Příznaky houbové infekce v žaludku (Objednejte antifungální sprej OnycoSolve)

Helikobakter pylori

Informace | Výzkum | Léčba

Jaké jsou prvotní příznaky helikobaktera?

Pozor na helikobakter již v počátečním stádiu!

Proti bakterii Helicobacter pylori je nejlepší zakročit již v počátečním stádiu infekce, protože při přemnožení může způsobit vážnější zdravotní potíže. Nejčastějšími problémy způsobenými přemnožením bakterie Helicobacter pylori jsou pálení žáhy, bolesti a křeče žaludku. Při neléčení může tato bakterie vyvolat onemocnění jako gastritida – zánět žaludku, žaludeční vředy, či dokonce rakovinu žaludku.

Největší šance na přeléčení je v prvotní fázi infekce helicobacterem

Jako největší problém vystupuje fakt, že helikobakter pylori se v časných fázích onemocnění projevuje jen nepatrně. Většina lidí v této fázi onemocnění anilen netuší, že ho nějaká bakterie postihla a množí se mu v žaludku. A právě v této fázi je největší šance zbavit se helikobaktera aniž by způsobil vážnější zdravotní potíže, a to dokonce i bez lékařem předepsaných silných antibiotik. K odstranění helikobaktera v počáteční fázi onemocnění většinou stačí úprava jídelníčku a užívání jednoduchých výživových doplňků určených na podporu správné činnosti žaludku jako např. Chioská masticha. Přečtěte si více o terapii masticha v článku – mastichový terapií proti helikobakter pylori.

Jak rozpoznám prvotní projevy helikobaktera?

Prvotním indikátorem infekce bakterií Helicobacter pylori lze zařadit tyto příznaky:

– nutkání stále něco jíst

V případě, že na sobě zpozorujete tyto příznaky ve zvýšené míře a hlavně v dlouhodobém hledisku, je pravděpodobné, že jste se právě stali obětí bakterie Helicobacter pylori a měli byste urychleně podniknout další kroky, aby se nezačaly objevovat vážnější zdravotní komplikace. O kompletních projevech helikobakteru (i prvotní, i pozdní) se dočtete v článku: Příznaky helikobaktera.

Co mám dělat, když mám prvotní příznaky helikobaktera?

Jako první krok doporučujeme okamžité provedení domácího testu na helikobakter, kterým lze potvrdit, či vyvrátit nález této bakterie v organismu. V případě, že provedený test prokázal infekci helicobacterem, je vhodné započít první kroky k přeléčení vlastního organismu. Více o léčbě helikobaktera se dočtete v článku – Kde se vyskytuje Helikobakter a jak se ho zbavit.

Příznaky gastritidy

Popis gastritidy

Gastritida je onemocnění žaludku. Tento termín se používá na popis skupiny stavů, charakterizovaných zánětem nebo drážděním výstelky (sliznice) žaludku.

Gastritida se může objevit náhle (akutní gastritida), nebo se může rozvinout pozvolna, v průběhu delší časové periody (chronická gastritida). Termín akutní znamená, že příznaky se vyvinou rychle a trvají krátce (1-2 dny), ale nemusí být bezpodmínečně těžké a závažné. Chronická se rozvíjí pomalu a může mít málo příznaků (symptomů), nebo vůbec žádné (asymptomatická gastritida).

Příčiny vzniku gastritidy

Může být způsobená řadou faktorů zahrnujících bakteriální či virovou infekci, stres, nadměrnou konzumaci alkoholu, kouření, dlouhodobé užívání některých léků, stavy po chirurgickém výkonu, úrazech, případně spojená s autoimunitním onemocněním, návratem (refluxem) žluče do žaludku.

Nadměrná konzumace alkoholu, kávy, kouření vede k dráždění sliznice žaludku. Zvyšuje se náchylnost k účinkům trávicích žaludečních šťáv.

Těžko stravitelná strava, hlavně živočišné tuky, nevhodná a nezvyklá úprava, teplota jídla, koření, může vyvolat akutní gastritidu. Potíže, které takto mohou vzniknout, se označují jako syndrom čínského restaurantu.

Stres je další faktor uplatňující se v pozadí gastritidy. Stresová gastritida je akutní gastritida vyvolaná stresem po operačních zákrocích, úrazech, popáleních, či spojená se závažnými infekcemi.

Přibližně 90% gastritid (převážně chronických) je vyvoláno infekcí bakterií Helicobacter pylori. Je to bakterie, která je přizpůsobená životu v kyselých podmínkách žaludku. Udává se, že asi polovina lidské světové populace je infikovaná touto bakterii, nejvíce v rozvojových zemích.

U většiny osob nakažených bakterií H. pylori se ale neprojeví žádné příznaky. Důvod, proč tomu tak je, není zcela objasněn. Předpokládá se vliv dědičnosti, ve smyslu zvýšené náchylnosti k této infekci a také životní styl– alkohol, kouření, vysoká zátěž stresem.

Gastritida vzniklá na podkladě infekce H. pylori se nazývá Gastritida typu B (B=bakteriální). Má úzký vztah ke vzniku žaludečního a dvanáctníkového vředu.

Nesteroidní protizánětlivé léky proti bolesti typu aspirin, ibuprofen, mohou při dlouhodobém užívání vyvolat jak akutní, tak chronickou gastritidu. Mají dráždivý účinek na žaludek.

Toto onemocnění žaludku může způsobit i návrat žlučových šťáv a jiných složek střevního sekretu do žaludku. Žluč je tekutina, která nám pomáhá trávit tuky. Je tvořená játry a uskladňována v žlučníku. Ze žlučníku se dostává do tenkého střeva.

Za normálních okolností prstencovitý svěrač na přechodu mezi žaludkem a tenkým střevem zabraňuje průniku žluče do žaludku, ale když svěrač nefunguje jak má, nebo byl chirurgicky odstraněn z různých důvodů, dostane se žluč do žaludku a může způsobit podráždění a zánět žaludeční výstelky vedoucí k chronické gastritidě. Gastritida vyvolaná chemickými látkami, např. refluxem žluče nebo léky se nazývá Chemická gastritida, gastritida C.

Asi 3-6% případů chronických zánětů žaludku vzniká na podkladě autoimunity- Autoimunitní gastritida, gastritida A. Lidské tělo tvoří protilátky proti vlastnímu žaludku, hlavně proti tzv. parietální buňkám. Postihuje tělo žaludku a způsobuje zmenšení, ztenčení normálně vyvinuté sliznice (atrofii) s vymizením parietálních buněk.

Tyto buňky tvoří HCl (kyselinu chlorovodíkovou), což je základ kyselé žaludeční sekrece a dále tyto buňky produkují vnitřní činitel (intrinsic faktor). Je to látka nepostrádatelná pro vstřebání vitaminu B12 v tenkém střevě. Nedostatkem vitamínu B 12 vzniká chudokrevnost (perniciózní anémie). Vitamin B12 je totiž jednou z látek potřebných k správné tvorbě červených krvinek (erytrocytů).

Nakonec je třeba zmínit gastritidy vznikající jako součást jiných onemocnění, zahrnujících např. AIDS/HIV, Crohnovu chorobu, parazitární infekce, onemocnění jater a ledvin.

Rizikové faktory gastritidy

Mezi rizikové faktory patří kromě výše zmíněných (infekce H. pylori, autoimunitní onemocnění, alkohol, kouření, stres, těžko stravitelná kořeněná jídla, některé léky, atd.) i věk. Starší lidé jsou obecně více ohroženi zánětem žaludku. Žaludeční výstelka má se stoupajícím věkem tendenci se ztenčovat a také se zvyšuje pravděpodobnost nákazy Helicobacterem pylori, nebo rozvinutí autoimunitních procesů.

Musíme zohlednit i individuální odolnost jedince, která bývá ovlivňována onemocněním trávicího ústrojí, vlivy psychickými (emoce, nálada, výchova) i celkovým stavem organizmu (období zotavování se z nemoci-rekonvalescence, únava, jiná onemocnění).

Příznaky a projevy gastritidy

Patří k nim tlak až bolest v nadbřišku (epigastrium), nechutenství až odpor k jídlu, říhání, pocit nevolnosti a nutkání ke zvracení (nauzea), zvracení, nadmutí, plynatost (flatulence), břišní kolika, průjem, tmavá stolice, úbytek hmotnosti. Když obtíže trvají týden nebo i déle, měli byste navštívit svého lékaře.

U akutní gastritidy trvají obtíže většinou krátce, několik hodin až dnů s rychlým návratem k původnímu stavu nebo pozvolným dozníváním příznaků. Způsobuje spíše nauzeu, pálivou bolest a pocit nepohodlí v nadbřišku. Někdy mohou být přítomny i bolesti hlavy. Horečka (tělesná teplota nad 38°C) nebývá. Maximálně se mohou vyskytnout krátce trvající zvýšené teploty mezi 37 °C a 38°C.

Chronická gastritida se rozvíjí postupně a způsobuje spíše tupou bolest, pocit sytosti nebo ztrátu chuti k jídlu.

Občas se může vyskytnout krvácení do žaludku. Je to ale zřídka závažné krvácení, které se pak může projevit zvracením krve, nebo odchodem černé dehtové stolice. V takovém případě je potřeba vyhledat ihned lékařskou pomoc.

Vyšetření gastritidy

Definitivní diagnóza gastritidy je výlučně histologická. To znamená, že kus tkáně ze žaludku musí vidět patolog pod mikroskopem. Tento kus tkáně (bioptický vzorek) získá lékař při endoskopickém vyšetření.

Při tomto vyšetřeni se pacientovi, který leží na boku, zavede skrz ústa přes jícen až do první části tenkého střeva flexibilní, trubicovitý, osvětlený optický přístroj (endoskop). Před zavedením endoskopu se hrdlo pacienta většinou umrtví. Lékař má přes endoskop možnost prohlédnout si stav výstelky trávicích orgánů pacienta. V případě, že tam vidí něco podezřelého, může pomocí speciálních instrumentů zavedených přes endoskop odebrat vzorek tkáně a ten poslat do laboratoře.

Odběr tkáně není bolestivý, neboť ve sliznici žaludku nejsou nervy vedoucí bolest. Vyšetření trvá přibližně 20-30 minut, ale pacient by neměl opustit lékařské zařízení dříve, než vyprchá účinek léků. Rizika vyšetření jsou vzácná. Převážná většina pacientů, kteří si po výkonu stěžují na nějaké obtíže, pociťuje pouze mírnou přechodnou bolest hrdla z polykání endoskopu, kdy může dojít k podráždění tohoto místa při jeho vsouvání. Vzácnou komplikací je krvácení nebo proděravění stěny žaludku.

Rentgenové vyšetření žaludku- sledují se známky zánětu, případně další změny na žaludku. Vyšetření se většinou provádí s použitím kontrastní látky, která se polyká.

Na vyloučení infekce Helicobacterem pylori existují ještě i jiné vyšetřovací metody.

Rychlý ureázový test– prokazuje enzym (ureázu), který produkuje H. pylori pomocí speciálních barevných indikátorových proužků. Provádí se přímo na odebraném vzorku tkáně žaludku.

Kultivace– vyžaduje speciální podmínky odběru i transportu vzorku tkáně žaludku do laboratoře, kde se bakterie (pokud je ve vzorku přítomná) vypěstuje.

Dechový test– provádí se nalačno. Po vypití označené látky se sledují ve vydechovaném vzduchu zbytky podané látky, která byla rozštěpena přítomným Helikobakterem. Test vyžaduje spolupráci pacienta.

Stanovení H.pylori v stolici– za použití imunologických metod se hledá přítomnost H. pylori v stolici. Test je vhodný pro vyšetření dětí.

Vyšetření krve– v odebraném vzorku krve se hledají protilátky proti H. pylori.

Léčba gastritidy

Vyléčení gastritidy závisí na odstranění (vyléčení) vlastní konkrétní příčiny. Pokud jde např. o gastritidu vyvolánu léky nebo alkoholem, doporučuje se omezit přísun těchto látek.

Vhodný postup u náhle vzniklých potíží, které si můžeme vyléčit sami, bez pomoci léků, zahrnuje klid na lůžku a také dietní režim, podle tíže stavu.

První 1-2 dny by se měly pít jenom tekutiny (dobrý je vlažný černý neslazený čaj), popř. sníme dietní suchar. Na druhý den můžeme sníst starší pečivo. Další den se přidávají obilninové polévky ( krupková, rýžová, z ovesných vloček). Přechod na normální stravu má probíhat pozvolna, asi za týden.

Při léčbě vážnějších stavů se uplatňuje použití některých léků. Jsou to jednak léky proti bolesti, tzv. spazmoanalgetika, případně léky proti zvracení a léky, které snižují kyselost žaludku za účelem zmírnění příznaků a potíží a pomáhají urychlit proces hojení.

Podávají se antacida (př. Hydrogenuhličitan sodný- soda bikarbona). Jsou na snížení kyselosti. Užívají se spíše při mírnějších zánětech žaludku. Způsobují rychlou úlevu od bolesti. Antagonisté H2 receptorů ( antihistaminika – ranitidin), nebo inhibitory protonové pumpy (př. omeprazol, Helicid) tlumí nebo zabraňují tvorbě žaludeční kyseliny, na rozdíl od první skupiny- antacida , které přítomnou kyselinu na sebe naváží a tím zabrání jejímu dráždivému působení na zánětem změněnou stěnu žaludku.

Úspěšné může být i tradičně podávané živočišné uhlí.

Zvláštní případ představuje gastritida vyvolána bakterií Helicobacter pylori. Odstranění bakterie může významně zlepšit až navrátit původní stav výstelky žaludku. Když se H. pylori najde náhodně u pacienta bez obtíží, není zvykem zahájit léčbu.

Ta se ale vždy zahajuje, když je již přítomný dvanáctníkový nebo žaludeční vřed. Nejčastěji se používá tzv. trojkombinace. Tvoří ji kombinace dvou antibiotik (př. amoxicilin, metronidazol) a jednoho inhibitoru protonové pumpy (omeprazol).

Někdy se přidávají ještě bizmutové přípravky ( De-Nol).

Léčba autoimunitní gastritidy není známa. Jelikož je u ní porušeno vstřebávání vitaminu B12 ze žaludku (možnost vzniku perniciózní anemie), vitamín se do těla dodává jinou formou (ve formě injekcí).

Komplikace gastritidy

Neléčena gastritida, hlavně ta, která je způsobena infekcí Helicobacter pylori, může vést ke vzniku žaludečních a dvanáctníkových vředů.

Další nebezpečí pak představuje riziko krvácení do žaludku.

Některé gastritidy zvyšují riziko vzniku rakoviny žaludku. Jsou to většinou gastritidy, které trvají dlouho (chronické, např. autoimunní, helikobakterová) a vedou ke ztenčování výstelky žaludku, s postupným vymizením typických žaludečních buněk a jejich náhradou za buňky typické pro střevní výstelku (to se nazývá intestinální metaplazie). Vznik této přestavby je předstupněm při vzniku žaludečního karcinomu.

Prevence gastritidy

Ačkoli je těžké předejít infekci Helikobakterem pylori, existuje několik rad, které mohou snížit riziko vzniku gastritidy, nebo zmírnit její příznaky. Patří mezi ně především dodržování správné životosprávy.

Vyhýbání se jídlům, které se nám zdají dráždivá, jako např. hodně kořeněná, tučná, smažená, nebo kyselá jídla. Měli bychom jíst pomalu, u jídla relaxovat a jíst menší porce, pravidelně vícekrát přes den, abychom zabránili nadměrnému působení žaludečné kyseliny na žaludek v době hladovění.

Udržovat si hmotnost, pravidelně cvičit a hlavně omezovat stres.

Omezení nadměrného pití alkoholu a kouření. Kouření nejen že podporuje tvorbu žaludeční kyseliny, také poškozuje ochrannou vrstvu výstelky žaludku, která ho v zdravém žaludku chrání před účinkem kyselé šťávy. V neposlední řadě je kouření rizikovým faktorem pro vznik rakoviny žaludku.

Pokud to jde, pokuste se nahradit užívání volně prodejných léků typu aspirin, ibuprofen jinými. Třeba látkami s paracetamolem (Paralen, Panadol).

Jak si mohu pomoci sám

Když už gastritidou trpíte a nemáte pocit, že léčba zabírá jak má, nebo ani nebyla zahájená, je tady několik typů, které by mohli prospět. Patří mezi ně např. praktikovaní dechových a jiných lehkých cvičení např. procházky, plavání.

Lidé popisují úlevu po vypití šťávy z nastrouhaných syrových brambor (na lačno).

Můžete zkusit také kokosové mléko, rýžovou kaši, měsíčkový čaj, mléko.

Další názvy: zánět žaludku, akutní gastritída, chronická gastritida, gastritis, bakteriální gastritida, chemická gastritida, autoimunitní gastritida

Zkušenosti uživatelů s gastritidou

Zánět žaludku Julie1212 (09.08.16)

Zánět žaludku jsem dostala cca před rokem. Napřed jsem si myslela , že mám střevní chřipku , protože jsem vše vyzvracela a bylo mi hrozně, nemohla jsem ani vylézt z postele. Měla jsem i horečku . Protože mi bylo čímdál více hůř, musela jsem jít na vyšetření žaludku. Bylo to velmi nepříjemné. Doktor mi také odebral vzorek z žaludku, aby vyloučil nejakou infekci.

Zánět jsem léčila asi 3 měsíce úplnou dietou. Žádné mastné, kořeněné jídlo. Brala jsem Helicid a Kinito 3× denně, ale úplně mi to nezabíralo. Nakonec mi kamarádka poradila, že její známé pomohla vojteška a aloe vera gel. Tak jsem to také zkusila.

Proplachovala jsem se každé rano vojteškou a pila střídavě noni a aloe vera gel ( zabraňují prekyselení). Můj stav se úplně zlepšil. asi po 14 dnech užívání. Dodnes beru vojtešku a jsem vážně spokojená. Nakupovala jsem na eshopu. Byla to pro mě totiž nejlepší cena/kvalita. Nechtěla jsem za to tolik utrácet, zároveň jsem ale chtěla dobrou kvalitu. Nakonec jsem našla, co mi vyhovovalo.

Přeji všem, kdo se zánětem trpí, ať se brzy vyléčí!

Gastritida – je to boj! Alissa132 (08.07.15)

Měla jsem toto onemocnění už před 11 lety, nebylo mi ani třicet, mělo dost prudký průběh, byla jsem hospitalizována na infekčním oddělení, měla jsem i teploty a zvracela jsem – bylo podezření na infekční salmonelózu. Nalili do mě infuze, dali léky, průjem, zvracení a bolest ustoupily.

Po 11 letech se to vrátilo, ne tak prudké, spíš vleklé bolesti – trvaly 3 měsíce, takřka trvalý pocit na zvracení- ten byl snad nejhorší, pocit plného žaludku, nechutenství. Mám naštěstí ten zlozvyk vše zajídat, takže jsem sice moc nezhubla, ale v podstatě jsem dělala správně životosprávu – až na stres a spánek – a neměla jsem jíst velké porce.

Zpočátku mi obvodní lékař řekl, že smím pouze tekutou stravu a mimo léky (Nolpaza 40 mg 2× denně a Venter – do vody rozpustit- oba protivředové léky). Doporučil také smetanu – jak jsem věděla, že ji dávají lidem s vředy v nemocnici, ale ne pít nýbrž po lžičkách, aby pomalu stékala do žaludku.

Obvodní lékař usuzoval na dvanáctníkový vřed, ten se při gastroskopii neprokázal, ale zato celoplošně chronický zánět žaludku. Potíže se prý zhoršují na jaře a na podzim, myslela jsem, že budu bez léků, a taky že mi pomohou antidepresiva – opět jsem je začala užívat na úzkostně depresivní poruchu po 11 letech, protože tyto „žaludky“, jak řekl doktor z gastroentoro­logie, jsou z 90 % psychosomatózy – tj.psychicky podmíněné záněty a nemoci žaludku, pokud nejste zrovna kuřák, a nesnídáte párek s hořčicí, pak celý den nic, a večer zase něco „extra nezdravého“, tj. máte pravidelnou stravu, jakžtakž vyváženou, ale třeba jste citliví, nebo máte více stresu, anebo dlouhodobé úzkosti či deprese, nebo jste jen citlivější…

Co mi pomohlo

Tak v prvé řadě Nolpaza 40 mg. Když ji zapomenu nebo přestanu brát, je mi hned zle- většinou večer, a nemusí být zrovna jaro ani podzim…-:( pak Venter do vody – asi taky na předpis, a jinak také tučná smetana po lžičkách i pít, a chvíli si lehnout, a nedělat nic, protože ten pocit a stres, že stále něco musím, a nestíhám vše jen zhoršuje. Pak taky dostatečný spánek, nejlépe usínat před půlnocí, dobře se vyspat, a vstávat bez stresu (což s dětmi, které odmítají vstát ještě v 7 h jde velmi těžko – to mám pak cestou do MŠ zhoršující se pocit, že se pozvracím + bolest v nadbřišku se zhoršuje – každý stres – zejména z časové tísně, a rozčilování to dost zhorší.

Jedna velká skluzavka ankatanka (10.11.13)

…aneb od té doby, co mi zjistili RS, to jde se vším z kopce. Léky mi rozházely všechno, co mohly. To, že mám gastritidu, mi nikdo oficálně nepotvrdil, ale rvou do mě neustále – jak se tady píše – inhibitory, protonové pumpy nebo tak nějak (Helicid). Trpím naprosto a do písmene stejnými stavy zde popsanými. Jsou dny, kdy jsem v pohodě, pak se mi najednou udělá „šoufl“ (většinou, když si víc jak dvakrát za sebou zapomenu vzít prášek), ozvou se bolesti, celý den a víc prokrkám. Většinou se ale jako první „předvoj“ ozvou průjmy. Jako by mi nestačilo to, co mám.

Co mi pomohlo

Přinutit se pravidelně jíst (pomáhá to zaměstnat žaludek)

Nekouřit (i já to ty dva tři dny vydržím)

Pít heřmánkový čaj (zklidňuje bolest) Živočišné uhlí (zmírní průjmy)

Chronická gastritida u mladé dívky Gebina3 (23.11.11)

je mi 22 let a mám zjištěnou nově chronickou gastritidu, bylo to zjištěno náhodně když jsem měla asi týden nechuť k jídlu a trpěla jsem zvracením. Udělali mi gastroskopii a zjistili tohle onemocnění. Nekouřím a alkohol jsme pila občas na oslavách či tak jako 22letá holka. Spíš co je mým problémem je strava – nějak jsem vždy vynechala správnou stravu – pořádný oběd apod. a dojedla se chipsy apod. Vážila jsme 63kg a rozhodla se zhubnout, takže teď vážím 55kg, ale to mi k nemoci moc nepomohlo, jelikož jsme skoro nejedla, žaludek hladověl.

Třeba nedávno, když jsme měla nějak rozlítaný týden a zapomínala se najíst, jsem za den snědla jednu bulku a víc ne, jsem zase jak jsem ráno vstala, pocítila tu známou nevolnost, nechuť k jídlu, škrundání v břiše. A také nervozní pocit po celém těle, který mi znemožňuje i spát. No pak se to postupně upravuje, když se donutím jíst a pak během týdne mám zas chuť a vše v normálu.

No léčba je asi taká doporučen klid, což teda na VOŠ při zkouškovém a v posledním ročníku nejde. Dietní opatření správně jíst 5× denně malé porce nedráždivého jídla. A při potížích 1× denně nalačno jednu tabletu Lanzulu.

Co mi pomohlo

Pomáhá mi, jelikož se mi to zhorší v období, kdy zapomínám jíst, postupně to napravit – takže malé porce nedráždivého jídla a heřmánkový čaj.

Chronická opakovaná rotavirová infekce vocier (24.04.11)

Poprvé jsem měl gastritidu, když mi bylo asi 5 let. Zvracel jsem, měl jsem horečku (37,5 – 39 C°) a průjem. Dvakrát jsem kvůli ní musel být hospitalizován v nemocnici. V obou případech mi podávali kapačku na zavodnění (hlavně kalcium a voda) a dělali mi krevní testy a zjistili mi rotavirovou infekci. V prvním případě mi museli dát ještě glukózovou infuzi, protože ta kalciová nezabrala a byl jsem tam asi 10 dní. Pak jsem gastritidu měl asi ještě tak 5 – 10 krát, ale vždy jsem se do tří dnů uzdravil.

Kalciové kapačky a v prvním případě i glukózová.

Co mi pomohlo

Hospitalizace a kapačky v prvních dvou případech, potom už mělo onemocnění mírnější průběh a léčil jsem se sám.

Vážnost nemoci: 2

Složitost léčení: 2

Vleklý zánět žaludku luklöä (28.03.11)

budou to již tak tři roky, co trpím na žaludek – mám gastritidu. Třikrát jsem byl na endoskopii a dostal jsem od pana doktora Omeprazol. Dříve jsem ho užíval každý den, teď spíše při potížích. Alkohol nepiji, občas pivo, ale málo.

Moje zásadní chyba je kouření. Kouřím tak 10-15 cigaret denně. Můžu říct, že ty léky od pana doktora mě pomáhají, ale stejně – jsou to prášky, které zastaví nepříjemné křeče v žaludku. Vím, že kdybych přestal kouřit, budu se cítit o 80 procent lépe. Nemám zas takovou vůli. Také to i souvisí s mojí váhou. Vážím 70 kg, jím hodně, ale netloustnu. Občas cítím i krev v ústech nebo se projeví ve slinách.

Občas se mi stane to, ze mě chytne záchvat žaludku, tupá bolest. Někdy mám i takové stavy, že jsem bílý, motá se mi hlava, jsem unaven, kdežto jiní se radují a běhají po hřišti. Moc bych si přál, aby mě tato nemoc už přestala obtěžovat.

Nejhorší je to, když vás tyto křeče chytnou někde ve společnosti, to je hrůza – krkání, zívání, nepříjemný stav takový jako neklid. Je mi 26 let.

Co mi pomohlo

Dávám si na to studené obklady a zmírní se mi to. Nebo pomáhá když sním jeden den starý rohlík s mlékem. Nebo když se jdu někam projít do lesa, to se cítím vyčištěný.

Helikobakter pylori

Informace | Výzkum | Léčba

Pozor na tuto bakterii v žaludku. Způsobuje bolesti, křeče, ale i rakovinu žaludku.

Helikobakter pylori (HP)

  • bakterie infikující trávicí trakt lidí
  • vyvolává bolesti břicha a žaludeční křeče
  • neléčení může způsobovat gastritidu, peprické vředy, nebo dokonace rakovinu žaludku

Druhá nejrozšířenější infekce vůbec

Po zubním kazu je HP nejvíce rozšířená infekce na světě

Rozšířená na 40% světové populace

90% lidí ani netuší, že byli infikováni HP

Může vést až k rakovině žaludku

Při neléčení dochází ke gastritidě, vředovým onemocněním a v ojedinělých případech i k rakovině žaludku

Prevalence ve světě

Diagnostika

Medicinská

test ze vzorku stolice

Antibiotická

inhibitory protonové pumpy

Žaludeční bakterie způsobující bolesti břicha, žaludeční křeče a potíže s trávením se nazývá helicobacter pylori. Při neléčení může vést k vážnějším onemocněním jako například gastritida, peptické vředy a v některých případech dokonce až k rakovině žaludku. Tato bakterie je po zubním kazu nejrozšířenější infekcí vůbec. Postiženo je až 40% populace (v rozvojových zemích až 90%). Desetině lidí způsobuje Helicobacter pylori dlouhodobé zdravotní potíže, které vyžadují náročnou antibiotickou léčbu. Infikování touhle bakterií nastává dvěma způsoby: nákazou od osoby, která již helikobakter má nebo nedostatečnou hygienou. Jde o tzv. nemoc špinavých rukou.

Zpočátku o infekci helicobacterem ani netušíte

Největším problémem je, že v prvotních fázích infekce se helicobacter nijak neprojevuje. To znamená, že zpočátku vůbec nevíte, že nějakou bakterii v žaludku vůbec máte. Vnější příznaky se dostaví až ve stavu, kdy je bakterie v žaludku natolik rozšířená, že je třeba přistoupit k léčbě.

Jako další problém vystupují první vnější příznaky helikobaktera, které jsou snadno zaměnitelné s běžnými trávicími obtížemi jako například:

Pokud jste se dostali až do stavu, že pociťujete tyto žaludeční problémy pravidelně, tak ve vašem organismu došlo v jisté míře k narušení správné funkce žaludku. To znamená, že Helicobacter se usadil ve sliznici vašeho žaludku a množí se tam. Dále dochází k poškození přirozené hlenovité ochranné vrstvy žaludeční stěny, na kterou začnou působit žaludeční kyseliny, čímž se vyvolá gastritida (zánět žaludku). Tehdy pacient pociťuje příznaky prirovnateľné k pálení žaludku a jícnu.

Při neléčení ani v této fázi onemocnění se mohou později objevit peptické vředy (běžně označované jako žaludeční vředy).

Jak se vyvarovat infekci helicobacterem

Jelikož onemocnění spojené s infekcí bakterie helicobacter pylori do organismu se řadí k nemocem špinavých rukou, ve snaze vyhnout se infekci helicobacterem je velmi důležité především dodržování základních hygienických zásad. Doporučujeme především:

  • důkladnou hygienu po vykonání potřeby
  • hygienu rukou před každým jídlem
  • pravidelnou ústní hygienu (helicobacter se dostává do organismu přes začátek trávicího traktu t.j. ústa)
  • nepoužívat neumyté příbory a sklenice po druhých lidech

Způsob diagnostiky – helikobakter odhalíte i bez lékaře

Ačkoli podezření na infekci helicobacterem můžete mít již na základě zmíněných příznaků, definitivní potvrzení této diagnózy je o něco složitější. Nejspolehlivějšími metodami jsou gastroskopie a diagnostický test ze stolice (podobný tomu těhotenskému).

Gastroskopie je charakteristickým medicínským vyšetřením, při kterém vám vyšetřující gastroenterolog zavádí přes ústa hadičku se sondou až do žaludku. Při gastroskopii se zároveň odebírá pacientovi vzorek sliznice žaludku. Ta se posílá dál na laboratorní vyšetření, které potvrdí nebo vyvrátí výskyt bakterie ve vašem organismu.

Diagnostický test ze stolice je neinvazivní způsob zjištění infekce helicobacterem. To znamená, že při vyšetření ze stolice se nezasahuje přímo do lidského organismu. Vzorek stolice se umisťuje do speciální zkumavky s roztokem, která je součástí tohoto testu. Výsledek tohoto testu se vyhodnocuje podobně jako při těhotenském testu – dvě čárky značí potvrzen nález (výskyt bakterie v organismu). Výhodou testu ze stolice je to, že je volně prodejný v kterékoli lékárně či specializovaném internetovém obchodě. Tento způsob diagnostiky umožňuje zjistit výsledek v pohodlí vašeho domova. Nemusíte kvůli němu chodit k lékaři. Výsledek testu se dozvíte už do 10 minut a vyznačuje se poměrně vysokou mírou přesnosti – cca na úrovni 98%.

Jak probíhá léčba helikobaktera

Pokud některá z diagnostických metod prokázala výskyt bakterie ve vašem organismu, je na čase podstoupit léčbu za účelem eradikace helikobaktera z vašeho organismu. Na výběr máte opět dvě možnosti léčby: medicínskou a domácí (bez lékaře).

Medicínská léčba zahrnuje naordinování kombinace vícero druhů antibiotik a léků potlačujících tvorbu žaludečních šťáv (tzv. Inhibitory protonové pumpy). Léčba se zpravidla začíná trojkombinací léků. V případě, že po spotřebování těchto léků se nedostaví požadovaný efekt, ošetrejúci gastroenterolog zkouší jinou kombinaci účinných antibiotik, případně přistoupí až ke čtyřkombinaci silných léků nebo sekvenční léčbě. Nicméně, pokud je pacient infikován rezistentním kmenem helikobaktera, hrozí nadužívání antibiotik a celkové rozladění organismu.

Při domácím způsobu léčby, který se dá označit i jako alternativní, se přistupuje k onemocnění o něco komplexněji. Tento přístup obnáší nejen užívání přírodních antibakteriálních přípravků na potlačení helikobaktera, ale i celkovou změnu životosprávy a hlavně přijímané potravy.

Doporučujeme především omezit mastné, smažené a dráždivé jídla. Zbytečně nezatěžovat žaludek náročným zpracováním jídel a vyloučit příjem alkoholických nápojů.

Leave a Reply