Plicní infekce u psů (Objednejte antifungální sprej OnycoSolve)

Pneumonie u psů: Příznaky, léčba

Zápal plic u psů – zánětlivý proces v plicní tkáni, ve které jsou ovlivněny plicní sklípky, provádět dýchací funkce.

Nejčastěji se nemoc se nazývá zánětplíce. V důsledku zápalu plic u psů narušil proces správného dýchání, je mikrobiální růst, a ve vážných případech, hnis se hromadí v plicních sklípcích.

typy pneumonie

Existuje několik typů pneumonie původu:

 1. Bakteriální zánět plic infekčního původu je častější u štěňat, když dostane jeho dýchací cesty krmit. Zpravidla se jedná o sekundární infekce.
 2. Houbové pneumonie – porážka plicní tkáně houbové agenty kryptokokózy. Toto onemocnění je prakticky neléčitelná.
 3. Parazitární pneumonie vyskytuje v důsledku infekce larvami některých hlístic a červů, které se stěhují do plic psa.
 4. Virové pneumonie je komplikací virové epidemie šelem, zejména u štěňat a neočkovaných zvířat.

Příznaky zápalu plic u psů

Jasný Diagnóza je stanovena pouze na základěX-ray vyšetření, protože příznaky tohoto onemocnění mohou být zaměněny s jinými chorobami. Hlavním příznakem je kašel u psů. Také ho doprovázel:

I když se stane, že pes má zápal plic bez jakýchkoliv příznaků horečky. Proto při kašli pes je naléhavá potřeba pro zobrazení veterináři a x-paprsky v plicích.

léčba onemocnění

Léčba pneumonie u psů může trvat velmidlouho, až několik týdnů. Proto je hlavním úkolem – stabilizovat stav zvířete. Používá především antibiotika, která se provádí v průběhu nemocničních injekcí. Jeho účelem – zničit bakterie, které se vyvíjejí v plicních sklípcích.

Nicméně, ne všechny léky jsou dostatečněproniknout do hnis a hlen, takže je třeba komplexní léčbu. To zahrnuje fyzioterapii, který se koná nejméně čtyřikrát denně. Veterinář při postupech chrastítka hrudním košem psa mít dobrý hlen a opouští tělo.

V závažných případech jmenovánakyslíkem, Tato umělá ventilace, kyslík obohacuje krev zvířete. Psi s příznaky dušnosti, zvracení, řídká stolice přítomnost, nepřítomnost chuti infuznaya terapie prováděné za stacionárních podmínek.

Po stabilizaci stavu zvířete za podmínekNemocnice pokračovat v léčbě doma je to možné. Je důležité správné péče o psa. Je lepší jít minimálně v nepříznivém počasí. Nicméně, ujistěte se, že poskytovat pacientům s plicní cvičení. Nemůžete potlačit kašel zvířete, a všemožně stimulovat hlenu ven z plic.

OnemocnД›nГ­ srdce u psЕЇ lze ГєspД›ЕЎnД› lГ©ДЌit

Autor: MVDr. Martin Е ando

I psi mohou trpět onemocněním srdce a oběhového systému. Může jít o nemoci vrozené nebo získané. Vrozené vady nebývají příliš časté a představují jen asi 5% veškerych srdeičních vad u psů. Nejčastěji jde o detekty v přepážce mezi srdečnimi předsíněmi nebo komorami, o vady jedntlivých srdčáních chlopní nebo o neuzavření některých cévních spojek z období embronálního života štěňat. Tyto vady se projevují celkovou slabostí a zaostáváním v růstu oproti ostatním štěňatům a dalšími typickými příznaky srdečního selhání. Ne vždy jsou však tyto příznaky patrné již od narození a projeví se až ve chvíli, kdy srdeční sval není schopen se s tímto vrozeným handicapem vyrovnat. Jedinou možností rozpoznání vrozené srdeční vady pak bývá prohlídka u veterinárního Iékaře, který může při poslechu zjistit srdední šelest. Tato onemocnění nemívají příliš dobrou dlouhodobou progózu. Je také třeba dobře zvážit, zda nadále připouštět rodiče postiženého štěněte, neboť vrozené vady mohou být dědičné. Mnohem častěji jsou získaná onemocnění srdce, ať už jde o onemocnění srdečních chlopní, vlastní srdeční svaloviny (myokardu) nebo osrdečníku (perikardu). Vůbec nejčastěji zjišťovanou vadou u psů je degenerativní onemocnění dvojcípé nebo trcícípé chlopně, tzv. endokardióza neboli chlopňová fibróza. Vyskytuje se u stárnoucích psů, zejména malých plemen. Mezi nejčastěji postižená plemena patří kavalír king Charles španěl, kokršpaněl, pudl, malý knírač, jezevčík, čivava nebo pekingský palácový psík. Důsledkem tohoto onemocnění je progresivní postupně se zhoršující nedomykavost, chlopní projevující se přfznaky chronického srdečního selhání. Při včasné diagnostice je však o nemoc s poměrně dobrou prognózou a při vhodně nasazené kombinaci léků Ize život psa prodloužit i o několik let. Vzácnějším onemocněním chlopní je endokarditida (bakteriální zánět chlopni). Častým zdrojem původců zánětů chlopní bývají, přechozené neléčené angíny nebo zubní kámen tvořící se na neudržovaném psím chrupu. Současně s postižením chlopní můžeme zjišťovat i postižení jiných orgánů zejména ledvin, nervového systému a kloubů. U těchto onemocnění je prognóza velmi nejistá vzhledem k možnosti vzniku častých embolií. Mezi další choroby srdce u psů patří postižení vlastního srdečního svalu, které může mít nejrůznéjší příčiny. Infarkt myokardu, o kterém se často hovoří u lidí, se může vyskytnou i u psů, jde však o onemocnění poměrně vzácné. Nejčastější nemocí postihující psí srdeční svalovinu je tzv. idiopatická kardiomyopatie. Jde o degenerativní onemocnění u něhož neznáme přesnou příčinu. Jako o možném vyvolávajícím faktoru se uvažuje o nedostatku aminokyseliny L-karnitinu ve výživě. Tato nemoc se projevuje u psů v mladším a středním věku, nejčastěji mezi druhým a sedmým rokem života. Bývají postižena především velká plemena psů (německé dogy, boxeři, němečtí ovčáci, novofundlandani, nejrůznější španělé). Následkem degenerativních změn v myokardu bývá ztenčení srdečních sěén a objemové přetížení předsíní a komor. Velmi častou komplikací jsou arytmie, tj. poruchy pravidelného srdečního rytmu. Jak vyplývá z uvedené charakteristiky, má toto onemocnění podstatně nepříznivější prognózu než chlopňové vady, a doba přežívání psů se pohybuje v týdnech. Zřídkakdy pes přežije déle než půl roku od zjištění nemoci. Avšak existují i výjimky. Již téměř tři roky mám v léčení leonbergra s kardiomyopatií, který stále žije plnohodnotným životem. Za splnění určitých podmínek, jako je omezení nadměrné fyzické námahy a psychického vzrušování. Je zajímavé, že i na psí kardiaky, včetně zmíněného leonbergra, má značný vliv počasí a nesvědčí jim zejména letní horka. Relativně vzácně se u psů vyskytují nemoci osrdečníku, kdy se uvnitř osrdečníkového vaku hromadí tekutina, která tlačí na srdeční svalovinu a vyústění velkých cév, a vzniká tzv. srdeční tamponáda. Nejčastěji má tato tekutina krvavý charakter a k jejímu nahromadění může dojít bud po úraze, po nahlodání cév nádorovým procesem, nebo z jiných neznámých příčin. Ve své praxi jsem se s tímto chorobným procesem setkal ve dvou případech, u německého ovčáka. V jednom případě jsme přistoupili k léčbě tzv. parciální perikardektomii, kdy se chirurgicky odstraní část osrdečníku, čímž se umožní odtok neustále se tvořící tekutiny a sníží se tím tlak osrdečníku na srdce, Díky zákroku se nám podařilo prodloužit život tohoto psa o více než jeden rok. Druhého psa jsme však vzhledem k závažnosti jeho celkového zdravotního stavu, po dohodě s majitelem, utratili. Řada jmenovaných srdečních onemocnění nemusí zpočátku zvířatům vadit a nemusí se klinicky projevit, protože srdce a krevní oběh mají velkou schopnost kompenzace. Držení parametrů krevního oběhu je umožňováno zejména reflexním zúžením periferních cév, zrychlenou srdeční činností a zároveň zvýšenou schopností srdečního svalu stahovat se. Pokud však dojde k selhání nebo přemrštění těchto kompenzačních mechanismů, dochází k nástupu projevů srdečního selhání. Vznik tohoto stavu může být uspíšen zvýšenými nároky na srdce například při obezitě, nadměrné fyzické aktivitě, při vysoké teplotě a vlhkosti prostředí, při některých onemocněních dýchacího systému nebo ledvin, při některých toxických nebo infekčních procesech, stejně jako v důsledku anestézie při operacích. Klinické příznaky srdečního selhání se liší podle toho, zda je více postižena levá nebo pravá polovina srdce. Při levostranném srdečním selhání dochází k nedostatečnému přečerpávání okysličené krve z malého plicního oběhu do velkého tělního oběhu. V důsledku toho se krev hromadí v plicích. Následkem zvyšování tlaku krve v malém krevním oběhu dochází ke vstupu tekutiny z plicních cév do plicních sklípků a vzniká tzv. plicní edém (otok). Dráždění dýchacích cest v důsledku plicního edému se pak projevuje dušností a kašlem. Tyto příznaky mohou být nevýrazné a mohou se projevovat jen při nadměrné námaze nebo vzrušení, ale i velmi těžké a přímo ohrožovat život psa. Při nedostatečnosti pravé poloviny srdce dochází naopak ke stagnaci krve ve velkém krevním oběhu, následkem jsou pak otoky různých částí těla. Velmi často bývá oteklé podkoží na končetinách a celé spodině těla, od krku přes hrudník a břicho až k pohlavním orgánům. Prakticky vždy dochází k vodnatelnosti v břišní dutině, projevující se zvětšeným tuhým břichem. Velmi výjimečně Ize zjistit otok pouze malé omezené části těla. Mohu ze své praxe zmínit například případ pudla, u kterého se srdeční selhání projevilo pouze vodnatelností v hrudní dutině okolo plicních laloků, což mělo za následek ztížené namáhavé dýchání. V jiném případě jsem zaznamenal u psa pouze otok v podsaničí. Stejné projevy jako selhání pravé předsíně a komory mívá i onemocnění perikardu. V tomto případě se zvyšuje tlak na ústí horní a dolní duté žíly, a vázne návrat krve z velkého tělního oběhu. V některých případech se srdeční nedostatečnost může projevovat i krátkodobými epizodami bezvědomí nebo slabostí končetin. I tyto stavy souvisejí se vzrušením nebo fyzickou námahou, trvají obvykle jen několik sekund a velmi rychle dochází k zotavení. Jsou vyvolány okamžitým nedokysličením mozku v uvedených vypjatých situacích, kdy vázne v centrálním nervovém systému krevní zásobení. Vysoké procento srdečních onemocnění, zejména chlopňových vad, se dá poměrně dobře terapeuticky ovlivnit. Používá se kombinace léků zvyšujících sílu srdečních stahů, snižujících vysoký krevní tlak, zabraňujících hromadění přebytečné vody v organismu, popř. ovlivňujících nepravidelnosti v srdečním rytmu. Je však nezbytné zdůraznit, že naději na léčebný úspěch má pouze včasné zahájení terapie. Proto, pozorujete-li u svého psa počínající zvýšenou unavitelnost a neschopnost snášet větší zátěž, občasné pokašlávání, omdlívání nebo otoky břicha či podkoží, vyhledejte zavčas svého veterinárního lékaře.

769 01 HoleЕЎov

tel.: +420 573394511

zdroj: Pes pЕ™Г­tel ДЌlovД›ka – autorskГЅ ДЌlГЎnek, vydГЎnГ­ ДЌ. 6, strana 7

podД›kovГЎnГ­: Tento text byl pЕ™evzat z ДЌasopisu “Pes pЕ™Г­tel ДЌlovД›ka” dГ­ky laskavГ©mu svolenГ­ redakce.

souhlas: ДЊlГЎnek byl zveЕ™ejnД›n se souhlasem redakce a autora a nebyl nijak jazykovД› upravovГЎn.

Klub chovatelЕЇ psЕЇ leonbergerЕЇ ДЊR

31. ledna 2018 – ДЊl.pЕ™Г­spД›vky 2018

ZГ­tra jiЕѕ zaДЌГ­nГЎ Гєnor. PЕ™ipomГ­nГЎme vЕЎem, kteЕ™Г­ jeЕЎtД› neuhradili ДЌl.pЕ™Г­spД›vek do KCHL, Еѕe majГ­ ДЌas pouze do 28.2. Pak si nezaplacenГ­m z vlastnГ­ho rozhodnutГ­ svГ© ДЌlenstvГ­ ukonДЌГ­. . VГ­ce.

LГ­bГ­ se VГЎm strГЎnky klubu? PodpoЕ™te nГЎs a sdГ­lejte na sociГЎlnГ­ sГ­ti Facebook.

PsГ­ infekce a nemoci

Psinka je velmi nebezpeДЌnГ© virovГ© onemocnД›nГ­ psЕЇ a norkЕЇ. Infekce se projevuje v nД›kolika formГЎch:

ZvlГЎЕЎtД› vnГ­mavГЎ jsou ЕЎtД›Е€ata, ale onemocnД›t mohou takГ© starЕЎГ­ zvГ­Е™ata. DostavujГ­ se horeДЌky, nechutenstvГ­, vГЅtoky z oДЌГ­ a nosu, kaЕЎel, zvracenГ­ a prЕЇjem, neteДЌnost zvГ­Е™at. PЕ™i postiЕѕenГ­ nervovГ©ho aparГЎtu vГ­dГЎme rovnД›Еѕ kЕ™eДЌe a ДЌasto dochГЎzГ­ k Гєhynu nemocnГЅch psЕЇ. NebezpeДЌГ­ psinky spoДЌГ­vГЎ takГ© v tom, Еѕe i u ГєspД›ЕЎnД› vylГ©ДЌenГ©ho psa se mohou v prЕЇbД›hu Еѕivota objevovat komplikace (postiЕѕenГ­ zubnГ­ skloviny, tzv. psinkovГЅ chrup, postiЕѕenГ­ kloubЕЇ, zГЎЕЎkuby rЕЇznГЅch svalovГЅch skupin, epileptiformnГ­ zГЎchvaty. ). Virus psinky je pomД›rnД› citlivГЅ na vyЕЎЕЎГ­ teploty, avЕЎak v zimnГ­m obdobГ­ mЕЇЕѕe naopak pЕ™eЕѕГ­vat v prostЕ™edГ­ i nД›kolik tГЅdnЕЇ.

Parvovirus (obecnД› nazГЅvГЎn jen “parva”) zpЕЇsobuje vysoce nakaЕѕlivГ© onemocnД›nГ­ psЕЇ, kterГ© se projevuje zvracenГ­m a prЕЇjmy a ДЌasto konДЌГ­ Гєhynem. Parvovirus nachГЎzГ­me velmi ДЌasto v populaci ЕЎtД›Е€at. NejДЌastД›jЕЎГ­m zdrojem viru je kontaminovanГЅ trus, kterГЅm se nakazГ­ jeden pes od druhГ©ho. PasivnД› se mЕЇЕѕe pЕ™enГЎЕЎet parvovirus rovnД›Еѕ kontaminovanou srstГ­, tlapkami a infikovanГЅmi pЕ™edmД›ty. PotЕ™Г­snД›nГ© klece, boty ДЌi rЕЇznГ© pЕ™edmД›ty, se kterГЅmi infikovanГЅ pes pЕ™iЕЎel do styku, mohou bГЅt rovnД›Еѕ zdrojem viru pro vnГ­mavГ©ho psa. Parvoviry jsou navГ­c extrГ©mnД› odolnГ© jak proti vysokГЅm a nГ­zkГЅm teplotГЎm, tak i proti vД›tЕЎinД› dezinfekДЌnГ­ch prostЕ™edkЕЇ. Jejich pЕ™eЕѕГ­vГЎnГ­ v trusu se odhaduje na roky.

UpozornД›nГ­. Pokud se v domГЎcnosti nachГЎzel pes s klinickГЅmi projevy psinky a parvovirГіzy (nezГЎleЕѕГ­ na tom, zda se vylГ©ДЌil ДЌi uhynul nebo byl utracen) je potЕ™eba i pЕ™es dЕЇkladnou dezinfekci vЕЎech prostor a prostЕ™edГ­ poДЌkat s pЕ™Г­chodem novГ©ho ЕЎtД›nД›te alespoЕ€ pЕЇl roku, nebo si poЕ™Г­dit ЕЎtД›nД› jiЕѕ plnД› oДЌkovanГ©, s dostateДЌnou hladinou protilГЎtek proti tД›mto infekcГ­m. V praxi to znamenГЎ pЕ™ivГ©st si dobЕ™e naoДЌkovanГ© ЕЎtД›nД› starЕЎГ­ 4 mД›sГ­cЕЇ.

Koronavirus je vedle parvoviru dalЕЎГ­ virus, kterГЅ je dnes nejДЌastД›jЕЎГ­ pЕ™Г­ДЌinou virovГ©ho prЕЇjmu. MЕЇЕѕe postihovat psy kaЕѕdГ©ho stГЎЕ™Г­, nejДЌastД›ji se vЕЎak vyskytuje u ЕЎtД›Е€at. PЕ™Г­znaky onemocnД›nГ­ jsou prЕЇjmy, zvracenГ­, silnГЎ ЕѕГ­zeЕ€, nechutenstvГ­ a celkovГЎ seЕЎlost. Mohou se vyskytovat takГ© pЕ™Г­pady, kdy se pes nakazГ­ obД›ma viry – jak parvovirem, tak koronavirem – najednou. SouДЌasnГЎ infekce rЕЇznГЅmi viry a pЕ™idruЕѕenou bakteriГЎlnГ­ mikroflГіrou vede ДЌasto k tД›ЕѕkГ©mu zГЎnД›tu zaЕѕГ­vacГ­ho traktu a k ГєhynЕЇm.

InfekДЌnГ­ hepatitida psЕЇ

InfekДЌnГ­ hepatitida psЕЇ je virovГ© onemocnД›nГ­ postihujГ­cГ­ pЕ™edevЕЎГ­m jГЎtra. NД›kdy probГ­hГЎ onemocnД›nГ­ bez vГЅraznГЅch klinickГЅch pЕ™Г­znakЕЇ (inaparentnГ­ infekce). MЕЇЕѕe dochГЎzet k zГЎkalЕЇm rohovky, vД›tЕЎinou jednostrannГЅm, kterГ© vЕЎak mohou po odeznД›nГ­ nГЎkazy bez nГЎsledkЕЇ zmizet. Pokud se dostavujГ­ klinickГ© pЕ™Г­znaky onemocnД›nГ­, jde o horeДЌku, zvracenГ­, prЕЇjem a pЕ™edevЕЎГ­m o bolesti bЕ™icha v krajinД› za chrupavkou hrudnГ­ kosti. Mimo zГЎnД›tu jater se u chronickГЅch pЕ™Г­padЕЇ dostavuje takГ© tД›ЕѕkГ© postiЕѕenГ­ ledvin.

InfekДЌnГ­ tracheobronchitida (dlouho znГЎmГ© onemocnД›nГ­ pod nГЎzvem “psincovГЅ kaЕЎel”) je akutnГ­, vysoce nakaЕѕlivГ© onemocnД›nГ­, jehoЕѕ podstatou je infekce komplexem rЕЇznГЅch virЕЇ a bakteriГ­. Jde pЕ™edevЕЎГ­m o adenoviry, virus parainfluenzy psЕЇ, reovirus psЕЇ, mohou se pЕ™idruЕѕit takГ© dalЕЎГ­ viry (napЕ™. virus psinky a parvovirus, pЕ™Г­p., mykoplazmata). Jako sekundГЎrnГ­ bakteriГЎlnГ­ mikroflГіra se pЕ™idruЕѕujГ­ mnohГ© bakterie, kterГ© komplikujГ­ prvotnГ­ onemocnД›nГ­ a zhorЕЎujГ­ jeho klinickГЅ obraz. Z bakteriГЎlnГ­ mikroflГіry je to pЕ™edevЕЎГ­m Bordetella bronchiseptica, kterГЎ spolu s viry navozuje tД›ЕѕkГЅ prЕЇbД›h infekce. Jako hlavnГ­ pЕ™Г­znak se u tohoto infekДЌnГ­ho onemocnД›nГ­ velmi vГЅraznД› projevuje silnГЅ kaЕЎel se zvracenГ­m a dГЎvenГ­m, dostavujГ­ se takГ© vГЅroky, ДЌasto aЕѕ hnisavГ©, z oДЌГ­ a nosu.

BoreliГіza psЕЇ (lymeskГЎ choroba)

BoreliГіza psЕЇ (lymeskГЎ choroba) je zdlouhavГЎ bakteriГЎlnГ­ infekce, kterГЎ mЕЇЕѕe navodit dlouhodobД› bolestivГ© stavy. HlavnГ­mi pЕ™Г­znaky jsou artritidy s nГЎhlГЅm vznikem znaДЌnГЅch bolestГ­, dostavuje se kulhГЎnГ­, horeДЌky, nechutenstvГ­, neteДЌnost a deprese. TД›ЕѕkГ© formy boreliГіzy postihujГ­ srdce, mozek a ledviny.

LeptospirГіza je bakteriГЎlnГ­ onemocnД›nГ­, jehoЕѕ pЕЇvodce – leptospiry – nachГЎzГ­me velmi ДЌasto u volnД› ЕѕijГ­cГ­ch zvГ­Е™at, kterГЎ je mohou po dlouhou dobu vyluДЌovat a ЕЎГ­Е™it tak infekci. Pes se nakazГ­ pЕ™Г­mo od nemocnГЅch zvГ­Е™at nebo pitГ­m kontaminovanГ© vody. Jako hlavnГ­ pЕ™Г­znaky lze uvГ©st vysokГ© horeДЌky, Еѕloutenku, krvГЎceniny na sliznicГ­ch a krev v trusu. NД›kterГ© sГ©rovary leptospir jsou pЕ™enosnГ© na ДЌlovД›ka a vysoce nakaЕѕlivГ© (Weilova Еѕloutenka).

Vzteklina je jedna z nejobГЎvanД›jЕЎГ­ch velmi nebezpeДЌnГЅch nГЎkaz zvГ­Е™at. Atakuje mozek a onemocnД›nГ­ konДЌГ­ vЕѕdy smrtГ­. Psi se mohou nakazit po pokousГЎnГ­ od vzteklГ©ho volnД› ЕѕijГ­cГ­ho zvГ­Е™ete (napЕ™. od liЕЎky a jezevce). Jde o velmi nebezpeДЌnГ© onemocnД›nГ­, ponД›vadЕѕ se mЕЇЕѕe nakazit nejenom Е™ada domГЎcГ­ch zvГ­Е™at, ale i ДЌlovД›k – po pokousГЎnГ­ nebo poranД›nГ­ od infikovanГ©ho psa ДЌi koДЌky. Proto je oДЌkovГЎnГ­ proti vzteklinД› u psЕЇ starЕЎГ­ch 6 mД›sГ­cЕЇ povinnГ© a musГ­ bГЅt kaЕѕdoroДЌnД› obnovovГЎno.

Jak chrГЎnit naЕЎe psy pЕ™ed uvedenГЅmi nГЎkazami?

Ochrana pЕ™ed infekДЌnГ­mi chorobami je spojena jednak s obecnou pГ©ДЌГ­ o zdravГ­, zajiЕЎtД›nГ­m optimГЎlnГ­ vГЅЕѕivy o dobrГ© kondice zvГ­Е™at jednak omezenГ­m styku naЕЎeho svД›Е™ence s nakaЕѕenГЅmi zvГ­Е™aty. DalЕЎГ­m pЕ™edpokladem je vЕЎak nutnost, mГ­t svГ© psy v imunitД› proti uvedenГЅm infekДЌnГ­m chorobГЎm a pravidelnГЅm ochrannГЅm oДЌkovГЎnГ­m udrЕѕovat trvale vysokГ© hladiny specifickГЅch protilГЎtek.

Pouze veterinГЎrnГ­ lГ©kaЕ™ VГЎm odbornД› poradГ­ jakГ© vakcinaДЌnГ­ schГ©ma je pro VaЕЎeho psa nejlepЕЎГ­. I zde totiЕѕ zГЎleЕѕГ­ na mnoha okolnostech:

 • stГЎЕ™Г­ psa,
 • prostЕ™edГ­, ve kterГ©m Еѕije,
 • optimГЎlnГ­ dobД› vakcinace (v jakГ©m vД›ku psa zaДЌГ­t oДЌkovat a v jakГЅch intervalech pokraДЌovat),
 • zdravotnГ­m stavu VaЕЎeho psa v obdobГ­ vakcinace,
 • vГЅbД›ru vakcГ­ny,
 • provedenГ­ vlastnГ­ho oДЌkovГЎnГ­.

VyuЕѕitГ­m a dodrЕѕovГЎnГ­m dobrГЅch odbornГЅch rad a sluЕѕeb VaЕЎeho veterinГЎrnГ­ho lГ©kaЕ™e, mЕЇЕѕete udrЕѕovat svГ©ho svД›Е™ence v dobrГ©m zdravotnГ­m stavu a proЕѕГ­t s nГ­m mnoho radostnГЅch chvil a spokojenГ© souЕѕitГ­ po mnoho let.

Psi kaЕѕdГ©ho stГЎЕ™Г­ a kaЕѕdГ©ho plemene se mohou stГЎt nosiДЌi virЕЇ a bakteriГ­ a tГ­m zdrojem infekce pro vnГ­mavГЎ zvГ­Е™ata. Jde pЕ™edevЕЎГ­m o nГЎsledujГ­cГ­ infekДЌnГ­ choroby, proti kterГЅm lze psy ГєspД›ЕЎnД› vakcinovat:

 • Vzteklina
 • Psinka
 • ParvovirГіza
 • KoronavirГіza
 • InfekДЌnГ­ hepatitida psЕЇ
 • InfekДЌnГ­ tracheobronchitida psЕЇ
 • Parainfluenza psЕЇ
 • BoreliГіza (lymeskГЎ choroba)
 • LeptospirГіza

plicní chlamydie u psů

PLICNÍ CHLAMYDIE

Přenos a inkubační doba

Plicní chlamydie (Chlamydia pneumoniae) jsou infekční bakterie. Šíří se podobně jako třeba chřipka, tedy kapénkovou infekcí, to znamená kašláním a kýcháním. Způsobují i podobné potíže jako chřipka, ovšem pokud se v těle rozšíří, jsou mnohem nepříjemnější. Mohou se z dýchacích cest dostat do dalších částí těla – do nervových tkání, do mozku, svalů, napadají i imunitní buňky. Bakterie infikují buňky zevnitř a parazitují na nich, okrádají je o energii, kterou pak používají k vlastnímu množení. Nestačí pouze klasická dvoutýdenní léčba antibiotiky, protože ta hubí pouze jednu z jejich tří životních fází a zbylé dvě pak snadno infekci obnoví. I když příznaky zmizí, v budoucnu může přijít recidiva (nové propuknutí nemoci).

Vývojový cyklus chlamydií je unikátní. Infekčním stadiem chlamydie je elementární tělísko, které se po vniknutí do buňky hostitele mění v retikulární tělísko (RB). To se v napadené buňce dělí a mění během 24–48 hodin opět v elementární tělíska, jejichž uvolněním z napadené buňky je vývojový cyklus chlamydie kompletní. Elementární tělíska se jednak uvolňují do prostředí (vysoká infekčnost) a jednak infikují další buňky napadeného jedince.

Zveřejněno dne: 8.12.2015

Diskuze: plicní chlamydie příznaky a projevy

Před 7 měsíci mi imunolog z Prahy řekl po krevních testech, že plicní chlamydie již nemám, ale mám nález helikobater pylori. Již jsem brala různé kombinace antibiotik

každých půl roku. Helikobakterie mám stále i po několikanásobné léčbě. Jestli se mi vrátili (probudily) plicní chlamydie to ještě nevím, teprve jsem na testy objednaná. Chci se zeptat na hleny v krku, které mi otravují život již více než dva roky, od počátku nemoci. Hleny v krku a zánět nosohltanu občas kašel a chrapot, nemůžu zpívat, což mě mrzí nejvíc, jelikož se zpěvem hodně zabývám. Doktor říkal, že hleny můžou způsobovat helikobakterie. Já si myslím, že to jsou stále plicní chlamydie. Má s neustále zahleněným patrem někdo podobnou zkušenost ? Poraďte. Díky. Zuzana

Odesláno dne: 29.8.2017 uživatelem Zuzana Škachová

PLICNÍ CHLAMYDIE

Na toto onemocnění jeden druh antibiotik není účinný a tím vzniká problém. Zatím nebyla stanovena léčba, která by byla zcela přesná a účinná. Jsou ale definovány postupy, které spočívají v kombinaci antibiotik, která by měla onemocnění překonat. Není-li léčba včasná, radikální nebo správná, mohou se příznaky zhoršovat až po kruté bolesti a celkovou vyčerpanost. Je to způsobeno tím, že chlamydie napadají buňky zevnitř, a to velmi často i imunitní buňky (markofágy). Člověk je oslabený a nemá prakticky žádnou šanci odolávat šíření infekce. Infekce postupně ničí všechny vnitřní orgány, svaly a jiné části těla. Protože je toto onemocnění velmi infekční, měla by léčba probíhat na úrovni infekční ambulance, kde je nemocný v péči specialistů, odborníků na infekční onemocnění.

Zveřejněno dne: 8.12.2015

Diskuze: Plicní chlamydie

prosím o pomoc, co dělat. Dlouhodobě mě trápí nepříjemný , silný a dráždivý kašel. Původní názor lékaře byl, že to způsobují léky na vysoký tlak -Hipres. Předepsal mi místo tohoto léku Trepace, což ale způsobilo, že kašel se několikanásobně zhoršil, mám ataky kašle, začíná to škrabáním v krku a pak následuje dávivý kašel. Už jsem absolvovala všechna možná vyšetření s negativním výsledkem. Obávám se, že mám plicní chlamydie.Prosím o radu, jak mám postupovat, abych se toho zbavila.

Odesláno dne: 1.3.2017 uživatelem Marie

SEXUÁLNĚ PŘENOSNÉ CHLAMYDIE

Chlamydie u mužů

Chlamydie způsobují záněty pohlavních a močových orgánů žen i mužů, patří do skupiny sexuálně přenosných onemocnění a jejich výskyt stále stoupá. Chlamydie se přenáší pohlavním stykem a infekci většinou neprovázejí výraznější symptomy. Tyto bakterie vážně ohrožují mužskou plodnost a bývají jednou z častých příčin sterility mužů. Přibližně u 13 % mužů se zjistilo, že jsou nakaženi touto sexuálně přenosnou infekcí. Zhruba 50 % mužů postižených chlamydiemi nemusí mít vůbec žádné příznaky, ale dlouhodobý neléčený stav může vést k závažnějším komplikacím včetně zmíněné neplodnosti.

Zveřejněno dne: 1.4.2015

Diskuze: Re: Re: plicní chlamydie příznaky a projevy

Díky za radu. Helikobakterie mám již rok a půl, léky beru přesně dle pokynu lékaře

již třikrát jsem byla přeléčena antibiotiky, resp. kombinací antib. Nic nezabralo. Ten test zkusím. Díky Zuzana

Odesláno dne: 29.8.2017 uživatelem Zuzana Škachová

PLICNÍ CHLAMYDIE – PŘÍZNAKY A PROJEVY

Chlamydia pneumoniae

Chlamydia pneumoniae, ve zkratce CPN, je hojně se vyskytující a zároveň nejnebezpečnější infekcí. Tento druh chlamydií napadá dýchací cesty a přenáší se kapénkami pomocí kýchání, kašlání, kýchání a podobně. Diagnostikování CPN není jednoduché, protože se dá zaměnit s jinými infekcemi, je svými příznaky například velice podobná běžné chřipce, angíně nebo zánětu průdušek. Vyšetření na chlamydie je nákladné a zdlouhavé, proto se odkládá na dobu, kdy běžná léčba není úspěšná. Může ale dojít k přeléčení akutního stadia a z CPN se stane složité chronické onemocnění. Člověk trpící CPN je nebezpečný pro své okolí, které může kdykoliv nakazit.

 • škrábání v krku
 • kýchání
 • dráždivý kašel
 • zimnici střídá pocení
 • bolest hlavy
 • celková slabost a únava
 • bolest v blízkosti průdušek a v plicích

Při neléčení plicní chlamydie se příznaky zhoršují a dochází k nesnesitelným bolestem a vyčerpanosti lidského organismu. Postupně infekce napadá vnitřní orgány a svaly.

Zveřejněno dne: 14.4.2017

Diskuze: Re: Chlamydie

Chlamydie se přenáší jako chřipka vzduchem a kontaktem a to z člověka na člověka i ze zvířete na člověka, popřípadě i opačně z člověka na zvíře. Určitě by bylo vhodné otestovat všechny členy rodiny. Zůstaňte v kontaktu s lékařem, který u vás chlamydie diagnostikoval a poraďte se s ním na dalším postupu.

Odesláno dne: 16.9.2016 uživatelem Cempírek

IDIOPATICKÁ PLICNÍ FIBRÓZA

Diagnóza plicní fibrózy

Nejpřesnější diagnózu plicní fibrózy lze získat syntézou klinického obrazu, dále prozkoumáním radiologického nálezu včetně použití počítačové tomografie hrudníku s vysokým rozlišením a dále také pomocí plicní biopsie.

Zveřejněno dne: 20.6.2012

Diskuze: Re: chlamydie příznaky a projevy

Ano, za tyto komplikace mohou i chlamydie. Doporučuji nechat si vyšetřit krev, kde se zjistí přítomnost chlamydií.

Odesláno dne: 16.9.2016 uživatelem Cempírek

PLICNÍ CHLAMYDIE – PŘÍZNAKY A PROJEVY

Diagnostika

Diagnostika je velmi obtížná a ani při několika návštěvách lékaře vám nemusí být plicní chlamydie prokázány, zejména kvůli asymptomatickým a atypickým příznakům. Pokud se lékař rozhodne kultivovat vaše sputum, musí být proveden odborný stěr a kultivace se musí opakovat nebo provádět na dvou různých testech. Dále se provádí RTG plic.

Ke kultivačnímu průkazu chlamydií se využívají kultury buněk, například linie McCoy. K vyšetření protilátek se používají ELISA testy, kdy se detekují protilátky ve třídě IgA, IgM,IgG a cHSP 60, IgG. Lze také použít enzymatickou imunoanalýzu (ELIZA). Takzvaná hybridizační technika se využívá pro detekci ribozomální RNA ch. trachomatis a testy Amplicor pak k detekci plazmidové DNA ch. trachomatis. Sem patří i test TMA založený na detekci RNA ch. trachomatis.

Zveřejněno dne: 14.4.2017

Diskuze: Chlamydie

Byla mě prokázána Plicni chlamydiova infekce,chovam celý život psy je možná souvislost?Může se pes nakazit ode mě?Doporučujeme udělat test vs členům rodiny?Je možné se nenakazit když přijde někdo na návštěvu třeba konzumaci jídla?děkuji za odpověď

Odesláno dne: 12.9.2016 uživatelem Lada

Co se stane, když nejsou chlamydie léčeny?

Pokud nejsou chlamydie léčeny, riskujete několik zdravotních problémů.

Pokud se neléčí, může infekce způsobit zánětlivé pánevní onemocnění, které může vést k poškození vejcovodů, nebo dokonce způsobit neplodnost. Neléčené chlamydie mohou rovněž zvýšit riziko mimoděložního těhotenství. Kromě toho mohou chlamydie způsobit předčasné porody, infekce může být přenesena při porodu na plod a způsobit tak oční infekce, slepotu nebo zápal plic u novorozenců.

Chlamydie mohou způsobit infekci močové trubice. Také může dojít k nákaze nadvarlete nebo k zánětu konečníku.

Zveřejněno dne: 24.2.2013

Diskuze: sviluška podzimní u psů

Odesláno dne: 3.11.2017 uživatelem Jan Svatoš

CHLAMYDIE PŘÍZNAKY A PROJEVY

Vyšetření na chlamydie

Vyšetření na chlamydie je finančně nákladné a zdlouhavé, proto se mnohdy odkládá do doby, kdy standardní léčba nezabírá. Přeléčení akutního stadia běžnými antibiotiky však může jen potlačit prvotní příznaky a nemoc přechází v mnohem komplikovanější chronické onemocnění. Nakažený člověk je přitom po celou dobu hrozbou i pro své okolí.

Zveřejněno dne: 7.4.2017

Diskuze: inkubační doba chlamydie trachomatis

Dobrý den, zajimalo by mě z jak dlouho po sexu s člověkem, který má chlamydie trach. se stávám také infekční? Až po inkubační době nebo okamžitě?

Odesláno dne: 28.7.2016 uživatelem ante

CHLAMYDIE – PŘÍZNAKY A PROJEVY

Domácí léčba chlamydií

Mějte na paměti, že neléčené chlamydie mohou vést k vážným komplikacím, které zahrnují i snížení počtu spermií. Z domácích léků lze jmenovat následující:

 • výtažky z mléka;
 • výtažky z listů olivovníku;
 • výtažky ze jmelí;
 • výtažky z echinacey.

Zveřejněno dne: 24.8.2013

Diskuze: Re: Chlamýdie

Chlamydie se bohužel přenášejí kontaktem a je možné se nakazit i při orálním sexu. V příštích dnech se zastavte na ORL a nechte si udělat stěr z krku. Až do vyléčení dodržujte sexuální abstinenci.

Odesláno dne: 26.6.2016 uživatelem Cempírek

PLICNÍ CHLAMYDIE

Nebezpečí při neléčení

Chlamydia pneumoniae způsobuje velmi závažná onemocnění, jako je roztroušená skleróza, chronický únavový syndrom, astma, artritida, fibromyalgie, chronická sinusitida, kardiologická onemocnění, intersticiální cystitida, prostatitida, Crohnova choroba, zánětlivá střevní onemocnění, Alzheimerova choroba.

Zdraví máme jen jedno a je na nás, abychom si ho udrželi, co nejdéle. Někdy musíme být tvrdí nejen na sebe, ale i na okolí a vyžadovat svá práva. V případě chlamydiových infekcí to platí dvojnásob. Budeme-li k problému přistupovat laxně, můžeme si bolestivě zkomplikovat život.

Zveřejněno dne: 8.12.2015

Diskuze: Chlamýdie

mohu se zeptat, přítel má chlamydie můžu se od něj nakazit jen už i při orálu? Ke styku nedošlo jen tomu orálnímu. Děkuji za odpověď.

Odesláno dne: 26.6.2016 uživatelem Amelie

POZOR NA NEBEZPEČNÉ CHLAMYDIE

Jak se projevují chlamydie u mužů

Chlamydie způsobují záněty pohlavních a močových orgánů žen i mužů, patří do skupiny sexuálně přenosných onemocnění a jejich výskyt stále stoupá. Chlamydie se přenáší pohlavním stykem a infekci většinou neprovázejí výraznější symptomy. Ovšem tato bakterie vážně ohrožuje mužskou plodnost. Bývá jednou z častých příčin sterility mužů. Přibližně u třinácti procent mužů se zjistilo, že jsou nakaženi touto sexuálně přenosnou infekcí. Zhruba 50 procent mužů postižených chlamydiemi nemusí mít vůbec žádné příznaky, dlouhodobý neléčený stav u nich ale může vést k závažnějším komplikacím včetně neplodnosti.

Zveřejněno dne: 20.4.2015

IDIOPATICKÁ PLICNÍ FIBRÓZA

Plicní fibróza příznaky

Mezi hlavní příznaky plicní fibrózy patří postupně se zhoršující dušnost a slabost při námaze a neproduktivní kašel. Mezi další příznaky plicní fibrózy patří pozitivní antinukleární protilátky, revmatoidní faktor a také zvýšené hladiny imunoglobulinů a cirkulujících imunokomplexů. V bronchoaleveolární laváži nacházíme zvýšené množství alveolárních makrofágů a polymorfonukleárních leukocytů, více neutrofilů a eozinofilů. V některých případech je prokázaná tvorba autoprotilátek, například pozitivní antinukleární protilátky. Fotografie, na kterých jsou vidět projevy plicní fibrózy, jsou zde: plicní fibróza foto.

Zveřejněno dne: 20.6.2012

CHLAMYDIE – PŘÍZNAKY A PROJEVY

Příčiny chlamydií

Chlamydie jsou nejčastěji přenášeny vaginálně, análně a orálně nakaženým partnerem. Chlamydie však můžete chytit i přímým kontaktem s kontaminovaným ručníkem, povlečením, na toaletě, v bazéně, sprše nebo sauně. Onemocnění je také přenosné z matky na dítě během těhotenství. Hlavním rizikovým faktorem je nedodržování zásad bezpečného sexu. Nevhodné je mít pohlavní styk s několika partnery najednou nebo ho mít s někým, kdo má víc než jednoho sexuálního partnera. Přenosnost z osoby na osobu je opravdu velmi vysoká. Tudíž je nevhodné používat například cizí ručníky.

Zveřejněno dne: 24.8.2013

PLICNÍ CHLAMYDIE – PŘÍZNAKY A PROJEVY

Chlamydie pneumoniae v těhotenství

Chlamydia pneumonie napadá dýchací cesty, šíří se vzduchem stejně jako chřipka pomocí kapénkové infekce a způsobuje vážné nemoci plic, mimo jiné dusící kašel. Obvykle napadá dýchací cesty. Projevuje se jako těžší chřipka. Doprovází ji silný suchý kašel, bolest v krku, chrapot a horečka. Dokáže vyvolat nejrůznější potíže. Počínaje infekcemi horních cest dýchacích přes záněty plic, bronchitidy a katary až po astma. Rovněž se vyskytuje ve formě, která způsobuje záněty spojivek a může vést až k oslepnutí. Nevyhýbá se přitom těhotným ani dětem. Léčba chlamydií v těhotenství patří vždy do rukou lékaře.

Pokud se pokoušíte o otěhotnění po přeléčení plicní chlamydiové infekce, je potřeba řádná rekonvalescence, tedy nejméně dva týdny fyzického odpočinku po dobrání antibiotik – v tu dobu můžete klidně užívat nadále probiotika i řasu, a to do doby, než budete fyzicky v pořádku. Zaměřte se dále na racionální stravu – více ryb, omega 3 a 6 mastných kyselin, komplexní sacharidy, množství zeleniny a ovoce (alespoň 150–200 g denně). Samozřejmě se vyhněte tepelně neupraveným pokrmům, plesnivým sýrům a podobně. Rovněž se vyvarujte styku s cizími kočkami a obecně pozor na výkaly jakéhokoliv zvířete.

Zveřejněno dne: 14.4.2017

PLICNÍ CHLAMYDIE

Příznaky a projevy

Jedná se o respirační patogen, který vyvolává především chronické bronchitidy, atypické pneumonie a sinusitidy (zánět vedlejších nosních dutin). Přenáší se kapénkovou infekcí. Infekce bývají v až 70 % případů asymptomatické a v průběhu života se mohou opakovat. Akutní i chronické infekce respiračního traktu mají vztah k aktivaci bronchiálního astmatu. Infekce respiračního traktu bývají po akutní fázi často chronické, s perzistujícími symptomy špatně reagujícími na ATB terapii. Pokud lékař shledal, že váš zdravotní stav je v pořádku a přitom nezajistil testy na chlamydie, rozhodně je na místě jej o tento test požádat.

Chlamydia pneumoniae je nejrozšířenější chlamydiovou nákazou. Každý člověk se s ní v životě setká a u většiny zůstává v takzvané latentní formě. Dalo by se to laicky vyjádřit tak, že spí na nízkých hodnotách a čeká na vhodný spouštěč, kterým většinou bývá snížení imunity člověka. Poté se opět probouzí k životu, množí se a působí napadenému jedinci značné zdravotní problémy. Záleží tedy na individuálním stavu imunitního systému.

Zveřejněno dne: 8.12.2015

SEXUÁLNĚ PŘENOSNÉ CHLAMYDIE

Přenos chlamydií

Chlamydie se přenášejí zejména pohlavním stykem, mohou se však přenášet i přímým kontaktem se spermatem či poševním sekretem, orálním stykem nebo prostřednictvím znečištěného prádla, ručníků apod. Dále při akutní prvonákaze. Přestože se tedy toto onemocnění řadí k sexuálně přenosným chorobám, tvrdit, že chlamydie byly získány pouze při pohlavním styku, je nesmysl. I když nákaza chlamydiemi může začít jako respirační infekce, může zasáhnout i další části těla a napadnout mnoho dalších tkání (včetně nervové tkáně), mozek, svaly, výstelku krevních cév a pohlavní orgány.

Zveřejněno dne: 1.4.2015

PLICNÍ CHLAMYDIE – PŘÍZNAKY A PROJEVY

Jak dlouho se léčí chlamydie

Délka léčby je minimálně 14 dní. Doporučuje se dlouhodobá, až třítýdenní léčba.

Protože je infekční onemocnění způsobené chlamydií velice rozšířené a patří mezi jedno z nejčastějších příčin zánětů plic, je potřeba léčbu nepodceňovat a pečlivě dbát pokynů lékaře. Nutné je dobrat všechny potřebné léky a poté mít ještě minimálně týden klidový režim. Při nedoléčení se chlamydie velice rády vracejí a znovu útočí. Pokud máte podezření, že někdo ve vašem okolí častěji kašle a je unavený, raději jej pošlete k lékaři, aby mu vyšetřil sputum.

Každopádně je potřeba trvat na speciálním a v pravidelných periodách (maximálně jednou za rok) se opakujícím vyšetření krve (nenechat se odbýt). Při vyšších hodnotách chlamydií vyžadovat léčbu účinnými antibiotiky. V mezidobí i během léčby je nutné posilovat imunitní systém, popřípadě užívat k tomu určené doplňky stravy. Dbát na zdravý životní styl, odpočinek, stravování a pitný režim.

Léčba chlamydií je založena i na přírodní léčbě, která vede k posílení organismu, a to pomocí ženšenu a vitamínu E (2 tablety denně).

Doporučuje se i Premium Echinacea 800 mg (2 až 3 tablety denně – podle váhy klienta).

Zveřejněno dne: 14.4.2017

Jak se chlamydie léčí?

Jestliže u vás lékař diagnostikuje chlamydie, předepíše vám perorální antibiotika. Také vám doporučí, aby se i váš sexuální partner nechal vyšetřit, popřípadě přeléčit, aby se zabránilo šíření infekce. Pokud jsou chlamydie léčeny, dojde zpravidla ke zlepšení stavu do jednoho nebo dvou týdnů. Je důležité dobrat všechna antibiotika, i když se cítíte lépe. Ženy s těžkou infekcí mohou být hospitalizovány, k léčbě se zde používají nitrožilní antibiotika a léky na bolest. Po dobrání antibiotik by měli být pacienti znovu vyšetřeni, aby se potvrdilo vyléčení infekce. To je zvláště důležité v případě, kdy nemáte jistotu, že je i váš partner vyléčen. Nemějte pohlavní styk, dokud si nebudete jisti, že vy i váš partner již nemáte tuto nemoc.

Zveřejněno dne: 24.2.2013

CHLAMYDIE PŘÍZNAKY A PROJEVY

Co jsou to chlamydie

Chlamydie jsou bakterie, které napadají buňky organismu, ve kterých se dále množí, až nakonec napadené buňky odumřou. Chlamydie mohou být stejně velké či menší než viry, a tak s nimi byly dříve i zaměňovány. Mají kulovitý tvar a v závislosti na stadiu vývojového cyklu dosahují velikosti 0,2–1,5 μm. U člověka mohou tyto bakterie způsobit řadu onemocnění, například záněty spojivek, močopohlavního ústrojí nebo plic. Chlamydiové nákazy, hlavně pohlavní, patří dnes mezi jedny z nejčastějších nákaz vůbec. Původce chlamydiové infekce genitálu je takzvaná chlamydia trachomatis. Chlamydie se může dostat do našeho organismu pohlavním stykem, ale je možný i přenos kapénkami nebo z matky na plod během porodu. U očních forem onemocnění je možná nákaza například i prostřednictvím ložního prádla či ručníků sdílených s nakaženou osobou. Kromě chlamydie trachomatis rozeznáváme ještě další druhy chlamydií, například chlamydia psittaci nebo chlamydia pneumonieae.

Zveřejněno dne: 7.4.2017

SEXUÁLNĚ PŘENOSNÉ CHLAMYDIE

Neléčené chlamydie

Protože je Chlamydia pneumoniae velmi infekční, měla by léčba probíhat na úrovni infekční ambulance, kde je nemocný v péči odborníků na infekční onemocnění. Ti mají nejlepší znalosti v daném oboru a mohou předepisovat speciální léky a vyšetření. Praktičtí lékaři k tomu často nemají pravomoc a jsou ovlivňováni i nedostatkem financí. Vyšetření krve i přeléčení antibiotiky by se měla opakovat, aby se zabránilo dalšímu šíření infekce

Zveřejněno dne: 1.4.2015

POZOR NA NEBEZPEČNÉ CHLAMYDIE

Co to jsou chlamydie pneumoniae

Chlamydia pneumoniae, je nejrozšířenější chlamydiovou nákazou. Každý člověk se s ní v životě setká a u většiny z nás zůstává v tzv. latentní formě. Dalo by se to laicky vyjádřit tak, že spí na nízkých hodnotách a čeká na vhodný spouštěč, kterým většinou bývá snížení imunity člověka. Poté se opět probouzí k životu, množí se a působí napadenému jedinci značné zdravotní problémy. Záleží tedy na individuálním stavu imunitního systému.

Zveřejněno dne: 20.4.2015

plicní chlamydie příznaky a projevy

Před 7 měsíci mi imunolog z Prahy řekl po krevních testech, že plicní chlamydie již nemám, ale mám nález.

Plicní chlamydie

Dobrý den, prosím o pomoc, co dělat. Dlouhodobě mě trápí nepříjemný , silný a dráždivý kašel. Původní.

Re: Re: plicní chlamydie příznaky a projevy

Díky za radu. Helikobakterie mám již rok a půl, léky beru přesně dle pokynu lékaře již třikrát jsem.

Re: Chlamydie

Chlamydie se přenáší jako chřipka vzduchem a kontaktem a to z člověka na člověka i ze zvířete na člověka.

Re: chlamydie příznaky a projevy

Ano, za tyto komplikace mohou i chlamydie. Doporučuji nechat si vyšetřit krev, kde se zjistí přítomnost.

Nu Skin ageLOC® Body Shaping Gel

Pro váš konturovanější, pevnější, jemnější vzhled. AgeLOC Body Shaping Gel byl vyvinut pro výhradní součinnost s ageLOC Galvanic Body Spa a zaměřuje se na základní zdroje stárnutí, aby tak zachoval váš mladistvý vzhled a omezil projevy stárnutí. Pomáhá minimalizovat a zjemnit viditelné projevy tuku a celulitidy s výsledkem vytvarovanějšího vzhledu. UPOZORNĚNÍ: Dodání je cca 7 pracovních dnů po úhradě.

Dermaheal Super Brightening krém 15 ml – proti různým projevům pigmentace

Ideální pro matnou pokožku s výskytem pigmentových skvrn. Pokožku vyživuje, hydratuje a dodá rozjasňující složky. Po použití bude pokožka plná energie a navíc projevy nadměrné pigmentace budou redukovány. Potlačuje projevy nadměrné pigmentace jako jsou pigmentové skvrny a jiné pigmentové nesrovnalosti. V jeho složení najdete nejnovější látky, u kterých byly prokázány rozjasňující účinky. Účinky Redukce.

Dermaheal a.A Aqua Corrector proti akné

Akné korektor s obsahem vysoce účinných biomimetických peptidů a AHA kyselin na pupínky a černé tečky. Reguluje tvorbu kožního mazu, řeší akutní stavy akné a působí i jako prevence jeho vzniku. Tento hydratační gelový korektor obsahující vysoce účinné biomimetické peptidy a AHA a BHA kyseliny poskytuje intenzivní a efektivní redukci zánětlivých projevů kůže. Peptidy a přírodní rostlinné výtažky zklidňují.

Vitalitis BIO mýdlo z bahna Mrtvého moře, 100g

Toto tradičně ručně vyráběné přírodní mýdlo čistí vaší pokožku do hloubky a dává jí hladký vzhled. Mýdlo na problematickou pokožku. Pro pokožku s projevy lupénky, akné či ekzémů. Mrtvé moře je známé díky ozdravným a povzbuzujícím účinkům minerálů, které jeho vody obsahují ve vysoké koncentraci. Zázračná kombinace minerálů pomáhá zbavit se podráždění a svědění způsobeného kožními onemocněními jako jsou.

Energy Peralgin 120 kapslí

Doplněk stravy. Uplatňuje se u poruch imunity, infekčních chorob, onemocnění dýchacího a trávicího systému i v prevenci civilizačních onemocnění. Odstraňuje únavu, posiluje organismus. Použití Imunosanu snížená obranyschopnost organismu, poruchy imunity akutní i chronická zánětlivá onemocnění (viry, bakterie), opakované infekce choroby respiračního a trávicího systému záněty a další onemocnění střev.

Medik8 BetaGel – proti akné

Vysoce účinný a komplexní přípravek ve formě koncentrovaného séra pro odstranění akné, který nejen redukuje projevy akné, ale také pokožku zklidňuje. Antibakteriální a protizánětlivý účinek. BetaGel je komplexní přípravek vhodný pro problematickou pleť s výskytem akné. Sérum BetaGel má antibakteriální a protizánětlivý účinek, reguluje tvorbu kožního mazu a zčervenání pokožky. Tím, že působí na redukci.

Energy PROTEKTIN 50 ml

Protektin je bioinformační širokospektrální regenerační krém. Hlavní oblastí použití jsou ekzémy, akné, lupénka a všechny svědivé kožní vyrážky s typicky šupinatým povrchem. Vhodný i jako první pomoc při bodnutí hmyzem, popálení kůže žahavou rostlinou či agresivní rostlinnou šťávou. Bioinformace jsou frekvence, které napodobují řídící frekvence podkorových center mozku regulujících vegetativní nervovou.

Medik8 Red Alert – sérum proti zarudnutí pokožky a červeným žilkám

Pro nadměrně citlivé, zánětlivé typy pokožky, aktivně omezuje zarudnutí kůže. Poskytuje intenzivní, zklidňující úlevu od rudnutí a pocitů tepla. Zamezuje bolesti a podráždění povrchu kůže. Stahuje drobné žilky a omezuje jejich praskání. Kůži pomáhá bojovat proti každodennímu stresu z okolního prostředí, zlepšuje lipidovou bariéru pokožky a viditelně omezuje projevy stárnutí pokožky. Účinné látky: Teprenon.

Energy Revitae

Obsahuje kombinaci přírodních látek (kustovnici čínskou, kudzu, ženšen, jinan dvojlaločný…) a vitaminů, které účinně optimalizují metabolické pochody a regenerují organismus vystavený dlouhodobé zátěži. Napomáhá odstraňovat negativní projevy stresu. Účinky Revitae je velmi vhodný při psychickém vyčerpání a únavě, snižuje negativní dopad stresu (distres) na organismus harmonizuje nervový systém a má.

Dermaheal DeAkni – krém proti akné

Komplexní přípravek na pleť s akné s antibakteriálním a protizánětlivým účinkem. Reguluje tvorbu kožního mazu, zmírňuje projevy akné a vyhlazuje již vzniklé jizvy po akné. Navíc dodává správnou hydrataci tam, kde je pokožka vysušená. Dermaheal DeAkni je přípravek, který obsahuje vyvážený komplex účinných látek proti vzniku akné a pro redukci akné. Přípravek krémového složení má protizánětlivé a antibakteriální.

Neobotanics Novarix Essence 60 cps DOPRODEJ EXP 2014

DOPRODDEJ! Doplněk stravy. Pro pokožku s viditelnými drobnými žilkami, které mají tendenci k praskání. Vhodný i pro pokožku se sklonem k natékání a opuchům. Exp 3 / 2014 Pro citlivou pokožku s projevy rozšířených, popraskaných žilek, se sklonem k otokům či zarudnutí. Komplex látek aescin, resveratrol, diosmin a hesperidin se tradičně používají k podpoře cirkulace krve a k podpoře zdraví žilních stěn.

Energy čaj Maytenus ilicifolia

Listy Maytenus ilicifolia obsahují fytoestrogeny, které působí na hormonální systém a menstruační cyklus, zmírňují návaly v menopauze. Snižují nebezpečí vzniku osteoporózy a zpomalují stárnutí. Jsou významným zdrojem vápníku a hořčíku, proto ovlivňují pevnost kostí a pružnost chrupavek, snižují otoky dolních končetin. Prokázán byl i protinádorový účinek, především u rakoviny kůže a leukémie. Maytenus.

Nu Skin ageLOC® Dermatic Effects 150 ml

Vědecky navržen pro každodenní doručení ageLOC anti-ageingových přínosů našemu tělu, přípravek ageLOC Dermatic Effects pomáhá zjemnit vzhled tukových polštářků a celulitidy a zlepšuje vzhled pevnosti pokožky. Tento každodenní konturovací hydratační přípravek pomáhá zvyšovat buněčnou obnovu a navrací pokožce její přirozenou záři. Zároveň hydratuje a využívá špičkové optické technologie k okamžitému.

Dermaheal Peeling 100 ml – pro redukci pupínků

Jemné částečky peelingu Dermaheal zanechají pokožku čistou a velmi jemnou. Peelingová struktura odstraní mrtvé kožní buňky, nadbytečný olej, pupínky a rozšířené póry. Jednou za čas je třeba řádně vyčistit pleť, aby se pokožka mohla znovu regenerovat. Peeling Dermaheal obsahuje jemné zrnkovité částečky, které odstraní veškeré nečistoty včetně oleje a mazu. Působí na projevy akné – pupínky, ale i na.

Medik8 Redness Corrector 50 ml – redukce zarudnutí, růžovky

Redness Corrector vás konečně zbaví začervenání pleti! Vyřeší totiž všech 6 kroků, které vedou ke vzniku zarudnutí. Zmírňuje zánět v pleti, působí jako jeho prevence a navíc již začervenalá místa maskuje. Hydratační, redukuje zarudnutí, které mají na svědomí citlivá pokožka, růžovka (rosacea), hormonální změny i poškození kapilár. K tomu snižuje pocity pálení a přecitlivělosti pokožky, které začervenání.

Medik8 Beta Moisturise 50 ml – zmatňující hydratační krém

Velmi lehký matující denní hydratační krém bez obsahu olejů. Obsahuje šest klíčových ingrediencích, které vedou k redukci akné a k prevenci vzniku akné. Určeno pro problematickou pleť se sklonem k maštění a výskytem akné. Hydratační krém, který je speciálně navržen pro problematickou pokožku. Prebiotika/probiotika regulují rovnováhu obsažených kožních bakterií. Niacinamid udržuje hydrataci a má.

Medik8 Retinol 6TR

Vyšší koncentrace vitamínu A zajistí viditelnou regeneraci pokožky a vyhladí jemné vrásky a rýhy. Obsah 0,6% retinolu v pleti podpoří tvorbu kolagenu a elastinu, díky nimž bude vaše zralá pleť mladistvá a rozzářená. Sérum navíc reguluje tvorbu kožního mazu a působí jako prevence vzniku akné. Lehké sérum s obsahem vitaminu A Retinol 6 TR omlazuje vaši pokožku v optimálním čase, tedy v noci. Zmírňuje.

VITALIS BIO obličejový krém inNature (50 ml) – redukce vrásek a únavy pleti

Chrání pleť velmi účinnou a bohatou kombinací vybraných olejů a esencí. Argonový olej a vzácný olej granátového jablka dodají nepopsatelný pocit vláčnosti a jemnosti pleti. Evropská pečeť nejvyšší kvality přírodní kosmetiky ICEA N °. Extrakty z opuncie a borovice zásobují pleť esenciální hydratací. Chrání pleť zcela přirozeně před volnými radikály. Vrásky a projevy únavy jsou viditelně redukovány.

Annabis Bodycann shampoo kidsbabies

Šampon určený pro tu nejcitlivější dětskou pokožku a péči o jemné vlasy s d-panthenolem. Kůže, lupénka, vlasy. Výtažek z Měsíčku lékařského pečuje o vlasovou pokožku a napomáhá tak zlepšení celkového zdraví vlasů. Olej z levandule lékařské a arganový olej zmírňují pocit svědění a projevy kožních onemocnění, proto je tento šampon vhodný i pro problematickou pokožku. Konopný olej obsahuje kyselinu gamma-linoleovou.

Medik8 Firewall 30 ml

Dvojí sérum – posílí mladistvý jas pleti a zvýší její hydrataci. Zlepšuje vzhled pokožky poškozené sluncem. Chrání pleť před projevy stárnutí a redukuje vrásky, omezuje množství barevných nesrovnalostí. Antioxidační sérum Firewall se zdá téměř jako sen: podporuje mladistvý vzhled pleti, dodává jí hydrataci, podporuje tvorbu kolagenu, a tím pádem pleť vypíná a zpevňuje, omezuje vznik pigmentových skvrn a.

Leave a Reply