Síňové mýdlové infekce (Objednejte antifungální sprej OnycoSolve)

Extrasystoly

Srdeční stahy se objevují na základě vzniku elektrických vzruchů, které mají původ v tzv. sinoatriálním uzlu, což je skupina buněk v pravé srdeční síni. Při extrasystole vzniká vzruch předčasně v jiném místě srdce a odtud se šíří. Podle toho, ve kterém místě srdečního svalu extrasystola vzniká, rozlišujeme extrasystoly síňové a komorové. Oba typy extrasystol se mohou vyskytovat i u zcela zdravách jedinců.

Extrasystoly občas vznikají prakticky u každého z nás a většina lidí je nijak nevnímá. Někdy mohou být pociťovány jako nepříjemné nepravidelné stahy srdce a někteří lidé popisují četnější extrasystoly jako bušení srdce.

Ve většině případů není třeba náhodně zjištěné extrasystoly nijak léčit. Pokud způsobují nepříjemné příznaky, lze zvážit některé léky ze skupiny antiarytmik, jejichž cílem je eliminace extrasystol a zpravidelnění rytmu. Obvykle je první volbou podskupina beta-blokátorů. U pacienta s potvrzeným vážnějším srdečním onemocněním a výskytem velmi četných komorových extrasystol může být zvážena implantace ICD k prevenci náhlé srdeční smrti.

1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.

Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.

© 2011 MUDr. Jiří Štefánek, IČO 88318427 (webmaster: Mgr. Martin Fajmon), Administrace

Síňové extrasystoly

Síňové ektopické stahy (tj. stahy vznikající ve svalovině síní mimo sinusový uzel, který je za normálních okolností primárním generátorem elektrických vzruchů), se vyskytují často u normálních jedinců a obvykle nemají žádné klinické příznaky. Nelze-li zjistit vyvolávající faktory (např. káva, čaj, alkohol, některá léčiva), a je-li nutná léčba, bývají účinné tzv. β-blokátory (trimepranol).

Velmi časté síňové ektopické stahy mohou být předzvěstí závažnější poruchy srdečního rytmu – fibrilace (míhání) síní. Síňové extrasystoly bývají spojeny s onemocněním dýchacích cest, zejména je-li přítomna plicní hypertenze (zvýšení krevního tlaku v plicních tepnách).

PROHLНЋENН ABSTRAKTA

Popis pшнpadu: Kazuistika popisuje pшнpad 30letй pacientky, u kterй se v tмsnй nбvaznosti na prodмlanou borreliovou infekci (prщkaz pozitivnнch protilбtek v sйru) objevily иetnй paroxysmy symptomatickй ST, nereagujнcн na farmakoterapii. Pacientka byla indikovбna do naљeho kardiocentra k provedenн elektrofyziologickйho vyљetшenн (EFV) event. radiofrekvenиnн (RF) katйtrovй ablace. Za pomocн konvenиnнch elektrofyziologickэch kritйriн byla diagnostikovбna fokбlnн ST s nejиasnмjљн aktivacн v pravй sнni pod ъstнm koronбrnнho sinu. Jedinб aplikace RF energie v tмchto mнstech s nejdelљн pшedиasnostн aktivace vedla k ъspмљnйmu ukonиenн arytmie. Po dobu sledovбnн pacientky (6 mмsнcщ) nebyla jiћ detekovбna jedinб symptomatickб epizoda tachykardie.

Zбvмr: Borreliovй infekce mohou bэt kromм AV blokбd provбzeny i perzistujнcнmi, na lйиbu nereagujнcнmi supraventrikulбrnнmi arytmiemi. Lokalizace arytmogennнho substrбtu a jeho nбslednб RF ablace mщћe bэt efektnн cestou k odstranмnн potнћн v pшнpadм, ћe tyto tachykardie nereagujн na konvenиnн farmakoterapii.

Faryngitida – Tonsilofaryngitida – Bolest v krku – Bolest v krku

Popis faryngitidy a tonzilofaryngitidy

Faryngitida – otok a zánět hltanu, zadní stěna hrdla včetně zadní části jazyka. Tonsilofaryngitida – otok hltanu a mandlí, měkké tkáně, které tvoří část imunitní obrany v krku. Faryngitida a tonzilofaryngitida obvykle způsobují bolest v krku, která se může úspěšně uzdravit. Pokud je bolest v krku pozorována více než dva dny, musíte se podívat na lékaře.

Příčiny faryngitidy a tonzilofaryngitidy

Faryngitida a tonzilofaryngitida mohou být způsobeny různými příčinami:

 • Infekce způsobená viry způsobujícími chřipku a nachlazení;
 • Infekce bakteriemi, jako jsou bakterie, které způsobují akutní faryngitidu;
 • Přítomnost hlenu v dutinách a vyčerpání do hrdla;
 • Kouření;
 • Dýchání znečištěného vzduchu;
 • Pít alkoholické nápoje;
 • Horečka nebo jiné alergie;
 • Pálení žáhy;
 • Alergie;
 • Akumulace částic potravin na mandlích;
 • Infekční mononukleóza.

Rizikové faktory

Faktory, které zvyšují pravděpodobnost faryngitidy a tonzilofaryngitidy:

 • Věk: děti a mladiství a lidé starší 65 a starší;
 • Kontakt s pacientem s angínou nebo jinou infekcí spojenou s krkem, nosem nebo ušima;
 • Situace, které způsobují stres, jako je cestování, práce nebo život v úzkém kontaktu s jinými lidmi;
 • Účinky cigaretového kouře, toxických plynů, průmyslového kouře a dalších látek znečišťujících ovzduší;
 • Přítomnost onemocnění, které postihují imunitní systém, jako je AIDS nebo rakovina;
 • Stres;
 • Horečka nebo jiné alergie.

Symptomy faryngitidy a tonzilofaryngitidy

Symptomy závisí na příčině onemocnění a nemusí souviset s přítomností faryngitidy nebo tonzilofaryngitidy. Tyto příznaky mohou být způsobeny jinými nemocemi. Pokud jsou k dispozici, obraťte se na lékaře.

 • Bolest v krku;
 • Bolest nebo potíže s polykáním;
 • Obtížné dýchání;
 • Horečka;
 • Rozšíření mízních uzlin v krku.

Diagnostika faryngitidy a tonsilofaryngitidy

Lékař provádí fyzické vyšetření úst, krku, nosu, uší, lymfatických uzlin v krku.

 • Tato kontrola může zahrnovat:
  • Vyšetření pomocí speciálního nástroje nosu, uší a úst;
  • Dotkne se lymfatických uzlin v krku a zkontroluje je na otok;
  • Měření teploty;
  • Vyšetření uší;
 • Lékař se ptá:
  • Příběhy o chorobách hrdla v rodině;
  • Přítomnost nedávných kontaktů se špatnou angínou nebo jinou infekcí krku, nosu nebo uší;
 • Jiné testy zahrnují:
  • Streptokokový test nebo výběr kultury ze zadní faryngální stěny s bavlněným tamponem pro testování na akutní faryngitidu;
  • Krevní testy k určení onemocnění, které mohou být příčinou bolesti v krku;
  • Test mono kapa (pokud je podezření na mononukleózu).

Léčba faryngitidy a tonzilofaryngitidy

Léčba závisí na příčině bolesti v krku a může zahrnovat:

Správa léčiv

Pro léčení faryngitidy a tonzilofaryngitidy se používají následující léky:

 • Antibiotika pro léčbu streptokoků;
 • Léky ke snížení bolesti v krku:
  • Ibuprofen;
  • Paracetamol – acetaminofen;
  • Aspirin;
   • Aspirin se nedoporučuje dětem a dospívajícím se současnou nebo nedávnou virovou infekcí kvůli riziku vzniku Reyeho syndromu. Je nutné se zeptat lékaře, jaké léky jsou pro dítě v bezpečí.
 • Sprej pro hrdlo pro anestezii;
 • Anti-edémy a antihistaminika ke zmírnění nosní kongesce a výtoku nosu;
 • Lízátka;
 • Kortikosteroidy (používané v kombinaci s antibiotiky pro těžké případy).

Domácí péče

 • Potřebujete více odpočinku;
 • Je třeba vypít hodně vody;
 • Je třeba koktejlovat teplou slanou vodou několikrát denně;
 • Je třeba pít teplou tekutinu (čaj nebo vývar);
 • Vyvarujte se dráždivých účinků, které mohou mít vliv na krk, jako kouř, doutníky nebo studený vzduch;
 • Měli byste se vyhnout pití alkoholu.

Prevence faryngitidy a tonzilofaryngitidy

Abyste zabránili bolesti v krku, musíte provést následující:

 • Umyjte si ruce často, zvláště poté, co foukáte nos nebo po péči o dítě s bolestmi v krku;
 • Pokud je někdo v domě s bolestí v krku, musíte si udržet jeho příbory a sklenice od ostatních členů rodiny a umýt je v horké mýdlové vodě;
 • Pokud dítě s bolestí v krku nasává hračku, je třeba ho umýt mýdlem a vodou;
 • Použité ubrousky je třeba okamžitě zlikvidovat a poté si umýt ruce;
 • Máte-li senná rýma nebo jiné respirační alergie, poraďte se se svým lékařem. Je nutné vyhnout se látkám, které způsobují alergie.

Fibrilace síní

19.3.2012 , Kamila Burdová

Fibrilace síní

Fibrilace znamená velmi rychlé a nepravidelné stahy svalu. Fibrilace srdečních síní je vážná arytmie, tedy porucha srdečního rytmu. Fibrilace síní je však stav, se kterým se dá žít, na rozdíl od fibrilace komor. Fibrilace síní je přesto závažná arytmie, kterou je nutné léčit.

Vznik fibrilace síní

Srdce pumpuje krev do těla a stahuje se díky elektrickým vzruchům, které se tvoří v sinusovém uzlu, který je umístěn v pravé síni. Udává rychlost, jakou bude srdce bít. Ze síní se šíří vzruch přes síňokomorový uzel na svalovinu komor. Vzruch se vedením mírně zpomalí, aby se nejprve stáhla svalovina síní a až poté se stahují komory. Při fibrilaci síní je poškozena funkce sinusového uzlu a vzruchy se nešíří koordinovaně po srdci, nýbrž vznikají i v jiných buňkách v síni, a proto probíhá elektrická aktivace síní chaoticky. Neuspořádané vzruchy tudíž krouží dokola. Síně se nestahují, pouze se chvějí s frekvencí fibrilace až 600 kmitů za minutu. Fibrilace síní vzniká v terénu poškozených srdečních buněk. Ty mohou být poškozené při infarktu a jsou pak nahrazovány vazivovými buňkami, které nemají vlastnosti původních zdravých buněk. To je důvod, proč snáze vznikají nepravidelné a neuspořádané elektrické impulzy. Srdeční buňky poškozuje také zánět srdečního svalu, stavy po kardiochirurgických operacích, nemoci plic nebo nadměrné pití alkoholu.

Příznaky fibrilace síní

Fibrilace síní se projevují především nepravidelným a různě silným tepem a bušením srdce. Dále se objevuje dušnost, únava, bolesti na hrudi a nevolnost. Rovněž může dojít k závratím až ke ztrátě vědomí ze špatného prokrvení mozku. U některých pacientů probíhá fibrilace síní bezpříznakově a projeví se až svými komplikacemi. Povětšinou jde o projevy nespecifické, tedy takové, které se vyskytují i u jiných onemocnění. Proto je třeba na fibrilaci síní vždy myslet.

Komplikace fibrilace síní

Fibrilaci síní doprovází dvě závažné komplikace. Jednou z nich je embolizace do mozku. Při fibrilaci síní totiž krev zůstává v síních, srdce se dostatečně nevyprazdňuje a vznikají krevní sraženiny, které jsou krevním proudem zaneseny z levé komory do mozku. Sraženiny zde ucpávají důležité cévy a vznikne cévní mozková příhoda s následným poškozením mozkových buněk. Proto se při zjištěné fibrilaci podávají nemocným preparáty na ředění krve, aby se toto riziko snížilo. Druhou komplikací je nedostatek krve pumpované do těla, jelikož komory nemohou správně pracovat a do těla se tak dostává méně kyslíku, než je potřeba.

Diagnostika fibrilace síní

Diagnostika síní vychází z klinických příznaků, samotného vyšetření lékařem, kdy u pacienta není hmatný puls, a zobrazovacích metod. Zásadní význam pro diagnózu fibrilace síní má EKG, tedy elektrokardiogram. Jde o bezbolestné, časově nenáročné vyšetření, které pacienta nijak nezatěžuje. Pomocí elektrod připojených na končetiny a hrudník se snímá elektrický potenciál srdce a výsledek se zapisuje v podobě křivek a vln. Fibrilace síní má charakteristický záznam, který lékař specialista ihned odhalí.

Léčba fibrilace síní

Léčba fibrilace síní může být farmakologická nebo pomocí elektrické kardioverze. Někdy je fibrilace síní stálá a odstranit ji nelze. Léčba fibrilace síní spočívá ve zrušení tvorby nahodilých impulzů, sesynchronizováním srdečních buněk a navrácení funkce hlavnímu generátoru vzruchů, tedy sinusovému uzlu. K tomu slouží elektrická kardioverze. Při ní se aplikuje srdci elektrodou krátký elektrický výboj, který zastaví šíření vzruchů, zruší všechna ložiska, kde vzruchy vznikají a srdeční buňky se opět podřizují pokynům sinusového uzlu. Výkon se provádí v krátkodobé celkové anestezii. Druhou možností zrušení fibrilace je podání léků, tzv.antiarytmik. Nedaří-li se fibrilaci síní odstranit, podáváme pacientům léky na snížení srážlivosti krve, nejčastěji warfarin. Ten zabrání vzniku krevních sraženin v srdci a ty tak nemohou embolizovat. Dlouhodobá léčba warfarinem s sebou samozřejmě nese svoje úskalí, například zvýšené riziko krvácení.

Rizikové faktory fibrilace síní

Rizikovými faktory pro vznik fibrilace síní jsou nemoci srdce a cév. Těmi jsou vady srdečních chlopní, infarkt myokardu nebo vysoký krevní tlak. Při těchto chorobách jsou buňky srdce poškozovány a snadno pak vznikají poruchy rytmu srdce. Jen vzácně se objeví fibrilace síní u jinak zdravého člověka. Dále se může jít o genetickou predispozici. Fibrilace síní často doprovází vyšší věk. Dalšími faktory, které zvyšují riziko vzniku fibrilace síní, jsou obezita, cukrovka, kouření a nadměrné pití alkoholu. Fibrilace může vzniknout i při zvýšené funkci štítné žlázy, jejíž hormony ovlivňují srdeční činnost.

Prevence fibrilace síní

Fibrilace síní je nejčastější arytmií u nás a její výskyt se zvyšuje s věkem, kdy také přibývají další srdeční choroby. Může mít pro nemocného závažné důsledky a ohrozit ho na životě, a proto je třeba ji řádně vyšetřit a léčit. V prevenci fibrilace síní je důležité dbát o své srdce a cévy. Je velmi vhodné omezit kouření, alkohol a přejídání, zapojit svaly a udržovat se v dobré kondici po celý život. Doporučují se pravidelné preventivní prohlídky u praktického lékaře, které jsou hrazeny pojišťovnou každé dva roky. Pokud cítíte bušení srdce, dušnost, únavu, bolest na hrudníku, nebo u vás došlo ke krátké ztrátě vědomí, je třeba se poradit s praktickým lékařem, aby navrhl další postup vyšetření a případně doporučil návštěvu u kardiologa.

Extrasystoly

Srdeční arytmie

Dobrý den, obcas mi dela, ze kdyz se nadechnu pocitim jako by srdce asi 3x za sekundu uderilo a pak v pořádku, vcera v noci, srdce bilo normálně, šel sem spát a za toho horka sem si lehl na břicho a opět jakoby srdce mi bilo normálně a občas jakoby dvakrát za jedno odbiti pravidelne je to občasné a na. Zobrazit více

MUDr. Kateřina Kovaříková

Dobrý den, pokud pociťujete změny srdeční frekvence záviuslé na dýchání, bude se pravděpodobně jednat. Celá odpověď

MUDr. Zbyněk Cejnar

Dobrý den, bylo by vhodné doplnit EKG Holter- záznam EKG na 24 hodiny. Pravděpodobně se bude jednat o. Celá odpověď

Tachykardie

Dobrý den, stalo se mi, že jsem v klidu ležel v posteli a srdce najednou změnilo tepovou frekvenci, začalo velmi rychle pumpovat. Bez fyzické námahy, z naprostého klidu. Do jedné minuty se zase srovnalo skokově zpět do normálu. Řekl bych, že snad pumpovalo ještě rychleji, než při fyzické aktivitě. I. Zobrazit více

MUDr. Kristýna Jiříčková

Dobrý den Tomáši, někdy se každému z nás stane, že srdíčko pumpuje rychleji, mohou za to tzv. extrasystoly. Celá odpověď

Pocit nedodechnutí

Dobrý den Mám takový menší dotaz.Je mi 13 a již měsíc mám problém pocit nedodechnutí při nádechu, až si musím občas zívnout abych měla pocit dostatečného nádechu.Tento problém už jsem měla i dříve asi v 6 leteh.A asi před půl rokem jsem ho začala mít znovu.Byla jsem s tím na plicním(na spirometrii),ale. Zobrazit více

MUDr. Renata Šimjáková

Dobrý den Hano, pokud jste byla vyšetřena na plicním, byla Vám provedena spirometrie a vše bylo v pořádku. ničím. Celá odpověď

Jsem po ablaci ortodromní AVRT

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na názor: Již delší dobu mám obtíže, které jsem nejdřívě přisuzovala psychice, jsem 3 roky po ablaci ortodromní AVRT(WPW), poslední dobou jsem začala pocitovat více extrasystoly, v prosinci jsem měla naposledy holtera a byl v pořádku, tak jsem se tomu přestala věnovat. Zobrazit více

MUDr. Danica Fričová

Dobrý den Jitko, pobolívání a brnění končetin může ale i nemusí vůbec souviste se srdečními problémy. Celá odpověď

MUDr. Zbyněk Cejnar

Dobrý den, také nevím v jakých je jednotách udávaný troponin. Vzhledem k Vašemu věku a potížím srdeční. Celá odpověď

Bolesti srdce, arytmie

Dobrý den, už tak 6 let mě trápí starosti s tím, že si myslím, že mám něco se srdcem a přitom mi doktoři a všichni říkají, že srdce je v pořádku. Ikdyž to vím a furt si říkám, že je to v pořádku tak na to myslím a srdce mě třeba bolí nebo divně bije, někdy jsem tak nervozní, že sem mi dělá špatně a. Zobrazit více

MUDr. Aleš Ducháček

Dobrý den, pane Jakube. U 18-letého sportovce, který nemá žádné potíže při tělesné námaze, lze jakékoliv. Celá odpověď

Extrasystoly

Extrasystoly. Dobrý večer. Po letech se mi vrátily extrasystoly. A to asi takto.Začnu je cítit jak přicházejí.Pár normálních tepu a potom es.Samozřejmě mě to videsi.Intenzita es se zvyšuje až mam jeden tep a potom hned es a takto několikrát za sebou.Naposledy to trvalo asi půl hodiny.A to začnou ustupovat. Zobrazit více

MUDr. Barbora Bačová

Jane, ve Vašem případě by bylo přínosné provést 24hodinové monitorování EKG, tzv. EKG Holter. Pokud záchvat. Celá odpověď

MUDr. Zbyněk Cejnar

Dobrý den, extrasystoly nejsou nebezpečné, pouze nepříjemné. Bude vhodné doplnit EKG Holter, kde se spočítá. Celá odpověď

Rychlé bušení srdce

Dobrý den, zhruba před dvěma lety jsem najednou začal mít časté problémy s rychlým bušením srdce. Tento stav okamžitě nastává při fyzických úkonech jako jsou dřep, vztyk, předklon, výskok, rychlý nádech, atd. Při fyzické únavě nebo většího nasycení se někdy dostavuje i bez výraznějšího podnětu (někdy. Zobrazit více

MUDr. Barbora Barchánková

Dobrý den, ještě by mě zajímala hodnota krevního tlaku, zejm. v době přítomnosti bušení srdce. Pokud. Celá odpověď

Palpitace, arytmie, tetanie

Dobrý deň chcel by som sa informovať či tetania môže spôsobovať rýchly tlkot srdca preskakovanie srdca teda exstrasystoli jediné čo mi zistili je respiračné arytmia a to sam neviem či to je vazne alebo nie vždy som mal ekg poriadku okrem toho že mám rýchlosť srdca ,tak isto mi zistili dva krát po odbere. Zobrazit více

MUDr. Aleš Ducháček

Dobrý den, spíše než že by tetanie "způsobovala" rychlý tep se dá říci, že pacienti s určitou konstitucí. Celá odpověď

Úzkostná porucha

Dobry den, obracim se na vas s dotazem. Je mi 36 let, prave jsem prodelala nestovice, chytla jsem je od sestileteho syna. Jsem doma uz treti tyden, vse se dobre zahojilo. V poslednich asi trech dnech mam divny pocit u srdce, jakoby slabost, navic jeste mivam extrasystoly. Mam za sebou vysetreni holter. Zobrazit více

MUDr. Veronika Horáková

Dobrý den, sama uvádíte, že se spíše sama stresujete, že nepříjemně vnímáte extrasystoly, znepokojuje. Celá odpověď

Dobrý den Je mi 23 let, aktivně cvičím, nekouřím, nepiju, a jím více méně zdravě, ale trápí mě buchot srdce občas mně nevím jak to popsat. bouchne srdce v jiném rytmu a cítím to uprostřed hrudníku a v krku, a v tu chvíli na mně dojde taková dušnost že někdy mně to nutí zakašlat, někdy je to silnější. Zobrazit více

kpt. MUDr. Denisa Gottvaldová

Dobrý den, bylo by vhodné vyloučit nějakou závažnější srdeční arytmii či dysfukci srdce. Zajděte. Celá odpověď

MUDr. Zbyněk Cejnar

Dobrý den, dle Vašeho popisu se bude pravděpodobně jednat o extrasystoly. Jedná se předčasné stahy srdce. Celá odpověď

Vysvětlení nálezu z kardiologie

Dobrý den, poradite mi výsledky? Zasílám v příloze. Do kardiologicke ordinace jdu aź za 3 týdny. Děkuji. Zobrazit více

MUDr. Barbora Barchánková

Dobrý den, podle vyšetření ECHO máte naznačený prolaps předního cípu mitrální chlopně (tj.poškození cípů. Celá odpověď

MUDr. Zbyněk Cejnar

Dobrý den, Vaše výsledky jsou prakticky normální. Nález na UZ srdce má cca 20% populace a nejedná se. Celá odpověď

Probouchávání srdce

Dobrý den, mám na Vás otázku co se týče asi spíš probouchavání srdce. Již asi půl roku mě právě trápí vnimamání probouchnutí srdíčka. Je to více méně snad každodenni zaležitost většinou jedno probouchnutí (občas i několokrát za den)jen tu a tam mi přijde že jsou občas třeba dvě i tři probouchnutí. Zobrazit více

MUDr. Barbora Bačová

Tomáši, nemusíte se obávat. To, co vnímáte, jsou zřejmě tzv. extrasystoly, které byly patrné z EKG Holteru. Celá odpověď

Dobrý den, můj problém je v tom,že občas se v noci vzbudím a začne mi silně bušit srdce(133/min),někdy se zvýší i tlak ,ale někdy ne a někdy mám při tom i pocity sucha v ústech a někdy i takový pocit jakoby jehliček v chodidlech.Už jsem z toho úplně vyřízená a hrozím se každý noci jít spát,že mě to zase. Zobrazit více

MUDr. Veronika Horáková

Dobrý den, sinusová tachykardie stejně jako extrasystoly jsou cela normálním nálezem na EKG, i vzhledem. Celá odpověď

Extrasystoly

Dobry den chcem sa informovat ohladom preskakovania srdca moj problem trva cca 5 rokov po prekonani anginy od tej.doby mi.preskakuje srdce podľa doktorov to sú exstrasystoli predtym som to mal raz za tyzden ale poslednu dobu sú problemi mavam to každú chvilu hlavne v pokoji alebo ked lezim na lavej. Zobrazit více

MUDr. Veronika Horáková

Dobrý den, extrasystoly, jak síňové tak komorové, jsou zcela normálním nálezem na EKG a je důležité. Celá odpověď

Dobrý den , mám problém se zvládáním své psychiky je mi 26 let od 15 trpím hypochondrii (nelecim se nikde sem s tim nebyl) , muj problem takovi ze se bojim zastavy srdce a srdecniho selhani mam kuli tomu i extrasystoly nejspis jak se pozoruji a vniman kazde bouchnuti srdce kdyz se soustredim (u kardiologa. Zobrazit více

MUDr. David Folprecht

zdravím vás, pokud jste byl na vyšetření a všechno máte v pořádku, pak se u vás nejspíše jedná opravdu. Celá odpověď

Dobrý den, když provozuji aktivitu (rychlá chůze – 6km/hod) v tf 130-145 tepů/min 45-50 min, poté fyz. aktivitu ukončím, tak mám další klidně i 3 hodiny tep v klidu mezi 90-103 tepu/min. Je to normální? Sedavé zaměstnání, málo pohybu, snaha o zlepšení fyzičky. Je mi 25 let, 172 cm, 86 kg. Měl jsem echo. Zobrazit více

MUDr. David Folprecht

zdravím vás, ano můžete být naprosto zdráv, a může jít jen o projev nedostatečné trénovanosti a časem. Celá odpověď

Fibrilace síní

Prosim o zhodnocení výsledku holter.vyšetřeni. V příloze zasílám vyšetření ze září 2016 včetně naměřených křivek a zpráv (strany 1-7). Přikládám i poslední vyšetření z prosince 2016 (strana 8) – zde však mám k dispozici pouze zprávu, nikoliv samotné měření. Jedná se o vážné onemocnéni?Je vhodnéjši užívat. Zobrazit více

MUDr. Lucie Hasalíková

Dobrý den Jitko, na holter ekg jsou zachyceny ojediněle SVES a KES – extrasystoly (vzruch srdíčka předčasně). Celá odpověď

Dobry den, uz asi mesic me trapi extrasystoly ktere u me vyvolavaji panicke ataky, panickou uzkosti trpim asi 10let ale uz jsem byla v poradku a bez medikace a ted zacaly ty extrasystoly a ja doma se dvema malyma detma. nekdy je jich jen par za sebou a je klid, ale posledni dobou je mam po cely den. Zobrazit více

MUDr. Zdeňka Janoušková

Dobrý den. Vaše arytmie jsou záležitostí vaší psychiky. Tento typ arytmií není nijak životně závažný. Celá odpověď

Probouchnutí srdce

Dobrý den, mám na Vás malou otázéčku, poslední asi půl rok tak minimálně jednou denně vnímám probouchnutí srdce, většinou je to jako by jedno probouchnutí jen občas jsou to třeba dvě/tři probouchnutí zasebou,prošel jsem vyšetření na kardiologii (přikládám výsledky) tam mě řekli že jsem od srdíčka. Zobrazit více

MUDr. Gabriela Rybářová

Dobrý den, jedná se o extrasystoly a to síňové, tedy vrzuch vznikne mimo vlastní pacemaker na síni a. Celá odpověď

Arytmie u mladého muže

Dobrý den, před několika měsíci jsem vypil větší množství silnejsi kávy. Měl jsem nadměrne buseni srdce, když jsem sel k doktorovi tak me odvezli sanitkou do nemocnice po 2 dnech me propustili. U kardiologa při EKG a holtera mi byla zjištěna castecna blokáda pravého tawarova raménka. Pote mi zjistili. Zobrazit více

MUDr. David Folprecht

zdravím vás, bohužel zřejmě souvisí porucha štítné žlázy s poruchou na srdci, zřejmě jste prodělal nějaký. Celá odpověď

Extrasystoly

Dobry den, mam dotaz na extrasystoly. Mam obdobi, kdy mam treba 3 roky klid a pak zase obdobi, kdy me trapi preskakovani srdce 3 mesice. Vse zacalo uz na vysoke skole, ktera mi zusobovala velky stres a tak se mi stalo, ze mi u zkousky busilo srdce ze stresu a k tomu preskakovalo. A po zkousce vse prestalo. Zobrazit více

MUDr. Renata Šimjáková

Dobrý den Lucie, nevím, co za léky jste užívala. Asi to byly ale nějaké volně prodejné rostlinné přípravky. Celá odpověď

Dobrý den, mám dotaz, již několik let cca 4roky mám zvláštní pocit jakoby mi v hrudniku zabušilo silně srdce 3-5 úderů někdy je cítím až v krku,někdy je cítím pravidelné někdy nepravidelné, někdy každý den i víckrát někdy třeba 14 dní nic. Je to velmi nepříjemné až mi to nahání strach, není to citit. Zobrazit více

MUDr. Veronika Horáková

Dobrý den, dle Vašeho popisu a negativního nálezu na EKG se nejspíše skutečně bude jednat o extrasystoly. Celá odpověď

Sinusová tachykardie

moj zdravotny problem je ze 5 rokov mi ako keby nepravidelne sdrce bije mam za sebou vysetrenia 9 krat EKG 2 krat sono a raz holter ,v roku 2013 mi na sone srdca zisteli fibroticky zmeneny lavy konoarny cip aroty ,tak isto mi na holtri zisili sinusovu tachyrdiadu pocas spanku 44min pocas zataze 158min. Zobrazit více

MUDr. Gabriela Rybářová

Dobrý den, mladý muži, sinusová tachykardie ( – rychlé bušení srdce ve správném rytmu ) a SVES ( -. Celá odpověď

Pocit vynechávání srdce

Dobrý den, je mi 31 let a asi před půl rokem mi začalo vynechávat srdce, není to pravidelné, někdy 3x za den, někdy 1x za týden. Vždy když se to stane, pocítím na vteřinu takový divný tlak na hrudi. Navíc mi začala jakoby brnět občas levá noha i ruka. Léčím se s vysokým krevním tlakem, nyní mám tlak. Zobrazit více

MUDr. Barbora Barchánková

Dobrý den, může se jednat o benigní extrasystoly, jsou pociťované jako silnější úder či tlak a po něm. Celá odpověď

Latentní tetanie

Dobrý deň chcem sa opýtať ohľadom tetanie a,nedavnp mi zistili tetaniu,lenze sa chcem spýtať či tetaniA môže mať na svedomí srdcové arytmie lepšie povedané ako keby srdce zastaví a ide ,bol som niekoľko krát na vyšetrení ako ekg echo aj holter a nič mi nezisteli ,pri tom to pociťujem ,aj ties sa chcem. Zobrazit více

MUDr. Lucie Hasalíková

Dobrý den Tomáši, latentní tetanii může provázet sinusová tachykardie – rychlejší bušení srdce, popisované. Celá odpověď

Dobrý den, rád bych se zeptal ohledně svých problémů. Poslední dobou mývám často mdloby. Dostal jsem se až ke kardiologovi. Měl jsem 24h holtera a potom byl i na ultrazvuku. Ultrazvuk nic neukázal, doktor říkal že všechno v pořádku. Nález na holterovi podle pana doktora také v pořádku. Při té mdlobě. Zobrazit více

MUDr. Veronika Horáková

Dobrý den, primárně Váš problém vychází se srdíčka, na Holtru byly zaznamenány změny, které vy vnímáte. Celá odpověď

Extrasystoly

Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, zda mohou extrasystoly způsobit nějaké jiné závažnější arytmie i na zdravém srdci (komorovou tachykardii nebo v horším případě fibrilaci). Všude se píše, že jsou neškodné, ale co třeba několik let trvající ES? Já občas extrasystoly pociťuji, teda alespoň si myslím. Zobrazit více

kpt. MUDr. Denisa Gottvaldová

Dobrý den, většina extrasystol je zcela benigních, to znamená nevýznamných. Srdce není stroj, nejsou. Celá odpověď

Dobrý den,můj dotaz se týká srdce,již delší dobu mě trápí jakoby probouch srdce,někdy je několikrát denně někdy není vůbec,každopádně je to dost nepříjemné a vnímavé,toto probouchavani srdce mě přijde že začalo zhruba v době když jsem začal užívat tabletku cipralexu 100 mg,ale to si myslím já,absolvoval. Zobrazit více

MUDr. Veronika Horáková

Dobrý den, pocit probouchnutí srdce může být důsledkem ojedinělých supraventrikulárních extrasystol. Celá odpověď

Přeskakování srdce

Dobry den. Trapi me caste preskoceni srdce. Caste ve smyslu minimalne 2x do hodiny. Silny uder v hrudi. Uz asi tyden v kuse. Jsem stale unaveny a bez nalady. Pocity smutku. Pri tom jsem stastne zamilovany. Vse nam klape. Trpel jsem panickou poruchou a mel jsem flutter sini. Pred 2 lety. Od te doby 3x. Zobrazit více

MUDr. Barbora Barchánková

Dobrý den, určitě kontaktujte kardiologa, je důležité provedení EKG k vyloučení arytmie (nejspíše půjde. Celá odpověď

Přeskočení srdce

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na jeden problém, který u mě trvá již asi dva roky. Jde o takové pocity na hrudi uprostřed v horní polovině, jako když se člověk něčeho silně lekne, takové jedno tzv. "přeskočení" srdce. Nevím jak to mám přesně popsat. Začalo to asi před dvěma lety co jsem to registroval. Zobrazit více

MUDr. Gabriela Rybářová

Dobrý den, toto přeskočení srdce je nejpravděpodobněji extrasystola. Tedy stah srdce mimo pravidelný. Celá odpověď

Komorové extrasystoly, jak se jich zbavit

Dobrý den, měla bych na Vás dotaz, již dva roky mám srdeční arytmii – KES (monotopní vázané bi a trigeminicky). Na holteru kolem dvou tis. za 24 hodin. Beru 1x denně Betaloc ZOC. Zátěžový test i echo dopadlo s normálním fyzio. nálezem. Nicméně nepravidelnost tepu cítím velmi často. Je spojená se. Zobrazit více

MUDr. Magdalena Žáková

Dobrý den, Váš dotaz přepošlu ještě příslušnému specialistovi. Obecně lze buď zkusit ještě upravit antiarytmickou. Celá odpověď

MUDr. Zbyněk Cejnar

Dobrý den, pokud se jedná pouze o jeden druh extrasystol a je jich zvýšené množství, může se uvažovat. Celá odpověď

Bušení srdce

Dobrý den pane doktore,mám na vás dotez.Už léta docházím k psychiatrovi-psychoterapeutovi.Celý život jsem víc citlivá a tak jsem si vždy dělala se vším a každým starost.Trpěla jsem víc trémou atd.Také špatně usínám a přesto že mám každého ráda,ráda vždy pomůžu,jsem veselá,v kolektivu oblíbená,sama se. Zobrazit více

MUDr. Veronika Horáková

Dobrý den, co se Vašeho problému se srdíčkem týče, pokud během 24 hodinové Holter monitorace nedošlo. Celá odpověď

Dobrý večer, jiz par měsíců mám problém s divným tepem srdce. Cca od doby kdy jsem začal chodit do fitka. Např dnes doma kdyz jsem vyběhnul schody se mě rozbuselo srdce a pak když sem si dal ruku ke krku srdce jakoby přestalo bušit pak se zase rozjelo. Také mě bolí na levé části hrudi. Nebo někdy srdce. Zobrazit více

MUDr. Veronika Horáková

Dobrý večer, nepravidelné bušení srdíčka, palpitace, tachykardie (co je zrychlení srdečního tepu nad. Celá odpověď

Sebediagnostika

Mohlo by vás zajímat

Chronická obstrukční plicní nemoc je zánětlivé onemocnění.

Jaro klepe na dveře, venku je ovšem pořád chladno.

Shlédněte video na téma jak se zbavit deprese..

Související dotazy z poradny

Dobrý den, obcas mi dela, ze kdyz se nadechnu pocitim.

Dobrý den, stalo se mi, že jsem v klidu ležel v posteli.

Dobrý den Mám takový menší dotaz.Je mi 13 a již měsíc.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na názor: Již delší.

Dobrý den, už tak 6 let mě trápí starosti s tím, že.

Naši lékaři a zdravotnická zařízení

MUDr. Tomáš Adámek

Anosmed ortopedie

Atoda Medical

MUDr. Barbora Bačová

MUDr. Barbora Barchánková

Největší česká medicínská online poradna a průkopník v oblasti telemedicíny si klade za cíl zefektivnit a zkvalitnit české zdravotnictví. Tým více jak 250 lékařů včetně desítek specialistů obslouží průměrně 3 500 uživatelů měsíčně. Poradna je pacientům k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu nejen na webu, ale i přes mobilní aplikaci.

Leave a Reply