Upřímný vůči houbovým infekcím (Objednejte antifungální sprej OnycoSolve)

Imunodeficience

Imunodeficience jsou imunopatologické stavy, u nichž je snížena celková reaktivita organismu na antigenní a jiné podněty, vyvolávající specifickou nebo nespecifickou imunitní reakci. Hlavním klinickým projevem je zvýšená náchylnost k infekcím.

Rozdělení imunodeficitů

 1. Vrozené (primární) – vzácnější, ale závažnější až život ohrožující.
 2. Získané (sekundární) – časté, ale většinou méně závažné (s výjimkou AIDS a získané agranulocytózy).


Podle postiženého procesu

 1. Defekty specifické imunity – poruchy T-lymfocytů a B-lymfocytů (porucha tvorby protilátek).
 2. Defekty nespecifické imunity – poruchy fagocytózy, komplementu, NK buněk.
 3. Imunodeficity sdružené s jinými vrozenými syndromy.

Содержание

Poruchy B-lymfocytů a tvorby protilátek Править

Klinickým příznakem je zvýšená náchylnost k infekcím extracelulárními bakteriemi, k jejich zničení totiž výrazně napomáhá odpověď imunitních buněk na protilátky, specificky navázané na struktury patogenu.

Změny protilátek v krvi dělíme na:

 • agamaglobulinémii – celková koncentrace Ig je pod 2 g/l;
 • hypogamaglobulinémii – celková koncentrace Ig je nad 2 g/l, ale méně než v běžné populaci (9–17 g/l);
 • dysgamaglobulinémii – snížení koncentrace jen jedné třídy Ig, ostatní mají konc. normální nebo zvýšenou.

Manifestují se v 6–12 měsících po porodu, kdy klesne hladina mateřských, transplacentárně přenesených imunoglobulinů.

Porušení obranných mechanismů sliznic (infekce GIT, urogenitálního a respiračního traktu), někdy se však klinicky vůbec neprojevuje.

Gonozomálně recesivní onemocnění, vázané na X-chromozom (defekt genu pro tyrozin-kinázu Atk specifickou pro B-buňky). Postihuje výhradně chlapce. V periferní krvi takřka úplně chybí imunoglobuliny a B-lymfocyty. V kostní dřeni se však vyskytují jejich prekurzory, neboť jde o poruchu diferenciace a maturace B-buněk.

Projevuje se častými hnisavými a parazitárními infekcemi a sklonem k autoimunitním onemocněním.

Hypogamaglobulinémie, B-lymfocyty v normálním množství, ale je defektní jejich vyzrávání v plazmocyty. Klinicky se projevuje opakovanými infekcemi a průjmy a sklonem k autoimunitním a lymfoproliferativním onemocněním.

Poruchy T-lymfocytů Править

Příznakem je zvýšená náchylnost k infekcím plísněmi, viry a intracelulárními bakteriemi. Jejich antigeny se nedostávají z buněk, ovlivňují ale konfiguraci na HLA I. Ty jsou rozpoznávány a vyhodnocovány T-lymfocytárními receptory.

Smrtelné onemocnění, při kterém je narušen vývoj B i T lymfocytů. Ve 40 % je jeho podkladem defekt enzymu ADA (adenozin-deamináza). Postižené dítě neprospívá, trpí těžkými vodnatými průjmy, bronchopneumonií, meningitidou, nejsou vyvinuté mízní uzliny ani tonzily.

Jedná se o první onemocnění úspěšně léčené genovou terapií.

Syndrom nahých lymfocytů

Porucha tvorby MHC II. To vede k zhoršení až nemožnosti předkládání antigenu lymocytům.

Nejtěžší imunodeficit, při kterém dochází k defektu prekurzorů leukocytů lymfoidní i myeloidní řady a trombocytů.

Poruchy buněk nespecifické imunity Править

Příznakem je zvýšená náchylnost k infekcím bakteriemi a plísněmi. Imunitní systém není schopen rychle a efektivně zareagovat na tzv. obecným patogenímm vzorům PAMP (Pathogen-Associated Molecular Pattern).

Porucha fagocytózy u neutrofilních granulocytů a makrofágů. Je způsobena vrozeným enzymatickým defektem (enzymopatie) některého z mechanizmů nitrobuněčného zabíjení. Mezi často porušené enzymy patří myeloperoxidáza nebo glukóza-6-fosfát-dehydrogenáza.

Porucha uvolňování intracelulárních granul. V granulocytech nedochází ke splynutí fagozomů s lysozomem.

Onemocnění je spojeno s albinizmem.

Deficit leukocytárních integrinů. Buňky imunitního systému nejsou schopné interagovat s podněty z okolí (tkáňové ligandy, signálními molekulami. ). Neschopnost interakce vede k poruchám adheze, chemotaxe a baktericidních schopností.

Primární imunodeficity spojené s vrozenými vývojovými poruchami Править

Hypoplázie nebo ageneze thymu, která vede ke snížení množství T-lymfocytů. Postižení jedinci mají nízkou odolnost vůči virovým a houbovým infekcím.

Příčinou je mutace v reparátorových genech, jejich produkty opravují zlomy DNA vznikající mj. při přeorganizování genů pro TcR a imunoglobulinových řetětců.

Porucha zasahuje buněčnou i humorální imunitu.

Další příznaky: mozečková ataxie (poruchy rovnováhy a koordinace pohybů), teleangiektázie (rozšíření cév na kůži a sliznicích), svalová atrofie, nádorová onemocnění

GR onemocnění vázané na X-chromozom. Příčinou je porucha membránového glykoproteinu na povrchu T-buněk i krevních destiček, které jsou zvýšeně vychytávány ve slezině.

Postupně ubývá T-buněk a trombocytů (→trombocytopenie), onemocnění se projevuje triádou:

 • opakované infekce;
 • krvácivost – část pacientů zmírá do jednoho roku na krvácení do mozku;
 • ekzémy.

Jednou z terapeutických možností je splenektomie, která vede ke zmírnění trombocytopenie.

Sekundární protilátkové imunodeficity Править

Dochází ke ztrátám imunoglobulinů z plazmy. Cestou úniku může být:

Pokles produkce imunoglobulinů nastává u B-lymfomů, CLL, mnohotného myelomu. Snížená syntéza může být také důsledkem malabsorpčního syndromu s nedostatečným vstřebáváním aminokyselin.

Získané granulocytopenie až agranulocytózy Править

Idiopatické nebo při dřeňovém útlumu po poškození léky, jedy, při aplastické anémii…

Imunodeficity po splenektomii Править

Pacienti po splenektomii jsou vysoce ohroženi infekcí pneumokokem (Str. pneumoniae), ta může vést až k život ohrožující meningitidě a sepsi.

Imunosupresivní působení Править

Některé léky navozují cílenou imunosupresi (cytostatika, kortikoidy), jindy se jedná o nežádoucí účinky léčiv. Stres, klinické stavy narušující homeostázu (urémie, diabetes, sepse, malignity), karence – vitaminy B, C, D, kovy (Fe, Cu, Zn, Se, proteiny) se také mohou projevit závažným snížením imunitní odpovědi.

Výskyt červené skvrnitosti na listech hrušně a ochrana vůči ní

V loňském srážkově nadprůměrném a teplém letním počasí se na hrušni (Pyrus communis) objevily žlutozelené, později cihlově červené skvrny, ostře ohraničené od okolního pletiva. Původce červené skvrnitosti listů byla Polystigma rubrum, která patří k vřeckatým houbám z třídy Ascomycetes.

Původce onemocnění – houba Polystigna rubrum se vyskytuje častěji na listech stromů hrušně, rostoucích v uzavřených a chráněných místech, na půdách suchých, trpících nedostatkem podzemní vody, na listech neošetřených, z nedostatečnou výživou. Na semenáčích a mladých stromech houba škodí více než na stromech dospělých. Intenzita napadení houbou je též ovlivňována pěstovanou odrůdou. Například odrůdy hrušně ’Boskova lahvice’ a ’Konference’ jsou náchylné k červené skvrnitosti listů a ke strupovitosti plodů. Naopak odrůda hrušně ’Vila’ je k chorobě odolnější. V České republice se červená skvrnitost listů vyskytuje i na listech švestky. Napadení houbou Polystigma rubrum můžeme též pozorovat na druzích rodu Prunus, na listech slivoně (Prunus insititia) a na listech trnky (Prunus spinosa).

Z ochranných preventivních opatření je důležité sesbírání a zničení spadaných listů, které jsou zdrojem infekce. V žádném případě nedáváme listy do kompostu, nejlépe je spálit. Na houbě Polystigma rubrum parazituje houba Gloesporium polystignicola, které by se dalo použít v biologickém potlačení patogena Polystigma rubrum.

Z fungicidních přípravků se v praxi používají běžné přípravky na bázi mědi (Kuprikol) nebo zinku (Novozir). K dalším účinným fungicidním přípravkům patří zejména Mancozeb, Dodin nebo Bitertanol. Vzhledem k tomu, že askospory Polystigma rubrum dozrávají 3 – 5 měsíců a stejnou dobu trvá jejich nálet, bylo by žádoucí , aby po tuto dobu byl list pokryt fungicidní látkou. Nejvíce jsou ohroženy listy v době rašení a krátce po něm. V praxi by se mělo ošetřovat obvykle třikrát a to před olistěním, před květem a po odkvětu.

K dalším, v našich podmínkách se vyskytujícím houbovým chorobám na hrušni, patří strupovitost, jejímž původcem je houba Ventura pirina, rzivost hrušní Gymnosporangium sabinge, moniliosa (Scelrotinia fructigena) a často se vyskytující puchýřnatost listů hrušně (Taphrina bulata ) a nektriová rakovina hrušně (Nectria galligena).

Antimykotická tinktura Allpresan, 50 ml

Allpresan antimykotická tinktura na nehty stojí za vyzkoušení!

Na nehty náchylné k mykózám. Vyhlazuje roztřepené a hrubé nehty.

Tinktura Allpresan 7 Pedicare K je určena k ochraně nehtu před obtížnými a vytrvalými houbovými infekcemi. Přídavek clotrimazolu má výborné antimykotické účinky. Výjimečně pečující složení vyhlazuje a chrání roztřepené a hrubé nehty. Obnovuje jejich pevnost a odolnost vůči vnějším vlivům včetně plísní. Neobsahuje parfémy, barviva, PEG emulgátory ani parafíny, které mohou dráždit nebo alergizovat.

TINKTURA ALLPRESAN 7 PEDICARE

 • provitamín B5 – zvyšuje hydrataci a podporuje regeneraci
 • avokádový olej – ochrana před vysušením
 • clotrimazol – antimykotické účinky
 • tinktura Allpresan 7 Pedicare se lehce vstřebá
 • vyhlazuje a chrání roztřepené a hrubé nehty
 • obnovuje pevnost nehtu a odolnost vůči vnějším vlivům včetně plísní
 • chrání před obtížnými a vytrvalými plísňovými infekcemi
 • hypoalergenní – neobsahuje parfémy, barviva, PEG emulgátory ani parafin, je bez parfemace
 • osoby, které jsou nuceny často používat nepropustné holínky nebo sportovní obuv
 • jako ochrana pro pacienty, kteří jsou náchylní k plísňovým infekcím
 • aplikujte malé množství roztoku na nehet a lehce vmasírujte

Vэbмr rezistentnн odrщdy hruљnн vщиi rzi hruљkovй

Rez hruљтovб (Gymnosporium sabinae) Pшнznaky poљkozenн Jednб se o tzv. dvoubytnou rez, tzn., ћe mб dva hostitele. Druhэm hostitelem jsou dva druhy jalovcщ – jalovec инnskэ (Juniperus chinensis) a jalovec klбљterskэ – dшнve chvojka klбљterskб (Juniperus sabina). Na tмchto jalovcнch rez hruљтovб zpщsobuje speciбlnн ъtvary na vмtvнch, kterй jsou za sucha prбљivй a za vlhka rosolovitй, ve kterэch jsou zimnн vэtrusy houby. Pшedevљнm na listech a vэjimeиnм i na letorostech a plodech hruљnн se poибtkem lйta vytvбшejн vэraznй skvrny, kterй jsou z vrchnн strany oranћovй, pozdмji иervenм lemovanй. Na spodnн stranм listu, popш. i na plodech a letorostech jsou vэraznб ћlutohnмdб vэrustkovitб loћiska letnнch vэtrusщ. Rez hruљтovб je vэznamnou chorobou hruљnн a jalovcщ v tмch lokalitбch, kde jsou oba hostitelй v blнzkosti do 150 aћ 200 metrщ. Existujн rozdнly v nбchylnosti jednotlivэch odrщd hruљnн. Pшнznaky na vrchnн stranм listu hruљnм Pшнznaky na spodnн stranм listu hruљnм Vэvoj a љншenн Tato rez pшezimuje na jalovcнch ve formм podhoubн ve dшevм vмtvн. Ze zimnнch vэtrusщ vytvoшenэch v ъtvarech na jalovcнch pшechбzн rez na hruљnм v dobм jejich kvмtu. V zбvмru lйta a na podzim se rez vracн zpмt na jalovce. K infekcнm listщ hruљnн dochбzн pшedevљнm za teplejљнho a deљtivйho poиasн. Ochrana Nenн-li dodrћena izolaиnн vzdбlenost mezi hruљnмmi a zmнnмnэmi druhy jalovcщ, je tшeba poинtat s nutnostн chemickй ochrany. Pouћнt je moћnй pшнpravky, kterй se pouћнvajн proti strupovitosti jablonн a hruљnн a souиasnм majн dobrou ъиinnost i na rzi. Jsou to zejmйna pшнpravky Baycor 25 WP, Delan 700 WDG, Discus, Mythos 30 SC nebo Polyram WG. Chemickб ochrana by se mмla uskuteиnit v dobм pшed kvмtem a krбtce po odkvмtu hruљnн.

Z dщvodщ uvedenэch vэљe je patrnй, ћe nelze najнt zcela rezistentnн odrщdy hruљnн. Relativnм mйnм nбchylnй k houbovэm chorobбm jsou tyto:

Alice, Charneuskб, Konference, Astra, Amfora, Bohemica, David, Discolor, Erica, Dita, Jana, Mme Vertй a Nella.

Odbornэ poradce: Jaroslav Klнma, Zahradnickй centrum Jindшichщv Hradec

Chcete mнt kvalitnн a odbornй odpovмdi na vaљe problйmy s rostlinami, pak doporuиujeme na www.hobbyzahrada.cz  rubriku:

ochrana a vэћiva rostlin, trбvnнky, thuje, pokojovй rostliny, balkуnovй rostliny, trvalky, zahradnн architektura, architektonickй uspoшбdбnн, zaklбdбnн zahrad, trбvnнku a skalek, okrasnй listnбиe a jehliиiny . dalљн

Souvisejнcн иlбnky

Blahoviиnнk, Eucalyptus a jeho pмstovбnн

Blahoviиnнk, Eucalyptus foto napadenэch listщ eukalyptu.

Choroby a љkщdci ostruћinнku

Pмstovбnн ostruћinнku a jeho choroby, љkщdci jako vlnovnнk ostruћinнkovэ.

Choroby jбdrovin, rez hruљтovб

Choroby jбdrovin, rady a nбvody na Hobbyzahrada.cz, jak na rez hruљтovou.

Rakovinnй bujenн

Rakovinnй bujenн jablonн. K rakovinnйmu odumнrбnн vмtvн a kщry dochбzн vмtљinou po neoљetшenйm шezu.

Usychajнcн listy oleandru

Padlн rйvovй na oleadru. Dobrэ den, takhle mi zaиaly bмlat listy oleandru. Rady a nбvody na Hobbyzahrada.cz

Dub a jeho љkщdce obaleи dubovэ

Љkщdce obaleи dubovэ a hostitelskй dшeviny pшedevљнm dub (Quercus spp.), eventuбlnм, buk lesnн (Fagus sylvatica), vrba (Salix spp.) aj.

Smutnэ pшнbмh Echinofossulocactus sulphureus,

fosulбиe se sнrovэm kvмtem

plus exkluzivnн nabнdka , na konci иlбnku

Jistojistм existuje mnoho dщvodщ, proи je orientace v rodu Echinofossulocactus obtнћnб. To ale urиitм neplatн pro E. sulphureus. Jeho rozpoznбnн po rozkvмtu nikomu obtнћe dмlat nemusн. Je to jiћ 171 rokщ, kdy byla poprvй nezvyklб sнrovб barva kvмtu mezi rostlinami dovezenэmi z pшнrody pozorovбna. Zaujala tehdy, v roce 1845, Dr. Alberta Dietricha, redaktora zahradnickйho иasopisu Allgemeine Gartenzeitschrift, natolik, ћe ve 22. инsle 13. roиnнku zmнnмnйho иasopisu popsal novэ druh, tehdy jeљtм jako Echinocactus sulphureus. Konstatoval pшi tom na vysvмtlenou, ћe se jednб o zбstupce obtнћnм rozliљitelnйho oddмlenн echinokaktusщ (oznaиovanй „Costis membranaceo-compressis“) a ћe „bez kvмtu nenн moћnй rozliљit mezi E. arrigens, E. crispatus a E. tetraxiphus“. Jednalo se o originбlnн rostliny, kterй pщvodnм obdrћel Karl Ehrenberg pшнmo z Mexika.

Aћ o hodnм pozdмji, v roce 1977, se zбsluhou Hernanda Sanchez-Mejorady, Felipe Otera a nakonec i Jorge Meyrбna objevujн tшi lokality druhu a Echinocactus sulphureus je poslednм jmenovanэm koneиnм pшiшazen mezi pшнsluљnнky rodu Echinofossulocactus (blнћљн informace viz. Cact. Suc. Mex. XXII, 1977, 36-40). V roce 1989 nachбzн Helmut Nagl v blнzkosti La Vega dalљн populaci (N 89.282). Je to ale bohuћel v ъdolн, v mнstech, kterб byla v roce 1995 zaplavena Zimapanskou pшehradou zбsobujнcн hlavnн mмsto Mexika pitnou vodou.

Zjednoduљenй schйma charakteristickйho otrnмnн.

Echinofossulocactus sulphureus N 89.282, La Vega, Que,

Porovnбnн E. sulphureus a tшн stejnм starэch populacн

E. lamellosus z rщznэch mнst

E. lamellosus CH 410, Hualula, Hi, bмhem kvмtu

jsou oba druhy snadno rozliљitelnй

Letos bylo moћnй sprбљenн 7 sbнrkovэch rostlin E. sulphureus N 89.282.

E. sulphureus z lokality La Vega byl donedбvna povaћovбn za nezvмstnэ. V roce 1990 jsem od Helmuta Nagla dostal pбr semenбиkщ z tйto populace s upozornмnнm, o jakou se jednб vzбcnost. Dnes uћ to jsou, jak je vidмt na pшipojenэch fotografiнch, kvмtuschopnн jedinci. Pшed pбr lety objevil pшнmo nad Zimapanskou pшehradou pokraиovбnн populace z ъdolн peиlivэ a neъnavnэ Jirka Horal.

Zimapanskб pшehrada, Querйtaro

Pohled z lokality E. sulphureus a M. scheinvariana na strmй stмny nad pшehradou,

v jejichћ zaplavenэch ибstech se v minulosti jmenovanй rostliny vyskytovaly

Skбla byla dшнve osнdlenб sporou vegetacн, letos v lednu byla zarostlб

kompaktnнm porostem invaznн africkй trбvy Melinis repens.

Dшнve hojnй trsy E. sulphureus jsou nynн jen na nejextrйmnмjљнch stanoviљtнch

a i na nich dochбzн dнky pшнtomnosti invaznн trбvy ke zmмnбm pщdnнch podmнnek

a k nбslednйmu snнћenн odolnosti kaktusщ vщиi houbovэm infekcнm.

Obrбzek aristokratickй Mammillaria scheinvariana ponoшenй do vraneиkщ

jsem musel hledat v archivu fotek z roku 2012, letos uћ jsem ji nenaљel.

Takto to vypadalo v roce 2010. Uprostшed je kamarбd Vojta.

Od tй doby sevшely cizokrajnй trбvy ъzkэ prouћek cesty z obou stran.

Mezi snнmky je 6 rokщ. Mammillaria hofmanniana

rostoucн na stromм se tйmмш nezmмnila.

Stejnэ иasovэ odstup 6 rokщ. M. compresa jeљtм ћije,

M. hofmanniana vpravo uћ ne. Zato nad nн pшibyla africkб trбva.

Homogennн porost invaznн africkй trбvy

nepropustн sluneиnн paprsky k zemi.

Zбsoba semen tйto trбvy (M. repens) pшedurиuje dalљн osud lokality.

Koexistence kaktusщ a trav je nemyslitelnб.

Na snнmku uprostшed je mumie trsu E. sulphureus.

Smutnй srovnбnн stejnйho mнsta dokresluje pohromu.

Mezi snнmky je pouhopouhэch љest rokщ.

Exkluzivnн nabнdka semen z pщvodnн lokality ze dna Zimapanskй pшehrady

Echinofossulocatus sulphureus, N 89.282, La Vega, zdroj Nagl / Zбhora

Kontrolovanй sprбљenн se podaшilo a pшineslo dostateиnй mnoћstvн kvalitnнch semen. Protoћe je pozdм, abychom tato semena uћ od poибtku zaшadili do nabнdky v katalogu, volнme netradiиnн zpщsob, jak tato unikбtnн semena dostat k vбћnэm zбjemcщm:

Pěstování růží na Sibiři: Vyberte odolných odrůd + výsadkové pravidla a péči

Stupně růží na chladném klimatu

Sibiřský klima, jak je známo, že se vyznačuje tím,pozdní jaro, léto a krátkodobý kruté zimy. Aby vydržely takové podmínky, zařízení musí být zpočátku pásmový v místním klimatu. tj mírou přežití vedoucí sazenice pěstované ve školkách Sibiři. Na druhém místě byla dána kanadských zahrádkáře růží, protože klima v této zemi je podobný Sibiř. Ale skutečná kanadské růže, bohužel, jsou vzácné. Tato kategorie zařízení je příliš atraktivní pro kupce, takže je nejčastěji padělány. Kanadské odrůd je lepší koupit pouze od renomovaného dodavatele, a, samozřejmě, ne rukou nebo na trhu.

Druhým kritériem výběru – očkování. Podle statistik, roubované odrůdy růží na Sibiři je mnohem snazší tolerovat zimu a před mrazem, protože mají vyšší imunitu. Podnože pro šlechtění odrůd růží je obvykle divoká růže a jeho imunitní systém je mnohem odolnější než jejich vlastní kořenové růže.

Tady to je, podle zahradníky Sibiře, pět nejvíce nenáročné a mrazovzdorné odrůd růží:

První místo: Rosarium Uetersen

To se odkazuje na Climber skupiny, tj Velký lezení růže. To může být pěstovány a jak shtamb. Kvete tmavě růžové okvětní lístky s postupným vyhoření. Velikost květ může dosáhnout 12 cm, ale chladnější podnebí, tím menší bude květenství. Přibližná velikost květin do Novosibirsku. – 5-6 cm Rosarium Uetersen lásky na odolnost vůči houbovým infekcím, opakované kvetení (první – nejhojnější, a po – vlny). Silné stonky se nebojí mrazu, za bezvětří. Zahrádkáři mohou zničit rose kromě toho, že nesprávné položení v zimě, kdy se vychází z nešťastné přestávek vybranou stohování směr. Roste nepřiměřeně vysoký keř až 3 metry.

Rosarium Uetersen dokonale hodí do oblouků, pergol a dalších podpůrných konstrukcí, a je-li to žádoucí, mohou být pěstovány jako shtamb

Druhé místo: Westerland

Německá odrůda, rozkošný na Sibiři pro kontinuálníkvětu. Tato růže probudí a květy velmi brzy, a pak jsou ponechány bez květů. Květy mění barvu z jasně oranžové až meruněk a lososa. V průměru. – 10 cm Má certifikát ADR jako jeden z nejvíce odolných růží.

Včasné odstranění květin slábne lezení růže Bush Uesterlend stimulaci aktivní růst a tvorbu nových poupat

Třetí místo: New Dawn

Potomek amerických růží. Kvetoucí bledě růžové, voňavé květy téměř celou sezónu. Ona zahrádkáři Sibiř přezdíval "velmi", tj velmi vytrvalý, velmi nenáročná (roste všude), velmi pichlavý, velmi vonný, atd. Jediná námitka :. existuje nedávné exempláře New Dawn, které kvetou jen jednou. Proto před objednáním určit počet květů, nebo byste mohli vidět tuto krásu pouze jednou, na začátku léta.

Siberians věří, že New Dawn žije s mottem "Všechno, co bude pryč, ale já zůstanu," protože přežít v těch nelidských podmínkách

Čtvrté místo: William Sheakespeare 2000

Аngliyskaya růže nové generace, živilmezinárodně uznávaný chovatel David Austin. Květy bohaté sametové červené květy, se postupně stává fialové barvy. Vonný, středně vysoká (až 110 cm) na každé pobočce form spousta kvetoucí štětcem. Při nákupu, věnovat pozornost na přítomnost čísel v roce 2000, protože tam je také předchůdce růže – William Sheakespeare, což není tak vysoká odolnost proti plísňovým infekcím.

William Shakespeare 2000 – výsledkem šlechtění-titulní anglického "předek", který se vyznačuje vysokou odolností proti chorobám a vynikající odolností vůči mrazu

Páté místo: Golden Celebration

Dalším pet David Austin. Květy dvakrát, zářivě žluté velké květy, jako koule, vyzařuje citrónově karamelovou příchuť. V chladném podnebí, roste až šest metrů vysoké. Téměř není předmětem nemoci, ale černá skvrna. Vypadá to skvěle v mixborders.

Sunny, velké květenství Golden Celebration vůně citronu jako bonbóny, tak oni jsou zasazeny v blízkosti prázdninových destinací užít podivuhodnou vůni

Výběr lokality: hledají slunné straně

Vzhledem k tomu, že pružina začíná v pozdní Sibiřea slunečných dnů za rok není příliš mnoho, zkuste růži vysazeny na jižní straně. Ale zcela otevřený prostor není příliš výnosné, protože doba květu je výrazně zrychlil a květiny slábnout v horku. To je nejlepší, aby zvážila lehký částečný stín pomocí redkolistnyh keře nebo stromy. Růže jsou zasazeny vedle nich takovým způsobem, že během nejteplejší denní dobu bránící jejich listoví "sousedy".

Je žádoucí vybrat pro růženec výsostechSekce. K dispozici je stupeň zmrazení půdy je vždy menší, a tedy i kořeny probudit rychleji. To ušetří závod a od vlhkosti, která je typická pro nížinách. Příliš mnoho vlhkosti způsobuje rozvoj plísní a houbových infekcí.

Na Sibiři, k častým silným větrem a zimou,Přední přicházející ze severu a od západu. S těmito směry (sever, sever-západ a sever-východ), růže potřebují ochranu v podobě budov, altánů, živých jehličnatých živých plotů a tak dále. Ale stěna musí být v takové vzdálenosti, aby nedošlo k vrhají stín na křoví.

Výsadba pravidla: zapuštěné světlo půda +

Pro sibiřský klimatu žádoucí jařevýsadba a jejich životnost je mnohem kratší než v jiných oblastech. Výsadba sezóna začíná v květnu, kdy je půda zahřeje na 10 stupňů. Zahradníci stanovit optimální čas pro pampelišky: jakmile oni kvetou – čas na závod růžových keřů. Roubované sazenice jsou zasazeny první, protože Šípky se nebojí náhlých pozdními mrazy. Non-roubované růže – ne dříve než 15. května. Maximální doba výsadby – 15. června. Pokud pozdě, Rose neměl čas se dostat silnější během krátkého léta a nechat zimu bez lignified stonku. Tak, to je snadné vymerznet.

Sibiřské výsadbu růží se příliš neliší odostatní plochy. Ostnaté krásy jako mírně kyselou půdu bohatou na živiny. Základem půdy může být hlína. Kvalitní vstupní ležel na dně jámy a pokryté země prohnily koňského hnoje, který bude ohřívat kořeny. Přímo v křoví nedávejte hnůj, aby nedošlo k hořet mladé kořeny.

Optimální složení země: 1 díl hlíny a 1 díl písku 3 + 2 díly humus + z + 0,5 dílu rašeliny z dřevěného popela. Není to špatné, jestliže právo bude speciální hnojivo pro růže.

Pravidla výsadbu:

 • Hloubka přistávací jámy – alespoň půl metru.
 • Zakoupené sazenice se ponoří do roztoku vody s růstovým faktorem po dobu 3-4 hodin, aby byly naplněny vlhkostí.
 • Příliš dlouhé kořeny (nad 20 cm) se zkracuje, stimuluje růst postranních kořenů.
 • Odstranit z nadzemních částí parafínu a lehce prořezávat větve (až do zdravého zelenou barvu).
 • Nejdůležitějším bodem je mírně zapuštěn přistání.

Mnoho pěstitelů na Sibiři objevili, že čaj,Anglicky odrůdy floribunda a přežít lépe v chladu, v případě, že místo není v roubování 5 cm pod povrchem země, a 7-8 cm, tzn trochu hlouběji. V souladu s tím, pro popínavé růže by měla být 12-15 cm. Ty mohou být slabší než přistávací přístavu, a někteří majitelé a nemá mít odmítl útočiště tím, že koupí odrůd s vysokou odolností proti mrazu.

Při zapuštěné výsadbu růží může uvolnit kořeny nad místem inokulace, rozvíjí svůj vlastní kořenový systém, který je slabší než to divoké růže, tak "špatný" Kořeny by měly být odstraněny

Při sázení vzrostly kořeny narovnat tak, aby seTo bylo jen dolů, ale ne zabalené kruh. Toto uspořádání může pomoci výsadbu kopec: na dně jámy nalijeme gorochkoy úrodnou půdu, dát to v horní části sazenice kořeny narovnat podél kopce a posypeme. Při sázení, zalévání hromadu po růže osázené. V normálním přistání – můžete vrhnout první kořeny, a pak usnout zem.

Po přistání na keři jistě bramboravýška 15 cm. Je nutné, aby se voda nevypařoval rychle. Na pozemku také bude chránit jemné větvičky ze slunce, protože v okamžiku, kdy je hojení velmi rychle vysychají. V severnějších oblastech přistání přístav lutrasilom chránit před nočními mrazíky.

Sibiřský způsoby, jak k pokrytí těchto růží

K pěstování růží v Sibiři byla dokončenazmrazení z křoví v prvním zimním období, zahradníci mají přijít s mnoha různými možnostmi pro úkryt. Jejich podobnosti je, že pro růže v chladném klimatu, je nutné vytvořit suché přístřeší, tj každá sazenice chránit top s nepromokavého materiálu. To bude chránit rostlinu před vlhkostí, který okamžitě změní na led.

Volby pro skrývání:

 • "Snow deka", Pokud vaše poloha má stále zasněžené zimy,sníh házení tím na každém keři – perfektní úkrytu. Koneckonců, na Sibiři, jak padá sníh, a leží až do jara, takže je vždy pod stálou teplotou.
 • "Kostra plastových oblouků". Vytvořte rám vyrobený ze dvou křížících se oblouků,kladen na šípkový keř je naplněna na půli cesty s suché zeminy nebo listy jsou pokryty s dvojitou vrstvou netkané horní nebo lutrasila, na jejímž vrcholu je zapotřebí rozšířit film tak, aby zachytil část půdy. Posypeme zaoblenými hranami filmu. Před nástupem stabilní mrazu, film by měl být lehce otevřít, aby stonky není vypreli.
 • "Dům z polykarbonátu." Místo plastových oblouků kladen na růže dva kusypolykarbonát, upevněné v horní části s řetězcem. Ukazuje se, že dům. Top přístav lutrasilom a filmu. Ale Konce filmu se uzavře teprve po nástupu mrazu.
 • "Z plastových kbelíků." Každý Bush hilling do výšky 20 cm, nohy přehozené smrkového horní a zakryjte plastové nádoby bez otvorů.

To je asi, jak to vypadá:

Je možné pokrýt růže pouze lutrasilom bez použití filmu jako při tání v vlhkost hromadí, a když první mráz usazuje na ledě rostlinách

Shelter růže jedle tlapky doporučené pro ty vlastníky, kteří mají plně myši, jak chtějí, aby hnízdo v lutrasilom

V každém druhu útulku brzy na jaře, mnozíSiberians opakovaně přístřešek půdy Appin oživit své domácí mazlíčky. Vděčný růže dotuje hostitelů kvete a voní, i když povaha z nich přispěl k ní velmi málo času.

Leave a Reply