Typy mikroorganizmů z houbovitých obrazů (Objednejte antifungální sprej OnycoSolve)

Farmaceutika

Registrace léku

Příbalový létak CANESTEN KRÉM

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls77421/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.Přípravek Canesten krém je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Canesten krém musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů u zánětu zevních rodidel nebo do 14 dnů u kožních infekcí, musíte se poradit s lékařem.Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo všimnete-li si jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Canesten krém a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Canesten krém používat

Jak se přípravek Canesten krém používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Canesten krém uchovávat

1. CO JE PŘÍPRAVEK CANESTEN KRÉM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku, klotrimazol, je antimykotikum pro kožní podání.Působí proti řadě choroboplodných houbovitých mikroorganizmů, včetně dermatofytů, kvasinek a plísní. Působí i na některé druhy bakterií.

Canesten krém se používá k léčbě kožních a slizničních infekcí, které jsou způsobenykvasinkami, plísněmi a některými bakteriemi. Jedná se o:

 plísňové onemocnění (dermatomykózy), vyskytující se nejčastěji v místech

snadné zapářky (v kožních záhybech): mezi prsty u nohou (tinea pedum), v oblasti třísel (tinea inguinalis), na trupu (tinea corporis), na rukou (tinea manuum). Projevují se zčervenáním, svěděním, někdy i olupováním kůže, případně může dojít i k bolestivým prasklinám kůže.

 pityriasis versicolor – projevuje se obvykle na hrudníku nebo na zádech jako

olupující se, nesvědivé skvrny.

 erythrasma projevuje se jako hnědočervené, mírně šupinaté, ostře ohraničené,

nesvědivé skvrny až plochy v oblastech zapářky nebo mezi prsty.

 zánět zevních rodidel u žen (vulvitida) – projevuje se svěděním, zarudnutím,

pálením, zduřením nebo bolestivostí zevních rodidel

 zánět žaludu pohlavního údu u mužů (balanitida) – projevuje se zarudnutím a

svěděním žaludu a předkožky, případně páchnoucím výtokem z předkožkového vaku.

Zánět zevních rodidel:Mezi nejčastější příčiny akutního zánětu zevních rodidel patří léčba antibiotiky, cukrovka, nadměrná konzumace sladkostí, koupel ve znečištěné vodě, hormonální antikoncepce s vysokou dávkou estrogenů a nošení nevhodného (těsného a neprodyšného) spodního prádla.

Přípravek Canesten krém mohou používat dospělí a děti od věku 2 let..

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CANESTEN KRÉM POUŽÍVAT

Nepoužívejte Canesten krém

Jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku, na cetylstearylalkohol nebo na kteroukoliv další složku přípravku.

Pokud Canesten krém užíváte k léčbě zánětu zevních rodidel (vulvitida):Navštivte co nejdříve lékaře a nepoužívejte přípravek Canesten krém, pokud máte jeden nebo více z následujících příznaků:

zvýšenou teplotu (38°C a vyšší) nebo zimnici

bolest v podbřišku

zapáchající vaginální výtok

vaginální krvácení a/nebo přidruženou bolest v bedrech

pálení při močení a jiné obtíže při močení spojené s vaginálním výtokem

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Canesten krém je zapotřebíPokud Canesten krém používáte k léčbě zánětu zevních rodidel (vulvitida):

− Před použitím přípravku nejprve navštivte lékaře, pokud jste prodělala více než

dvě vaginální infekce (kandidózy) za posledních 6 měsíců.

− Léčba může být opakována, přesto opakované infekce mohou být projevem

jiného základního onemocnění, včetně cukrovky nebo HIV infekce.Vyhledejte lékaře, pokud se příznaky onemocnění během 6 měsíců vrátí.

− Pokud jsou zánětem postiženy zevní rodidla i pochva, má probíhat současná léčba

obou oblastí. Léčba Canesten krémem má být doplněna o léčbu vaginálními (poševními) tabletami.

– Při léčbě se doporučuje vyhnout se vaginálnímu styku, protože infekce by tak mohla být přenesena na partnera. U sexuálního partnera se mají léčit pouze příznaky infekce, např. svědění, zánět.

− Pokud je přípravek užíván v oblasti genitálií, může snižovat účinnost a bezpečnost

latexových antikoncepčních pomůcek, jako jsou kondomy a pesary. Použijte proto alternativní metody antikoncepce ještě nejméně 5 dní po skončení léčby tímto přípravkem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Zamezte kontaktu s očima, přípravek nepolykejte.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Současně s přípravkem Canesten krém nenanášejte na postižená místa jiný přípravek k lokálnímu podání.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.O použití přípravku v těhotenství (zejména v prvních třech měsících) a v období kojení

musí rozhodnout lékař.Při kojení se krém nesmí nanášet na bradavky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Canesten krém neovlivňuje pozornost při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Canesten krém

Přípravek obsahuje cetylstearylalkohol, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

JAK SE PŘÍPRAVEK CANESTEN KRÉM POUŽÍVÁ

Vždy používejte Canesten krém přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kožní kvasinkové infekce:Pokud lékař neurčí jinak, nanáší se Canesten krém 2 -3 x denně na postižená místa v tenké vrstvě (obvykle postačí asi půl centimetru krému na plochu o velikosti dlaně).Krém je třeba používat 3- 4 týdny u plísňových onemocnění kůže (dermatomykóz), 2-4 týdny u onemocnění erythrasma a 1-3 týdny u onemocnění pytiriasis versicolor.Pokud nedojde k zlepšení příznaků po 14 dnech léčby, vyhledejte lékaře.

Zánět zevních rodidel u ženy a zánět žaludu pohlavního údu u muže:Pokud lékař neurčí jinak, nanáší se Canesten krém 2 až 3 krát denně na postižená místa v tenké vrstvě (obvykle postačí asi půl centimetru krému na plochu o velikosti dlaně).U žen se krém nanáší na oblast zevních rodidel až ke konečníku, u mužů na kůži žaludu a předkožku.Krém je třeba používat 1-2 týdny.

Před každým použitím krému je třeba postižené místo pečlivě omýt a osušit.

Pokud nedojde ke zlepšení příznaků po 7 dnech léčby, nebo pokud se příznaky naopak zhoršují, vyhledejte lékaře.

Pro úspěšnost léčby přípravkem Canesten krém je důležitá pravidelná a dostatečně dlouhá léčba. Pro plný účinek je nezbytné v léčení pokračovat ještě alespoň 2 týdny po vymizení průvodních příznaků nemoci.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Canesten krém, než jste měl(a)

Omyjte pokožku vodou. Při náhodném požití přípravku, zvláště dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající přípravek, aby lékař věděl, co jste použil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) použít pravidelnou dávku přípravku Canesten krém

Použijte ji hned, jak si vzpomenete. Nezdvojujte však následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípravek je obvykle dobře snášen , ale podobně jako všechny léky, může mít i Canesten krém nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Mohou se objevit alergické reakce (mdloby, snížený krevní tlak, poruchy dechu, kopřivka), poruchy kůže a podkožní tkáně (puchýře, pocit nepohodlí, bolest, otok, podráždění,

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

JAK CANESTEN KRÉM UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Co přípravek Canesten krém obsahuje:

Léčivá látka: Clotrimazolum 200 mg ve 20 g krému.Pomocné látky: sorbitan-stearát, polysorbát 60, vorvaňovina, cetylstearylalkohol, oktyldodekanol, benzylalkohol, čištěná voda

Jak přípravek Canesten krém vypadá a co obsahuje toto balení:

Canesten krém je bílý krém měkké konzistence.Balení obsahuje 20 g krému.

Držitel rozhodnutí o registraci Bayer s.r.o., Praha, Česká republika

VýrobceKern Pharma S.L., Terrassa (Barcelona), Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:7.7. 2011

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls77421/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKUCanesten krém(Clotrimazolum)

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITAVNÍ SLOŽENÍLéčivá látka: clotrimazolum 200 mg ve 20 g krému.Pomocné látky: cetylstearylalkoholÚplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

2. LÉKOVÁ FORMAKrémPopis přípravku: bílý krém měkké konzistence

4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikace

Canesten krém je širokospektré antimykotikum, určené pouze pro lokální podání.

Používá se k léčbě zánětů způsobených houbovitými mikroorganismy, plísněmi a kvasinkami, především rodu Candida.

Canesten krém se používá k lokální léčbě kožních onemocnění s různou lokalizací:

tinea pedis, tinea manuum, tinea corporis, tinea inguinalis, pityriasis versicolor (původce Malassezia furfur), erythrasma (Corynebacterium minutissimum), kožní onemocnění způsobená bakteriemi citlivými na Canesten, seborrhoická dermatitida jen při mikrobiální spoluúčasti shora jmenovaných patogenů.Canesten krém se rovněž používá u zánětů zevních rodidel (vulvitidy) u ženy a obdobně u balanitidy u muže (především způsobených rodem Candida).Přípravek mohou používat dospělí a děti od 2 let.

4.2 Dávkování a způsob podání

Kožní dermatomykózy, erythrasma a pityriasis versicolor:Canesten krém se nanáší 2-3x denně na postižená místa v tenké vrstvě. Proužek krému o délce půl centimetru by měl postačit k zaléčení oblasti velikosti dlaně. Obvyklá doba léčby je u dermatomykóz – 3 až 4 týdny, u dg. erythrasma – 2 až 4 týdny, u pityriasis versicolor – 1až 3 týdny.

Před každým použitím krému je třeba postižené místo pečlivě omýt a osušit.

Pro dosažení kompletního uzdravení musí být krém používán ještě nejméně 2 týdny po vymizení klinických známek onemocnění.

Pokud nedojde ke zlepšení příznaků po 2 týdnech léčby, má pacient vyhledat lékaře.Pacienta je třeba poučit, aby bez porady s lékařem neužíval přípravek déle než 4 týdny.

Canesten krém se u zánětů zevních rodidel u žen a balanitidy u mužů nanáší 2 až 3x denně na postižená místa v tenké vrstvě, u žen na zevní rodidla až k análnímu otvoru, u mužů na kůži předkožky a žaludu. Proužek krému o délce půl centimetru by měl postačit k zaléčení oblasti velikosti dlaně. Obvyklá doba léčby je 1-2 týdny.

Léčba může být opakována, přesto rekurentní infekce mohou indikovat jiné základní onemocnění, včetně diabetes mellitus nebo HIV infekce. Pacient má vyhledat lékaře, pokud se symptomy během 6 měsíců vrátí.

Protože obvykle jsou postižené jak vagina, tak i vulva, kombinovaná léčba (léčba obou těchto oblastí) má probíhat současně. Léčba Canesten krémem má být doplněna o léčbu vaginálními tabletami.

Profylaktická léčba sexuálního partnera nebyla specificky studována. Proto se mají léčit pouze příznaky infekce, např. svědění, zánět .

Při léčbě se doporučuje vyhnout se vaginálnímu styku, protože infekce by tak mohla být přenesena na partnera.

4.3 KontraindikaceHypersenzitivita na léčivou látku, na cetylstearylalkohol nebo na kteroukoli jinou pomocnou látku tohoto přípravku.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Klotrimazol může snižovat účinnost a bezpečnost latexových antikoncepčních pomůcek, jako jsou kondomy a pesary (pokud je užíván v oblasti genitálií). Účinek je dočasný a vyskytuje se pouze v průběhu léčby.Cetylstearylalkohol může vyvolat lokální kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Zamezte kontaktu s očima, nepolykejte.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Nejsou známy.

4.6 Těhotenství a kojení

Přestože nebyly provedeny kontrolované klinické studie u těhotných ani kojících žen, epidemiologická šetření ukazují, že léčba clotrimazolem v těhotenství nemá škodlivý vliv ani na matku ani na dítě. Přesto jako u jiných přípravků musí o použití přípravku Canesten krém v prvních třech měsících těhotenství a při kojení rozhodnout lékař. Canesten krém se nesmí při kojení nanášet na bradavky.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Canesten krém nemá žádný vliv na schopnost řízení a obsluhy strojů.

4.8 Nežádoucí účinky

Zmíněné nežádoucí účinky jsou založeny na spontánních hlášeních, proto rozdělení podle CIOMS III kategoriích frekvencí není možné.

Poruchy imunitního systému : alergické reakce (mdloby, hypotenze, dyspnoe, urtikaria)

Poruchy kůže a podkožní tkáně: puchýře, diskomfort/bolest, otok, podráždění, exfoliace, svědění, vyrážka, bodání/pálení

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina:Antimykotika pro lokální aplikaciATC kód: D01AC01

Clotrimazol je derivát imidazolu se širokým spektrem antimykotické aktivity.

Clotrimazol působí inhibici syntézy ergosterolu, která vede ke strukturálnímu a funkčnímu poškození cytoplazmatické membrány.

Clotrimazol má široké antimykotické spektrum in vivo a in vitro, které zahrnuje

dermatofyty, kvasinky, plísně atd.

Za vhodných testovacích podmínek jsou MIC pro tyto typy hub v oblasti nižší než 0,062-

8 µg/ml substrátu.

Účinek clotrimazolu je především fungistatický. Účinek in vitro je především na proliferující elementy, spory hub jsou jen málo citlivé.

Navíc clotrimazol rovněž působí proti Trichomonas vaginalis, grampozitivním mikroorganismům (streptokoky, stafylokoky) a gramnegativním mikroorganismům (Bacteroides, Gardnerella vaginalis).

In vitro tlumí clotrimazol množení Corynebactrií a grampozitivních koků s výjimkouenterokoků

v koncentracích 0,5 – 10 µg/ml substrátu a trichomonád v koncentracích 100

µg/ml.Primární rezistence u citlivých druhů hub je velmi vzácná, sekundární rezistence byla pozorována jen ojediněle.

5.2 Farmakokinetické vlastnostiFarmakokinetická šetření po dermálním podání prokázala, že vstřebávání clotrimazolu do

systémové cirkulace z intaktní nebo postižené kůže je nízké. Vrchol plazmatické koncentrace je menší než 0,001 µg /ml ( t.j. pod možností detekce). Clotrimazol podávaný lokálně na kůži tak nevyvolává měřitelné systémové ani nežádoucí účinky.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Toxikologické studie u různých druhů zvířat při intravaginálním nebo lokálním podání prokázaly dobrou vaginální nebo lokální toleranci.

Preklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti,

toxicity po jednorázovém nebo opakovaném podávání, genotoxicity a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látekSorbitan-stearát, polysorbát 60, vorvaňovina, cetylstearylalkohol, oktyldodekanol, benzylalkohol, čištěná voda.

6.2 InkompatibilityNeuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 25°C.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6.5 Druh obalu a velikost baleníLakovaná hliníková tuba s membránou, PE šroubovací uzávěr s hrotem uvnitř vrchní části.Velikost balení: 20 g

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s nímVšechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.Držitel rozhodnutí o registraciBayer s.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO26/202/72-C

9. Datum první registrace/prodloužení registrace29.1.1974 / 7.7. 2011

10. Datum revize textu

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivá látka: clotrimazolum 200 mg ve 20 g krému.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: sorbitan-stearát, polysorbát 60, vorvaňovina, cetylstearylalkohol, octyldodecanol, benzylalkohol, čištěná voda

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Antimykotikum, dermatologikumKožní podání

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obale.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer s.r.o, Praha, Česká republika

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

NÁVOD K POUŽITÍ

Canesten krém se používá k léčbě kožních plísňových onemocnění (mykóz), zánětu zevních rodidel u žen a zánětu žaludu pohlavního údu u mužů. Působí proti řadě choroboplodných houbovitých mikroorganizmů, včetně dermatofytů, kvasinek a plísní. Působí i na některé druhy bakterií.

Krém se nanáší 2 až 3 krát denně na postižená místa v tenké vrstvě.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hallux valgus correction

Mlecna dieta online webkamera

Up & up probiotic dietary supplement

Jenamazol omlazeni recenze

Diskuze Omlazení- Má oblíbená fóra – Přístup zamítnut Diskuze Omlazení- Má oblíbená fóra – Přístup zamítnut Portál pro ženy. The facts, figures, reviews, records, stats, and other data presented on this page is for suggestion and information purposes only.Jenamazol 2% vaginální krém se používá k léčbě poševních zánětů způsobených kvasinkovou infekcí.živý kolagen NATURAL COLLAGEN INVENTIA přímo od jediného světového výrobce INVENTIA v novém exkluzivním červeno-bílo-zlatém balení, které se doposud prodávalo pouze v USA.Jenamazol 2%, vaginální krém, je širokospektré antimykotikum, působící proti řadě choroboplodných houbovitých mikroorganizmů, včetně dermatofytů, kvasinek a plísní. Site Disclaimer: All trademarks are the property of their respective owners.Jenamazol 2% vaginální krém se používá k léčbě poševních zánětů způsobených kvasinkovou infekcí (poševní mykóza, vulvovaginální kandidóza).Nezaváděla jsem ani 5g krému, jak se píše v příbalovém letáčku, ale asi polovinu (připadalo mi to zbytečné protože krém velmi vytéká) a účinek byl stejný, ani ne za týden bylo zase vše jak má být.Viditelně zvyšuje hydrataci, oživuje, regeneruje, . 50, 100 nebo 200 ml – NATURAL COLLAGEN INVENTIA® BODY je určen k intenzivní péči pro všechny typy pokožky, zvláště pak pro suchou a citlivou pokožku celého těla.Lék na předpis kde máte jednu tabletku, kterou prostě spolknete a za 24 hodin je vše v pohodě je samozřejmě lepší, ale jako volně dostupný lék je výborný.Navíc Jenamazol 2% působí proti bičíkovci poševnímu (Trichomonas vaginalis) a některým druhům bakterií.Ahoj, dnešní článek se bude týkat recenze na sérum pro omlazení pleti.Indikace: Následující indikace s uvedenými příznaky je pacientka schopna si diagnostikovat sama: – vaginální mykóza nebo záněty pochvy vyvolané choroboplodnými houbami (obvykle kvasinkami); – poševní výtok podmíněný kvasinkovou infekcí (obvykle Candidou); – kandidový zánět vulvy.

outlet pandorf – Akce, slevy, výprodeje, letáky Outlet Parndorf – Diskuze OmlazeníAhoj, zajímali by mě zkušenosti z tohoto outletu v Rakousku. Je vhodný k rychlému omlazení rukou i k péči o podrážděnou . Dala jsem ho tedy otestovat mamce, které je 41 let, má 4 děti, spoustu práce s řízením firmy. Sami si odpovězte na otázku, zda byste mamince tipli 41 let. Změna je v názvech: Kolagen na obličej 50, 100 nebo 200 ml – NATURAL COLLAGEN INVENTIA® FACE je určen k intenzivní péči pro všechny typy pleti – mladou, zralou, stresovanou, suchou i citlivou pokožku obličeje a dekoltu. It is highly recommended that you review all the data for accuracy.

Typy mikroorganizmů z houbovitých obrazů

Chtěli byste tu mít po ruce celou historii svých nákupů a také svou vlastní inspiraci na příští nákupy? Není problém! Stačí se přihlásit.

Postavte se problémům čelem

Ale víte co? Řekněte: Dost! Kůže je nejvíce viditelná část těla, proč tedy pořád trpět a čekat na zázrak? Zbavit se plísní nebo vyrážek jednou provždy zní jako podstatně účinnější metoda.

Léto je nádherné roční období, ale také znamená mnohem víc tepla, mnohem víc potu a… Mnohem víc odhalené kůže. Fakt, ze kterého člověk, stižený nějakým menším (či větším) kožním problémkem skákat radostí zrovna nebude. Takže je na čase s tím něco konečně udělat.

Zapomeňte na omezování se, nekonečné přemýšlení, jaké boty si můžete vzít kvůli stavu vašich nohou, pochybovačné pohledy na stehna při volbě sukně nebo na ruce, když si vezmete tričko s krátkým rukávem. Pokud se o takto postižená místa budete starat pomocí kvalitních krémů a léčivých přípravků, ani se nenadějete a po problémech nezůstane ani památky.

Po stopách příčiny

 • U mykóz spočívá tajemství léčby v tom, že se původce, tedy houba nebo množství kvasinek, které kdesi v kůži žije, nemilosrdně odstraní – antimykotické krémy se tak musí probojovat až k ní a poté ji vymýtit. Volte tedy skutečně kvalitní přípravky a pokud se problémy vrací, konzultujte je s lékařem.
 • Příčiny vyrážky mohou ležet v mnoha částech těla. Může jít o alergii, ekzém či akné. V zásadě však nic nezkazí krémy na podrážděnou, citlivou či alergickou pokožku.
 • Také citlivá a suchá pleť se sklonem k atopickému ekzému si zaslouží speciální péči.

Každá rada dobrá

O svoji pleť se preventivně můžete starat s mandlovou řadu od Weledy, která zklidňuje a hydratuje. Na trhu jedna z nejoblíbenějších značek Bioderma také myslí na problematickou pleť a citlivou pleť.

Nejprodávanější v kategorii

REVALID 30 tobolek Registrovaný léčivý přípravek

Chcete krásný účes? Uzdravte své vlasy s lékem Revalid tobolky.

149 Kč -32% 219 Kč

WOBENZYM 800 enterosolventních tablet Registrovaný léčivý přípravek

Lék Wobenzym – proti zánětům, otokům a poruchám imunity.

2 429 Kč -7% 2 599 Kč

REVALID 270 tobolek Registrovaný léčivý přípravek

Chcete krásný účes? Uzdravte své vlasy s lékem Revalid tobolky.

899 Kč -36% 1 399 Kč

EXCIPIAL U Lipolotio emulze 200 ml Registrovaný léčivý přípravek

skladem 1 – 2 ks

Excipial U Lipolotio zlepšuje a normalizuje stav pokožky. Vyhlazuje její drsný povrch. Vhodný i na svědivé projevy, atopický ekzém a lupénku.

145 Kč -19% 180 Kč

COOPHARMA Peroxid vodíku 3% 100 ml Registrovaný léčivý přípravek

skladem 3 – 5 ks

Nesmí chybět v žádné lékárničce. Spolehlivý desinfekční prostředek, určený k ošetření menších zranění.

SEPTONEX 1X45ML Sprej v roztoku Registrovaný léčivý přípravek

K běžné dezinfekci drobných kožních poranění. Dále se používá k léčbě drobných projevů kožního hnisání projevujícího se zarudnutím, mokváním a strupy.

REVALID 120 tobolek Registrovaný léčivý přípravek

Chcete krásný účes? Uzdravte své vlasy s lékem Revalid tobolky.

499 Kč -29% 699 Kč

BEPANTHEN® Plus krém 30 g Registrovaný léčivý přípravek

Bepanthen Plus Krém desinfikuje a přitom hojí drobná poranění, odřeniny a škrábnutí. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Bepanthen Plus je lék k vnějšímu použití. Obsahuje léčivou látku dexpanthenolum a desinfekční látku chlorhexidini dihydrochloridum.

PHLOGENZYM 200 Potahované tablety Registrovaný léčivý přípravek

skladem 3 – 5 ks

Složky přípravku se podílejí na odbourávání škodlivých produktů látkové výměny v místě zánětu, na urychleném vstřebávání otoků, krevních podlitin a výronů.

1 339 Kč -48% 2 579 Kč

ASCORUTIN 50 potahovaných tablet Registrovaný léčivý přípravek

K léčbě zvýšené lámavosti a propustnosti krevních vlásečnic různého původu.

CANESTEN® Krém 20 g Registrovaný léčivý přípravek

Působí proti řadě choroboplodných houbovitých mikroorganizmů, včetně dermatofytů, kvasinek a plísní.

119 Kč -23% 154 Kč

EXODERIL Krém 30 g Registrovaný léčivý přípravek

Exoderil krém je antimykotický, protizánětlivý krém ke kožnímu podání.

145 Kč -23% 189 Kč

HYDROCORTISON LÉČIVA 1X10GM 1% Mast Registrovaný léčivý přípravek

Při ekzémech, při podráždění kůže kosmetickými a čistícími prostředky, při bodnutí hmyzem, malých spáleninách 1. a 2. stupně, při kožních zánětech po slunění.

OCTENISEPT 1X1000ML Roztok k zev. užití Registrovaný léčivý přípravek

Antiseptický roztok k přímému použití pro vnější lokální aplikaci. Octenisept se užívá k usmrcování bakterií a prevenci infekcí, které způsobují bakterie a plísně, aby se podpořily procesy hojení ran.

NIZORAL Šampon 2% 100 ml Registrovaný léčivý přípravek

Rychle odstraňuje lupy a bojuje s příčinou jejich vzniku. Zmírňuje odlupování a svědění pokožky. Vhodný i jako prevence proti opakovanému vzniku lupů.

279 Kč -30% 399 Kč

EXODERIL Roztok k zevnímu užití 200 mg 20 ml Registrovaný léčivý přípravek

K léčbě plísňových onemocnění kůže, meziprstových záhybů, nehtů. Přípravek je zvláště vhodný při léčbě mykóz ve vlasaté části hlavy.

189 Kč -21% 239 Kč

LINOLA-Fett Ölbad přísada do koupele 400 ml Registrovaný léčivý přípravek

skladem 3 – 5 ks

Používá se u dospělých, dětí i kojenců k podpůrné léčbě suchých nebo šupících se onemocnění mazových žláz kůže.

192 Kč -18% 233 Kč

SANOFI Magne B6 50 obalených tablet Registrovaný léčivý přípravek

Kombinaci hořčíku a vitamínu B6, díky kterému se hořčík v těle rychleji doplní. Zlepšuje při nedostatku hořčíku vyčerpanost a svalové křeče. Lék k vnitřnímu užití.

129 Kč -15% 152 Kč

BELOHAIR 5% roztok k zevnímu užítí 60 ml Registrovaný léčivý přípravek

Belohair 5% je indikován k léčbě androgenně podmíněné alopecie u mužů ve věku 18 až 65 let. Kožní roztok s alkoholovým arómatem.

502 Kč -10% 558 Kč

SKINOREN® Krém 30 g Registrovaný léčivý přípravek

Přípravek k léčbě akné s léčivou látkou kyselinou azelaovou. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Skinoren® krém je lék k vnějšímu použití s léčivou látkou kyselinou azelaovou.

226 Kč -23% 295 Kč

BEPANTHEN Plus krém 100 g Registrovaný léčivý přípravek

Bepanthen Plus se používá na povrchní poranění všech druhů s rizikem infekce.

359 Kč -10% 399 Kč

BETADINE LIQ 1X1000ML Registrovaný léčivý přípravek

K místní dezinfekci pokožky i sliznic včetně dezinfekce otevřených poranění a předoperační dezinfekci. Také k léčení bakteriálních a plísňových onemocnění.

462 Kč -19% 573 Kč

BETADINE kožní roztok 30 ml Registrovaný léčivý přípravek

Prostředek, který ničí řadu choroboplodných zárodků a je vhodný k dezinfekci pokožky a sliznic. Působí na bakterie, plísně, viry a prvoky.

82 Kč -20% 102 Kč

NEOCAPIL Roztok k zevnímu užití s aplikátorem 1 x 50 ml Registrovaný léčivý přípravek

skladem 1 – 2 ks

Neocapil je vhodný k místní léčbě začínající ztráty vlasů u dospělých mužů a žen.

299 Kč -29% 419 Kč

Nejprodávanější značky

 • Přečtěte si

  Jak na psí blechy? A jak na klíšťata?

  Aby se z vašeho mazlíčka nestal bleší autobus, snažte se ho ochránit preventivně. Budete chránit i sebe. A nebojte, pomoc existuje, i když už jste nevítané hosty v srsti našli.… více

  Jak se správně odlíčit

  Určitě to znáte, jste unavená po vydařené party nebo prostě jen po náročném pracovním dni a už se vidíte v posteli. Na odličování a čištění pleti nemáte ani pomyšlení. Tyto denní… více

  Vyzkoušejte koloidní stříbro

  Zdravé vaření: Čokoládová pěna z avokáda

  Maliník obecný, dvojí radost pro naše tělo

  • 1. dubna 2018 Klub spáčů Lékárny.cz: Všechny barvy šumu až domů
  • 27. března 2018 Lékárna.cz obsadila 1. místo v soutěži Shop roku 2017 v kategorii Zdraví
  • 22. března 2018 Poraďte se s veterinářem
  • 19. března 2018 Lékárenská poradna slaví 1. narozeniny!
  • 16. února 2018 Nedostupná platba ČSOB

  Akční nabídka do vaší schránky

  Výhodné nabídky už nemusíte hledat

  Poradíme vám s výběrem léků

  Na dotazy k volbě léků, dávkování či kontraindikacím odpovídají naši lékárníci každý den on-line. Zeptejte se jich sami, nebo se podívejte na dotazy, které už zodpověděli.

  Poradíme vám s objednávkou

  Máte dotaz k objednávce, platbě či dostupnosti zboží? Děvčata ze zákaznického centra jsou připravena vám poradit na e-mailu i na telefonu.

  Může se vám hodit

  Jak u nás můžete platit

  Oveření internetové lékárny

  Užitečné informace

  Pro přidání komentáře musíte být přihlášeni

  Pro přidání komentáře musíte být přihlášeni.

  Než se dáme do chatování, přihlaste se prosím ke svému účtu na Lékárně.cz.

  Toto opatření jsme museli přijmout, abychom odradili různé vtipálky. Děkujeme za pochopení.

  Leave a Reply