je nejúčinnější penicilin, při stafylokokové infekci cefalosporinová antibiotika a linkosamidy. Z cefalosporinových antibiotik se podává Sporidex, Cefalotin, Cefazoline, Vulmizolin, Duracef a Biodroxil. U lehčích infekcí volí linkosamidy Dalacin a Klimicin, u těžších infekcí penicilinové antibiotiku Prostaphylin.

Chirurgická léčba hnisavé infekce kůže

Chirurgická terapie je nezbytná u karbunklu, u furunklu se k ní přistupuje po týdenní neúspěšné konzervativní léčbě. Po dezinfekci a místním znecitlivění lékař ložisko nařízne a vypustí hnis ven. Aby se rána dokonale zhojila, je třeba provést důkladnou dezinfekci až do hloubky ložiska a umístit drén do rány. Dotyčné místo se celé sterilně překryje.

Režimová opatření při hnisavé infekci kůže

Povrchové kožní infekce se snadno šíří, zejména v dětských kolektivech. Velký význam tedy mají hygienická opatření – umístění jednorázových papírových ubrousků na toaletách a používání vlastních ručníků. Je nezbytné ošetřovat všechny projevy najednou a omezit tření oděvem.

K vyhojení zánětu vlasového váčku dochází spontánně. Někdy pomůže vytrhnout vlas, čímž se vytvoří cesta pro přirozenou drenáž a odstraní se zdroj bakterií.

Prevence hnisavé infekce kůže

Nejlepší prevencí hnisavých kožních infekcí je dodržování zásad správné životosprávy s dostatkem spánku a sportovní aktivity. Obézní jedinci, diabetici a osoby se sníženou funkcí imunitního systému jsou ke vzniku pyodermií náchylnější.

Vzniku kožních infekcí můžete zabránit dodržováním zásad osobní hygieny. Noste čisté a volné oblečení, které zbytečně nedráždí a nezraňuje pokožku. Po mytí rukou používejte vlastní ručník nebo jednorázové ubrousky. Poraněnou kůži vždy dostatečně dezinfikujte.

Nemocný s impetigem by měl být během prvních dní léčby izolován z kolektivu. Platí to zejména pro izolaci dítěte z dětského kolektivu. Dítě je nakažlivé, dokud jsou viditelné krusty. Současně je nezbytné dezinfikovat předměty, kterých se dotýkal.

Doporučení při hnisavé koží infekci

Impetigo se snadno roznáší kontaktem – při škrabání. Proto si kožní projevy neškrabejte, jinak se v okolí ložiska vytvoří několik dalších puchýřků se žlutými krustami. Mechanické odstranění hnisu před uzráním ložiska zvyšuje riziko šíření infekce. Hnis z puchýřků nevymačkávejte!

Pokud se vám hnisavá kožní onemocnění neustále vrací, nechejte se vyšetřit, aby se objasnila příčina infekce. Vhodné je zejména interní a imunologické vyšetření.

Doporučujeme k tématu

COLLALLOC – mořský kolagen

100% Bioaktivní mořský kolagen Kolagen má v lidském těle zásadní roli. Je…

Esenciální olej CITRON 10ml Dr.Popov

Přírodní éterický olej pro desinfekci prostoru, na dýchací cesty, pro…

Sprchový gel s rašelinou 250ml

Sprchový gel s balneologickým certifikovaným rašelinovým extraktem V tomto…

Konopná mast Konopela 100ml

100% přírodní mast s konopím na suchou pokožku Konopela – konopná mast…

další podobná témata

Tip pro čtenáře Spektra Zdraví:

Dobrý kontakt k tématu

Nestátní zdravotnické zařízení COMHEALTH, s.r.o. se zabývá komplexní diagnostikou a.

Osteologické centrum Brno je nadregionální pracoviště, které se věnuje léčbě.

Praktický lékař MUDr. Karel Stuchlík provozuje svou ordinaci v obci Josefův Důl a.

Chirurgická ordinace doktora Petra Čerbáka Brno provádí.

Domov pro seniory Stříbro, který provozuje místní Farní charita, zajišťuje komplexní a.

 • související test k tématu
 • všechny testy >
 • ověřte si znalost tématu v našem testu

Test: Hnisavé infekce kůže

1. Chirurgická léčba je.

 • A
 • impetiga
 • B
 • furunklu
 • C
 • karbunklu

2. Hnisavé kožní infekce se.

 • A
 • opakovaně
 • B
 • pouze jednou, při infekci se…
 • C
 • pouze v dětství

3. Pyodermie snadněji.

 • A
 • diabetiků
 • B
 • atopiků
 • C
 • nitrožilních narkomanů

Doporučujeme k tématu

AKTIVNÍ DLOUHOVĚKOST BIO 60kps.HN

Gudiči neboli Amrita v kapslích Podporuje obranyschopnost, metabolismus lipidů,…

Aromaterapeutické pastilky Kardamom, Citron

Osvěžení a energie Osvěžující pastilky BONNE SANTÉ pastilky s přírodními…

Dubové kapky 100ml Dědek kořenář

Péče, ochrana a uklidnění pokožky a ústní dutiny Tekutý bylinný výluh…

Poslední komentáře u článků

Doporučujeme Reklama

Ayur Elixir 17 Asokarishtaya

Ajurvédský bylinný elixír pro ženy Složení.

BIO křupavé plátky s amarantem 100g

Extrudované bezlepkové plátky s amarantem v BIO.

NO DOL náplasti ulevující od bolesti 5ks

Nová receptura založena na vysoké koncentraci.

Goji – kustovnice čínská 100% šťáva 250ml

100% ovocná šťáva z čerstvých plodů kustovnice.

APATIT náramek sekaný

Náramek ze sekaných kousků apatitu, navlečených.

Synkopa je náhlá, krátkodobá ztráta vědomí, obvykle vedoucí k pádu.…

Portální hypertenze

Portální hypertenze je porucha v oblasti jater, která se jinak označuje…

Kašel – akutní a subakutní

Kašel občas trápí každého z nás. Je to reflex sloužící k obraně a…

Lamblióza neboli giardióza

Giardióza (starším názvem lamblióza) patří mezi naše časté střevní…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je geneticky podmíněné onemocnění, které postihuje…

Kuří oko neboli mozol je kožní abnormalita odborně nazývaná clavus nebo…

Abrupce placenty

Abrupce placenty je životu ohrožující stav, který vzniká v průběhu…

Nemoci slinných žláz

Slinné žlázy jsou důležitou součástí trávicího systému člověka.…

Kuří oko neboli mozol je kožní abnormalita odborně nazývaná clavus nebo…

Filarióza je skupina tropických onemocnění vyvolaných parazity – vlasovci.…

Tinnitus je odboré označení pro tzv. zvukové šelesty. Lidé tyto šelesty…

Keratokonus

Keratokonus je degenerativní onemocnění oka, které se projevuje…

Pojem ascites je odborné označení pro nadměrné hromadění tekutiny v…

Gynekomastie

Zvětšení prsní žlázy u mužů – tzv. gynekomastie (z řeckého gyné =…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom je nádorové onemocnění, které vzniká na základě virové…

Botulismus

Botulismus je akutní onemocnění způsobené nervovým toxinem produkovaným…

Nádor jazyka

Nádory jazyka se řadí k onemocněním ústní dutiny. Nádory jazyka se…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je geneticky podmíněné onemocnění, které postihuje…

portál vytvořila společnost PROPEOPLE marketing

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte

Leave a Reply