Přes léky proti plicní houbě (Objednejte antifungální sprej OnycoSolve)

Nové léky v léčbě mnohočetného myelomu

Publikováno 25.8. 2014

Jedná se o skupinu tří léků, které se začaly pro léčbu mnohočetného myelomu využívat až v posledním období. Jejich účinost je mimořádná jak v monoterapii, tak v kombinacích s jinými léky jako jsou kortikoidy nebo cytostatika.

Thalidomid (firemním názvem Myrin, Thalidomid nebo Thalomid)

Thalidomid je lékem s pohnutou historií. Již počátkem 60. let minulého století byl používán pod jménem Contergan proti nevolnosti gravidních žen. Pro závažné nežádoucí účinky – poškození plodu – byl z použití stažen. Teprve na přelomu tisíciletí se přišlo na to, že tento lék je přínosem v léčbě některých maligních onemocnění. Nicméně jeho nežádoucí účinek na plod zůstává, proto jej v žádném případě nesmí vzít gravidní žena, ale ani muž, který by chtěl zplodit dítě.

Mechanismus účinku na myelomové buňky je komplexní, působí přes imunitní systém, brzdí novotvorbu cév a působí na buňky v okolí buněk myelomových (stromální buňky), jejichž normální funkce je důležitá pro život myelomových buněk. Klinické studie prokázaly, že thalidomid podávaný samostatně je účinný u 30% nemocných, u nichž došlo k recidivě nemoci. Při použití kombinace thalidomidu s kortikoidy a chemoterapií je účinnost léčby ještě podstatně vyšší.

Výhody thalidomidu

Thalidomid zásadně netlumí krvetvorbu, je možné jej tedy použít i u nemocných s nízkým počtem krvinek a to bez většího rizika jejich dalšího poklesu. Thalidomid je účinný jak sám o sobě, tak při podání v kombinaci s dalšími protimyelomovými léky – dále významně zvyšuje jejich účinek.

Nežádoucí účinky thalidomidu

Léčba thalidomidem je však spojená s mnoha nežádoucími účinky, které mohou být důvodem k přerušení léčby.

 • Nejčastějším nežádoucím účinkem je narušení či poškození periferních nervů, které se projevuje zhoršenou citlivosti a zejména brněním v prstech horních i dolních končetin. V krajním případě může dojít až ke zhoršení hybnosti končetin
 • Dalším závažným nežádoucím účinkem je zácpa, která si často vynucuje pravidelné užívání projímadel, nejčastěji laktulózy
 • Mimo zácpu si v průběhu léčby nemocní stěžují na zvýšenou spavost, únavu a slabost
 • Mohou se objevit i různé kožní projevy, nejčastěji ve formě červených skvrn.
 • Těsně po podání thalidomidu se může zpomalit srdeční rytmus.
 • Pokud se thalidomid používá v kombinaci s Dexametazonem nebo Prednisonem, dochází k výraznému zvýšení rizika vzniku hluboké žilní trombózy a plicní embolie. Proto se doporučuje profylaktické zajištění injekcí nízkomolekulárním heparinem po dobu léčby, které není nutné v případě podávání samotného thalidomidu.
 • Lék však nepůsobí pouze na nervy v končetinách, působí i na mozkové nervové buňky. U někoho způsobuje mimo ospalost i poruchy psychiky typu deprese a snížení psychické aktivity, bdělosti.

Všechny tyto nežádoucí účinky je třeba sledovat v průběhu léčby a diskutovat o nich. Proto je výhodné, aby o těchto nežádoucích účincích léků věděly i blízké osoby a mohly podat ošetřujícímu lékaři zprávu o změnách, které pozorují, neboť ne všech těchto změn si pacient musí na sobě všimnout. Většina nežádoucích účinků se ovšem dá zvládnout doprovodnými léky či snížením dávky.

Thalidomid má svoje místo nejen v léčbě nově diagnostikovaného nebo recidivujícího onemocnění, dnes se používá i v rámci udržovací léčby mnohočetného myelomu. V rámci udržovací léčby se obvykle podává 50-100 mg denně večer před spaním po dobu jednoho roku.

Bortezomib (firemním názvem Velcade)

Bortezomib je dalším novým lékem pro pacienty s mnohočetným myelomem, který rozšiřuje současné léčebné možnosti. Má zcela nový princip léčebné účinnosti. Nepůsobí již na nukleové kyseliny obsažené v jádře a nepoškozuje je, jak to činí většina ostatních cytostatik, bortezomib působí cestou ovlivnění signálních cest řízení buňky. Tím, že tuto signalizaci poruší, dojde k následnému poškození myelomové buňky, která pak zahyne.

Výhody bortezomibu

Bortezomib se podává v injekční formě. Pokud se podává jako jediný lék (tedy v rámci monoterapie), pohybuje se jeho účinnost u pacientů s relabující nemocí po předchozí léčbě kolem 30%. Pokud se bortezomib používá v kombinaci s ostatními protimyelomovými léky, účinnost léčby se dále zvyšuje.

Nežádoucí účinky
 • Bortezomib nesnižuje zásadně počet bílých a červených krvinek, snižuje pouze počty krevních destiček, proto je nutné jejich počet během léčby sledovat a případně i substituovat.
 • Dalším nežádoucím účinkem bortezomibu je poškození periferních nervů. Periferní nervy poškozuje také thalidomid, ale v případě bortezomibu má poškození trochu odlišné projevy, nejčastějším projevem bývají bolestivé pocity v končetinách. O těchto nežádoucích účincích je nutné informovat lékaře, protože lékař pacientovy pocity nemůže podle žádného laboratorního ukazatele měřit a vyhodnocovat, takže zásadní je, co mu řekne on sám. Výrazné nežádoucí účinky jsou důvodem k redukci dávky, případně k přerušení léčby. Poškození nervů – neuropatie – je obvykle vratné a po přerušení léčby se nepříjemné pocity pomalu ztrácejí. Není to však otázka dnů, ale spíše týdnů až měsíců.
 • Zvracení a nevolnosti se dá velmi dobře zabránit podáním odpovídajících léků.
 • U nemocných léčených bortezomibem se v průběhu léčby častěji vyskytoval pásový opar, a proto je dnes zvykem podávat v rámci profylaxe souběžně s bortezomibem léky proti pásovému oparu (Herpesin, Zovirax).
 • Bortezomib může vést u některých osob ke snížení, u jiných ke zvýšení krevního tlaku. Výjimečně způsobí průjem.
Lenalidomid (firemním názvem Revlimid)

Lenalidomid je lék odvozený od thalidomidu, u něhož se podařilo snížit toxické působení na nervovou tkáň. Má velmi dobrý protimyelomový efekt, léčbu někdy komplikuje poměrně výrazný tlumivý vliv na krvetvorbu.

Revlimid má podobně jako thalidomid mutagenní účinek, proto jej nesmí nikdy použít gravidní žena, ale ani muž, který by chtěl zplodit dítě. Revlimid podobně jako thalidomid zvyšuje v rámci kombinované léčby riziko vzniku žilní trombózy, proto je nutné v průběhu léčby současně podávat preventivně léky snižující riziko trombóz a plicních embolií.

Lenalidomid je vhodným lékem u nemocných s přítomnou neuropatií nebo se zvýšeným rizikem jejího vzniku (např. u nemoných s diabetem). Mechanismus účinku lenalidomidu je komplexní, spočívající především v jeho vlivu imunomodulačním, má ale přímý protinádorový elekt a také tlumí novotvorbu cév.

Výhody lenalidomidu

Lenalidomid je jednou z nejperspektivnějších látek v léčbě mnohočetného myelomu, což je dáno jeho mimořádnou účinností, akceptovatelným toxickým profilem, zejména v oblasti útlumu krvetvorby a snadnou aplikací. Je podáván formou tablet, jedenkrát denně pod dobu 21 dnů s týdenní pauzou v rámci 28 denního léčebného cyklu. Je možné jej použít jak v rámci monoterapie, tak v kombinacích, především s Dexamethazonem, kdy se jeho účinky výrazně zvyšují.

Vysoký tlak – léčba

Farmakologická (tj. podávání léků) léčba vysokého tlaku (hypertenze) je jedním ze základních pilířů interní medicíny a léky užívané proti vysokému tlaku (antihypertenziva) dnes má v medikaci prakticky každý pacient pokročilejšího věku. Jak si můžete přečíst v textu o vysokém tlaku, rozlišujeme dle příčin jeho zvýšení 2 základní skupiny pacientů s vysokým tlakem.

1. Esenciální hypertenze – Sem spadají pacienti, kteří mají tlak zvýšený z celkových příčin – obezita, špatná životospráva, vysoký příjem sodíku, málo pohybu, věk, genetika. Těchto pacientů je drtivá většina, udává se asi 95% hypertoniků. Právě na tuto skupinu se zaměřuje farmakologická léčba pomocí antihypertenziv, o které tento text bude pojednávat.

1. ACE-Inhibitory (ACE-I) – Toto jsou jedny z nejlepších antihypertenziv, a i proto jsem jim věnoval jejich vlastní text. Mají komplexní účinek a kromě snížení tlaku půobí blahodárně na srdeční sval a ledvinovou tkáň. Více si přečtěte v příslušném článku.

5. Diuretika – Tyto látky patří mezi nejstarší antihypertenziva a tlak snižují zvýšením ztrát vody močí. Věnoval jsem ji vlastní článek. Osobně je používám jako odvodňovací léky u srdečního selhávání a nikoliv jako antihypertenziva, ale celkově jsou i z tohoto hlediska poměrně často předepisované. Hlavní nevýhodou jsou ztráty tekutin a iontů. Starého člověka tak můžeme snadno dehydratovat, či mu způsobit nebezpečnou hypokalémii (u některých diuretik naopak hyperkalémii).

6. Nitráty – Nitrátům jsem věnoval zvláštní článek. Nitráty v tepnách uvolňují oxid dusnatý (NO), který působí na hladké svaly tepen a tím snižuje krevní tlak. Hlavní užití nitrátů spočívá spíše v jejich efektu tlumení bolestí na hrudi u anginy pectoris. Nitráty z hlediska snížení tlaku využíváme spíše krátkodobě u tzv. hypertenzní krize, kdy nám do ambulance či na oddělení přijde člověk s příliš vysokým tlakem, který chceme rychle dostat pod kontrolu. V takovém případě obvykle používáme nitráty nitrožilně – např. sloučeniny isosorbid dinitrát a glycerol trinitrát ve formě roztoku (Perlinganit). Z prostředků alternativní medicíny lze prý dlouhodoběji produkci oxidu dusnatého v tepenně stěně posílit podáváním ženšenu.

Hlavní nevýhodou těchto léků je riziko zpomalení srdeční akce (bradykardie), a příliš velký pokles krevního tlaku. Některé z nich by se neměly užívat u osob s CHOPN a astmatem, protože způsobují zužování průdušek.

8. Léky působící na alfa receptory – Účinkují na alfa receptory pro stresové hormony a dělíme je do 3 podskupin.

c) Léky působící na centrální i periferní alfa receptory – Z této skupiny znám a používám lék Ebrantil. Obvykle jej podáváme 2x denně a účinky má dobré. Do kombinace s jinými antihypertenzivy mohu doporučit.

9. Kombinované preparáty – Jedná se o léky, které v 1 tabletě kombinují více výše uvedených lékových skupin. Jejich hlavní výhoda je ta, že člověk nemusí při kombinované terapii užívat tolik tablet. Nejsou tolik účinné, pokud chceme rychle snížit vysoký tlak, ale hodí se k dlouhodobému užívání. Vzhledem k tomu, že těmto formám patří budoucnost, dovolil jsem si vytvořit několik tabulek obsahujících tyto preparáty:

1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.

Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.

© 2011 MUDr. Jiří Štefánek, IČO 88318427 (webmaster: Mgr. Martin Fajmon), Administrace

Plicní hypertenze

Plicní hypertenze je syndrom charakterizovaný vysokým krevním tlakem v plicním oběhu. Za plicní hypertenzi se považuje zvýšení středního tlaku v plicnici nad 25mmHg v klidu nebo nad 30mmHg při zátěži a zvýšení plicní cévní rezistence nad 3WU (Woodovy jednotky).

Syndrom plicní hypertenze zahrnuje řadu stavů od prostého přenosu zvýšených tlaků v levém srdci až po komplikovaná primární onemocnění plicních cév (plicní arteriální hypertenze zahrnující dříve známou primární plicní hypertenzi, chronická tromboembolická plicní hypertenze v důsledku opakovaných plicních embolií), která rychle progredují a nezřídka končí fatálně během několika let od manifestace prvních příznaků.

Centrum pro plicní hypertenzi ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze se věnuje komplexní problematice diagnostiky a léčby plicní arteriální hypertenze a chronické tromboembolické plicní hypertenze jako jediné v České republice včetně léčby chirurgické.

Pohled na plicní cévu u zdravého jedince (vlevo) a u pacienta s plicní hypertenzí (vpravo) Lékaři rozlišují několik typů plicní hypertenze:

 • Plicní arteriální hypertenzi (PAH)
 • Plicní hypertenzi při onemocnění svaloviny nebo chlopní levého srdce
 • Plicní hypertenzi při onemocněních plic
 • Chronickou tromboembolickou plicní hypertenzi

Specializovaná centra pro plicní hypertenzi se soustřeďují především na problematiku plicní arteriální hypertenze (PAH) a chronické tromboembolické plicní hypertenze (CTEPH).

PAH postihuje výstelku malých plicních cév – endotel, který za normálních okolností zabraňuje prosakování krve mimo plicní cévu. Při poškození endotelu u PAH krev do okolí prosakuje. To vede ke smrštění svalů ve stěně cévy a postupně ke zbytnění cévní stěny. Výsledkem je zúžení průsvitu malých plicních cév a zvýšení tlaku krve v této oblasti. Jak jsme již vysvětlili, vysoký krevní tlak v plicích vyčerpává pravou srdeční komoru a brání správnému okysličení krve.

Nejčastější příznaky plicní hypertenze jsou:

  • Dušnost (pocit nedostatku dechu)
  • Únava
  • Závratě, hlavně při posazování a postavování
  • Mdloby
  • Namodralé zbarvení rtů a kůže (cyanóza)
  • Otoky kotníků nebo dolních končetin
  • Bolest na hrudi
  • Zrychlený tep
  • Bušení srdce

Pro pokročilé stádium plicní hypertenze je navíc typické:

 • Nemocný je schopen jen těch nejnutnějších úkonů
 • Nemocný má příznaky onemocnění i v klidu
 • Pacient bývá v obdobích zhoršení nemoci upoután na lůžko

Jak lze diagnostikovat PH?

  Při diagnostice plicní hypertenze lékaři využívají řadu vyšetřovacích metod. Jejich cílem je:
 • Potvrdit nebo vyloučit přítomnost plicní hypertenze,
 • odhalit působení faktorů, které ke vzniku plicní hypertenze mohou přispívat,
 • posoudit, jak funguje Vaše srdce a Vaše plíce.

Na začátku se Vás lékař ptá na projevy plicního onemocnění, na Vaše další choroby, na léky, které užíváte, na onemocnění Vašich příbuzných. Poté Vás podrobně vyšetří.

Následuje řada dalších vyšetření:

 • EKGposoudí zatížení Vašeho srdce při plicní hypertenzi.
 • Vyšetření krvepomůže určit, jak dobře je okysličena Vaše krev a může odhalit některé
 • faktory, které mohou přispívat ke vzniku plicní hypertenze.
 • Rentgenové vyšetření srdce a pliczhodnotí velikost srdce a plicních cév při plicní hypertenzi.
 • Plicní scintigrafiezobrazí, jak jsou Vaše plíce zásobeny krví.
 • CT, případně HRCT hrudníku(tzv. vyšetření v tunelu) upřesní obraz, který lékaři získali při rentgenovém vyšetření srdce a plic.
 • Echokardiografie(ultrazvuk srdce) je jedno z nejdůležitějších vyšetření, které podstoupíte. Při tomto vyšetření lze odhalit přítomnost a také odhadnout závažnost plicní hypertenze. Vyšetření se provádí sondou přes hrudník a případně sondou zavedenou do jícnu, podobně jako při vyšetření žaludku gastroskopem.
 • Spirometriezhodnotí proudění vzduchu ve Vašich plících.
 • Srdeční katetrizace slouží k přesnému měření krevního tlaku a průtoku krve v plících. Při tomto vyšetření také lékaři testují léky, na které plicní hypertenze ve Vašem případě reaguje. Vyšetření se provádí dlouhými dutými ohebnými trubičkami, které se zavádějí z cév v třísle do srdce a plic. Vyšetření je prakticky nebolestivé. Místo vpichu v třísle se umrtví. Po vyšetření je však zapotřebí několik hodin ležet na zádech, aby se vpichy v cévách v třísle dobře uzavřely.

Protože plicní hypertenze je onemocnění relativně vzácné, ale také velmi závažné, soustřeďuje se péče o pacienty s touto chorobou po celém světě do specializovaných center, aby zdravotníci v těchto centrech měli maximum zkušeností s diagnostikou i léčbou. V České republice má největší zkušenosti s léčbou plicní hypertenze II. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Léčba plicní arteriální hypertenze Předpokladem úspěšné léčby je změna životního stylu a dietních návyků:

 • Nechte si od Vašeho lékař podrobně vysvětlit příznaky plicní hypertenze a při jejich zhoršení jej ihned kontaktujte.
 • Denně sledujte svoji váhu a při jejím zvýšení o 1,5 kg ihned kontaktujte Vašeho lékaře.
 • Častěji odpočívejte a nepřemáhejte se.
 • Nezvedejte břemena těžší než 5 kg, v opačném případě může dojít ke zvýšení krevního tlaku ve Vašich plicích.
 • Stravu přisolujte podle pokynů Vašeho lékaře.
 • Každý rok se nechte očkovat proti chřipce.
 • Nekuřte.
 • Nepijte alkohol.
 • Neužívejte žádné léky bez vědomí Vašeho lékaře.
 • Pro ženy je krajně nebezpečné těhotenství. Poraďte se s Vaším lékařem o vhodném způsobu antikoncepce.

Plicní arteriální hypertenze je nevyléčitelné onemocnění.Lékaři však dnes mají k dispozici řadu možností léčby, kterou lze zásadně zmírnit příznaky choroby, zlepšit kvalitu života a prodloužit život. Mezi tyto léky patří

U pacientů, kteří na tuto léčbu nereagují, je k dispozici tzv. specifická léčba v podobě tablet, podkožních infúzí, nitrožilních infúzí, případně inhalací. Za poslední možnost léčby plicní arteriální hypertenze se považuje transplantace plic. Zásadní metodou je také rehabilitace.

O způsobu léčby rozhodne lékař na základě:

 • Pečlivého posouzení Vašeho zdravotního stavu,
 • závažnosti Vašeho onemocnění,
 • reakce Vašich plicních cév na jednotlivé způsoby léčby,
 • očekávaného vývoje Vašeho onemocnění ,
 • Vašeho názoru či rozhodnutí.

* Vazodilatancia jsou léky, které rozšiřují (dilatují) cévy. To umožňuje snazší proudění krve v plících a přináší úlevu od příznaků nemoci. * Antikoagulancia jsou léky, které snižují srážlivost krve (koagulaci) a tak zlepšují její proudění v cévách. Nejčastěji budete užívat preparát, který se jmenuje Warfarin. Léčba Warfarinem se může komplikovat krvácením, proto je nutné účinnost léčby pravidelně kontrolovat při krevních odběrech (tzv. Quickův test nebo INR). * Diuretika snižují objem tekutin v organizmu zvýšením močení (diurézy). Nižší objem tekutin v těle snižuje výšku krevního tlaku v plících a ulehčuje činnost srdci při pumpování krve. * Inhalace kyslíku zlepšuje okysličení krve, které je při plicní hypertenzi nedostatečné. Nejúčinnější je dlouhodobá inhalace kyslíku, alespoň 14-15 hodin denně. O transplantaci plic se uvažuje v případě vyčerpání všech ostatních možností léčby PAH. Většinou se transplantuje jedna nebo obě plíce a funkce srdce se po transplantaci upraví. Centrum pro plicní hypertenzi ve VFN v Praze úzce spolupracuje s transplantačním centrem ve Fakultní nemocnici Motol, které je vedeno prof. Pafkem. Před transplantací chirurg pacienta vyšetří a zařadí na tzv. čekací listinu. Čekací doba pak závisí na výběru vhodného dárce, průměrně se pohybuje kolem 250 dní. Léčba chronické trombembolické plicní hypertenze Podobně jako u PAH je u CTEPH základem úspěšné léčby změna životního stylu (viz výše). U více jak 60 % pacientů s CTEPH lze provést chirurgický zákrok (tzv. endarterektomii plicnice), jejímž principem je odstranění usazených s zorganizovaných krevních sraženi z plicních cév. Jedná se o velmi složitý výkon v mimotělním oběhu. Úspěšnost operace je vysoká, drtivá většina nemocných po operaci je prakticky vyléčena a dále musí užívat jen léky na ředění krve.

II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

přednosta II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Potřebujete se poradit s lékařem o svém zdravotních stavu? Jeho odpověď obdržíte do 3 pracovních dnů. Napsat lékaři

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Klikněte na část těla, která Vás trápí a otestujte se online.

Archiv živých diskusí zde

Na vaše dotazy odpovídají na Ordinace.cz lékaři z různých odborů při pravidelných chatech, zde si můžete přečíst položené otázky i odpovědi odborníků.

Potřebujete se poradit s lékařem o svém zdravotních stavu? Jeho odpověď obdržíte do 3 pracovních dnů. Napsat lékaři

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Chcete-li mít přehled o nových článcích na Ordinace.cz, objednejte si zdarma náš pravidelný zpravodaj.

 • Příznaky rakoviny, které bychom neměli podceňovat (4868 čtenářů)
 • Zubní kámen. Jak ho odstranit? (4455 čtenářů)
 • Máte neustále ucpaný nos a rýmu? Možná se jedná o nosní polypy. (3755 čtenářů)
 • Rýmovník, bylinka nejen na rýmu a nachlazení (3221 čtenářů)
 • Příspěvek na péči: Pro koho je určený a jak o něj zažádat (2497 čtenářů)
 • Od ledna 2018 se zásadně mění očkovací kalendář pro děti i dospělé (2389 čtenářů)
 • Pozor na zubní kazy u dětí. Vznikají rychleji než u dospělých a chrup mohou doživotně poškodit. (2166 čtenářů)
 • Nemocné ledviny nebolí (1910 čtenářů)
 • Kdo má nárok na lázně a jaké jsou typy úhrad (1805 čtenářů)
 • Předání zdravotnické dokumentace při změně lékaře (1676 čtenářů)

Byla jsem před pár lety na operaci refluxu od té doby pořád potíže ale šlo to. Mnohokrát… Diskutovat

ahaaa..a nekupuješ to náhodou u kadeřnice? ja mam pocit, že mi nabízela něco podobného.. Diskutovat

Udělají vám komplexní nutriční typologii a na základě toho vám sestaví výživový plán.… Diskutovat

Děkujeme Vám za všechny dotazy a připomínky.

Copyright Pears Health Cyber, s. r. o. 2018,

Poslední aktualizace 3.4.2018, ISSN 1801-8467

Biodeur – Chytrá houba: Účinná zbraň proti mykóze nehtů

Trápí vás časté plísně nohou a nehtů? Nemusíte se za to stydět – patříte mezi početnou skupinu Čechů – na tento problém si stěžuje 60 % populace! Příčinou bývá zapaření nohou, potivost a pomnožení mikroflóry. Většinou ji podpoříme nošením nevhodných bot a nebo ji “ulovíme” na koupališti či ve sprše sauny.

Příčinou nemoci je většinou zanedbaná infekce meziprstí, těsné a neprodyšné boty, čeká na podlaze společných umýváren, sprch, na koupalištích. Přivodíme si ji i nedostatečnou péčí o chodidla a hygienou nohou. Plísně kromě svědění poškozují nehty, které zarůstají, třepí se, nebo jsou zrohovatělé. Plísně také podporují tvorbu nepříjemného pocení či zápachu nohou. Právě tyto potíže odstraní spolehlivě Chytrá houba.

Objevena byla před sedmdesáti lety, ale většinu z toho času byla využívána pro likvidaci plísní z půdy a zdí. Svými vlákny totiž proniká do buněk plísní nebo kvasinek a čerpá z nich potřebnou výživu. Nemusíte se bát, že by se poté, co zlikviduje plísně, pustila i do vás. Když nevítané hosty zcela vyčerpá, tak se stáhne. Lidské tělo pro ni není přirozeným prostředím a neumí na něm přežít. “Chytrá” se houbě říká proto, že naroste přesně do takové velikosti, aby na škůdce stačila, a když je odstraní, tak se stáhne.

Chytrá houba velmi dobře funguje také na lupénku, atopický ekzém, špatně se hojící rány diabetiků, bércové vředy a ostatní.

Léčivé účinky tohoto českého patentu byly potvrzeny během třicetiletého výzkumu – laboratorními testy, ale i praktickým odzkoušením v nemocnicích, na klinikách a v ordinacích kožních lékařů. To vše pod dohledem předních českých lékařských mikrobiologů a dermatologů.

Chytré houbě se mnoho let intenzivně věnuje i MUDr. Karel Mencl CSc., zástupce primáře Oddělení klinické mikrobiologie Pardubické krajské nemocnice, a.s. a Ordinář lékařské mykologie PKN,a.s., a také zástupce ČR v Evropské konfederaci lékařské mykologie (ECMM). Proto můžete věřit, pokud říká: “U přípravků nebyly zaznamenány vedlejší, natož nežádoucí účinky ani u skupiny osob se sníženou imunitou a dětí.”

Pro různé druhy přípravků jsou používány druhy kmenů, které svými vlastnosti nejvíce zasahují daný problém.

Se zmíněnými plísňovými onemocněními nohou bojuje přípravek Biodeur – chytrá houba (Pythium oligandrum). „Jde o mikrobiální přípravek, který potlačuje zápach, potivost a plísňové projevy v meziprstí. Chytrá houba je parazit. Původce nepříjemných kožních onemocnění vysaje a zlikviduje. Můžete ji s klidem používat i v těhotenství, při kojení. Jak už řekl MUDr. Mencl, je určen i pro lidi s oslabenou imunitou, diabetiky a děti.

Chytrá houba Pythie Biodeur Nail

Biologický přípravek stačí rozpustit v troše teplé vody. Suspenzí pak napustíte obklad z tampónu či gázy a přiložíte na nehty. Zábal by měl zakrýt nehty, ale zároveň být ve styku s prsty i ze spodní strany. Pak ho překryjete například mikrotenovým sáčkem, oblečete ponožku a necháte působit přes noc. Tento postup budete opakovat dle návodu výrobce. Samozřejmě, že přesný postup vám nabízí výrobce na obalu a všechny podrobnosti lze zjistit i na www.chytrahouba.cz.

“Zbylou suspenzí doporučuji vytřít obuv, kterou jste nosili v době, kdy už vás plíseň, trápila. Je totiž zapotřebí zlikvidovat ji i z bot, aby tam na vás „nepočkala“ a problémy se opět nevrátily,” radí MUDr. Mencl.

Preparáty s chytrou houbou se prodávají v lékárnách, drogeriích nebo zelených lékárnách.

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Potřebujete se poradit s lékařem o svém zdravotních stavu? Jeho odpověď obdržíte do 3 pracovních dnů. Napsat lékaři

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

..a nepomohlo to ani trochu. Kůže kolem nehtů, kterou mám místy popraskanou, přes noc tak naměkla až mě to další den bolelo, celkově nepříjemné. Proceduru jsem dokončil celou, ale na nehtech nebyla jediná známka zlepšení a tudíž ani důvod kupovat další “chytré houby”. Například u těch fixů za 400 kč alespoň vidíte nějaké vybělení.

8. června 2011, 23:43:42

Mám stejnou zkušenost. Vyzkoušel jsem kde co, ale nakonec jsem musel stejně k lékaři. Předepíše co pomůže a ještě je to za pár korun. Nevěřte komerčním přípravkům. Jsou předražené a nefungují.

28. dubna 2015, 07:53:17

Já musím říci, že mě chytrá houba zabrala. Chvilku trvalo než poškozený nehet odrostl, ale super.Jedna kůra a plísen na nehtu se už nevrátila. Tedy zatím je to cca půl roku a nehet krásný zdravý.

30. prosince 2015, 21:23:48

Celkový počet příspěvků v diskusi: 3. Vstoupit do diskuse.

Klikněte na část těla, která Vás trápí a otestujte se online.

Archiv živých diskusí zde

Na vaše dotazy odpovídají na Ordinace.cz lékaři z různých odborů při pravidelných chatech, zde si můžete přečíst položené otázky i odpovědi odborníků.

Potřebujete se poradit s lékařem o svém zdravotních stavu? Jeho odpověď obdržíte do 3 pracovních dnů. Napsat lékaři

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Chcete-li mít přehled o nových článcích na Ordinace.cz, objednejte si zdarma náš pravidelný zpravodaj.

 • Příznaky rakoviny, které bychom neměli podceňovat (4868 čtenářů)
 • Zubní kámen. Jak ho odstranit? (4455 čtenářů)
 • Máte neustále ucpaný nos a rýmu? Možná se jedná o nosní polypy. (3755 čtenářů)
 • Rýmovník, bylinka nejen na rýmu a nachlazení (3221 čtenářů)
 • Příspěvek na péči: Pro koho je určený a jak o něj zažádat (2497 čtenářů)
 • Od ledna 2018 se zásadně mění očkovací kalendář pro děti i dospělé (2389 čtenářů)
 • Pozor na zubní kazy u dětí. Vznikají rychleji než u dospělých a chrup mohou doživotně poškodit. (2166 čtenářů)
 • Nemocné ledviny nebolí (1910 čtenářů)
 • Kdo má nárok na lázně a jaké jsou typy úhrad (1805 čtenářů)
 • Předání zdravotnické dokumentace při změně lékaře (1676 čtenářů)

Za týden to budou 3 měsíce po zákroku. Teď je to 3 týdny od doby co jsem dostala nejdříve… Diskutovat

ahojky, ja jsem ho užívala copak by tě zajímalo? Diskutovat

Ještě bych se chtěl opravit abych si neprotiřečil, že Lexaurin apod. nemá primárně s… Diskutovat

Děkujeme Vám za všechny dotazy a připomínky.

Copyright Pears Health Cyber, s. r. o. 2018,

Poslední aktualizace 3.4.2018, ISSN 1801-8467

Leave a Reply